Demet SELVİ -Tanrıların Tanrısı Kibele

Sümerlilerin tanrısı nasıl bu kadar üne kavuşup şanı sınırları aşmış da Ana Tanrıça, Bereket Tanrıçası, Tanrıların Tanrısı olarak adlandırılmış ve hala günümüzde onun için ritüeller düzenlenmiştir gelin hep birlikte göz atalım.

Mezapotamya’nın siyasi ve kültürel tarihi Sümerlilerle başlar. Sümerliler Aşağı Mezapotamya’ya yerleşerek Ur, Urug, Kaş gibi şehir devletleri kurmuşlardır. Tarihte onları en çok yazıyı kullanan ilk toplum olarak biliriz. Yazıyı kullanan bu toplumun destan kültürü tarihe damgasını vurur. Hepimiz Gılgamış Destanı, Tufan Hikâyesi, Yaradılış Destanı’nı biliriz. Ayrıca bu toplum hukuk devletini kurmuşlardır. Sümerlilerden bahsetmişken bilime olan katkılarına değinmeden geçmek olmaz. Ayı 30,yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. Gel gelelim Sümerlilerin dinlerine ve Ana Tanrıçaları Kibele’ye. Sümerliler çok tanrılı dine sahiptirler. Kibele Anadolu Tanrıçasıdır ve öyle etkili olmuştur ki sadece Sümerlileri değil, diğer Anadolu Medeniyetlerini, Antik Roma’yı, Mısır’ı etkilemiştir. Tanrıça Kibele İslamiyet öncesi Arap Toplumu’nun Sümerliler ile iletişim kurmasından dolayı kutsal toprak Kâbe’ye taşınmıştır. Hz. Peygamber’den çok önce Mekke’ye götürülerek Kâbe’ye konulmuş, Anadolu Efsaneleri adlı kitabında Halikarnas Balıkçısı, kıble sözcüğünün de Kâbe’deki Kibele Tanrıçasından geldiğini rivayet eder.

Neden çam ağacının yaz ve kış yapraklarını dökmeden öylece kalır bilir misiniz?

Efsaneye göre, Kibele gökten inmiştir. Genç kızların koruyucusudur. Başında kaleye benzer yüksek bir taş vardır. Bu taç onun kentlerin ve tarımsal ürünlerin tek egemeni sayıldığının simgesidir. Kibele bir gün ekili olan tarım arazilerini gezerken Attis adlı bir delikanlıya âşık olur. Ancak Atisin bu aşktan haberi yoktur. Pessinus kralının kızıyla evlenme hazırlığındadır. Düğün yeri kurulmuş düğüne çağrılan tüm konuklar yerlerini almıştır. Gözünü aşk bürüyen Kibele onlarca görkemiyle birden düğün yerinde ortaya çıkar. Ve gücünü kullanarak sevdiği erkek Atis’i çıldırtır. Bir anda çılgına dönen bir yandan dans eder bir yandan da kendini hadım eder. Atisin kasıklarından boşalan kanlar toprağı sular topraktan bitkiler fışkırır. Atisin kendisi de ölür ve bir çam ağacına dönüşür. Kibele yani Ana Tanrıça da onun hiç bozulmamasını sağlar o günden bu güne.

İlkbahara doğru Paskalya kutlamalarının aslında Temmuz’un doğumu olduğundan bahseder Halikarnas Balıkçısı. Temmuz’un Anadolu’daki adı Kibele’nin aşkı uğruna, aşkından vazgeçtiği Atis’tir.

Demet SELVİ