GüncelGündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘iktidar’ vurgusu

Paylaş:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SODEV ile Friedrich Ebert Vakfı’nın İstanbul’da bir otelde düzenlediği “Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti” paneline bu akşam konuşmacı olarak katıldı.

Gazeteci Tülin Daloğlu’nun moderatörlüğünde, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve önceki dönem Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’ün de katıldığı panelde Kılıçdaroğlu, sosyal demokrasinin doğaya ve doğanın önemli bir parçası olan insana değer veren bir siyaset anlayışı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“TÜRKİYE’NİN MUTLAKA GÜÇLÜ BİR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMESİ GEREKİYOR”

 • İsteriz ki, sosyal demokrasi felsefesinin gerektiği ölçüde her insanın mutlu olması, çevremizin güzel olması, doğanın tahrip edilmemesi, dolayısıyla güzel ve sağlıklı bir dünyada hep beraber yaşayalım. Her birimizin ihtiyaçları bir şekliyle kamu tarafından karşılanmış olsun ama kamu bunu karşılıksız değil, biz çalışarak, üreterek, emek harcayarak kamunun bizden aldığı kaynakları kamu toplumu için harcayabilsin. Sosyal demokrasiyi ve refah devletini beraber düşündüğünüzde, aslında ikisi birbirini tamamlayan kavramlar. Çünkü sosyal demokrasi, önceliği insana veren, eşitlikten söz eden, demokrasiden söz eden, adaletten söz eden kavramlar. Refah devleti ise gelirin hakça bölüşümünü öngören bir kavram. Dolayısıyla sosyal demokrasiyle refah toplumunun, refah devletinin birbirini tamamlayan iki temel kavram olduğunu düşünüyorum. Elbette ki Türkiye kilit ülke, bulunduğu coğrafya gereği. Önemli bir yerde bulunuyor Türkiye. Güzel bir ülkede yaşıyoruz ama sorunları çok fazla olan bir ülke ve bu sorunların aşılması için Türkiye’nin mutlaka ama mutlaka güçlü bir sosyal devlet anlayışını hayata geçirmesi gerekiyor.

“SOSYAL DEMOKRASİ KAÇINILMAZ OLARAK TOPLUMUN GÜNDEMİNE GELMİŞ DURUMDA”

 • Var olan sorunların çözülmesi ve refah devletine doğru önemli adımların atılması için bir sosyal demokrasi anlayışının Türkiye’de iktidar olması gerekiyor ve biz bunu yapacağız. İnançla, kararlılıkla ve azimle yapacağız. Aslında tarihin bize yüklediği böyle temel bir görev var. Var olan sorunların çözümü için sosyal demokrasi kaçınılmaz olarak toplumun gündemine gelmiş durumda. Sorunumuz bunu geniş kitlelere aktarma konusunda çaba harcama ve bu çabayı, hep beraber ülkenin geleceği açısından endişe duyan herkesin bir şekliyle kitlelere ulaşıp bunu aktarması gerekiyor. Bu görevi yapabilir miyiz; evet, bu görevi yapacağız. Bu görevi yapmakta kararlıyız ama sadece siyasilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının hep beraber sosyal demokrasiye olan ihtiyacı dillendirmesi gerekir. Refah devleti dediğimiz aslında gelirin hakça bölüşümü ve gelirin sağlıklı ve dengeli bir şekilde artması demektir. Çünkü refah devletinde kişilerin yaşam standardının yükseltilmesi temel ilke olarak önümüzde duruyor. Almanya’dan ve Türkiye’den perspektifler de var burada. Türkiye’den perspektifler verelim.

