Sağlık

Sağlık örgütlerinden 5 acil talep

Paylaş:

Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri yaptıkları toplantı sonucunda belirledikleri 5 acil talebin hepsi karşılanana kadar aksiyonlara devam etme kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği’nde bir ortaya gelen sıhhat meslek örgütlerinin temsilcileri, Sıhhat Bakanı’nın “Beyaz Reform” ismi altında duyurduğu düzenlemeleri kıymetlendirdi. Toplantıda birinci olarak Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği değerlendirildi. Yapılan konuşmalarda performans sisteminin birebir usulde sürmesinin çalışma