“ALT GELİR GRUPLARINDAN ÇOK DAR BİR ÜST GELİR GRUBUNA OLAĞANÜSTÜ KAYNAK TRANSFERİ YAŞANIYOR”

 • Gerçekten Türkiye’de böyle bir tablo var mı? Şunu bütün arkadaşlarıma aktarmak isterim. İlk kez Cumhuriyet tarihinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Bir daha ifade edeyim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez çok farklı bir süreci yaşıyoruz. Nedir yaşadığımız süreç? Yaşadığımız süreç şu, alt gelir gruplarından çok dar bir üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferinin yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu, gelir dağılımını olağanüstü bozuyor. Gelir dağılımı bozulduğu için derin bir yoksullaşma yaşıyoruz. Türkiye’nin temel gündeminden birisi, derin yoksulluğu nasıl giderebiliriz. Gelişmiş ülkeler, refah devletini tartışırken biz derin yoksulluğu nasıl giderebiliriz, bunu tartışıyoruz.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN ÜRETEN ÜLKELERİN PAZARI HÂLİNE DÖNÜŞÜYOR”

 • Teknolojinin bize sağladığı olağanüstü bir güzellik var. Biz konuşurken tercüme yapılıyor ve dertlerimizi birbirimize anlatabiliyoruz. Şunun için söyledim. Artık 21. yüzyıl, teknolojinin hızla geliştiği ve insanların yaşamına hemen hemen her alanda dokunduğu bir faktör olarak karşımıza çıktı. Bu kadar önemli teknoloji. Teknolojinin getirdiği artılar da var, eksiler de var. Artıları yaşamımızı kolaylaştırması, eksileri ise eğer katma değeri yüksek ürün üretemiyorsanız gelişmekte olan ülkeler, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı hâline dönüşüyor. Yani gelir dağılımı ya da uluslararası gelir dağılımı bozuluyor. Bunu dış ticarette açık veya dış ticarette fazla olarak da görüyoruz. Dış ticarette açık veren ülkeler, teknolojisi gelişmemiş ülkeler olarak, hayatın bir gerçeği olarak da aynı zamanda karşımıza çıkıyor. O nedenle bu konunun da aslında tartışılması lazım.

“BİLGİ ÜRETEN ÜLKELER, REFAH DEVLETİNİ SÜRATLE YAKALAYAN ÜLKELER HÂLİNE GELDİ”

 • ‘Bilgi ekonomisi’ dediğimiz bir kavram var. Artık bilgi üreten ülkeler, refah devletini süratle yakalayan ülkeler hâline geldi. Eğer bilgi devleti olmazsanız, bilgi toplumu olmazsanız, bilgiyi ve üniversiteleri gerçekten de bilgi üreten kurumlar hâline getirmezseniz sorun yaşayan bir ülke hâline gelebilirsiniz. Bugün Türkiye bunun bütün açmazlarıyla karşı karşıya. O nedenle üniversitelerin bilgi üretmesi, yüksek yetenek inşası dediğimiz kavramın mutlaka ama mutlaka toplumun her kesimine aktarılması, bilgi üreten insanların ne kadar değerli olduğunu ve her toplumun, her ülkenin bu insanları kendi ülkesine çekmek için özel çaba harcadığını da bilmemiz gerekiyor. Soru şu, Türkiye’de siyaset kurumu bunun ne kadar farkında? Asıl temel sorunumuz bu.

“ÜNİVERSİTELERİN BİLGİ ÜRETMESİ İÇİN ÖZGÜR VE ÖZERK OLMASI LAZIM”

 • Eğer siyaset kurumu, yüksek yetenek inşasını sağlamak istiyorsa, yani insanın yaratıcı gücünü, teknolojiye dönüştürmek istiyorsa üniversitelerin bilgi üretmesi lazım ama üniversitelerin bilgi üretmesi için özgür ve özerk olması lazım. Aksi hâlde talimatla bilgi üretilemez. Yaşadığımız sorunlardan birisi de bu. Başka bir sorunumuz daha var tabii. ‘Sosyal demokrasi’ deyince eşitlik diyoruz, adalet diyoruz, gelir dağılımında denge diyoruz. Bütün bunların hepsi var. İnsan onuru diyoruz. Bütün bunların hepsi sosyal demokrasi kavramı içinde zaten var. Refah, sosyal demokrasi çalıştıkça daha doğrusu sosyal devlet çalıştıkça, gelir arttıkça ve geliri hakça bölüştükçe refah devletine doğru sağlıklı ve tutarlı adımlarla ilerlemiş oluyorsunuz.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu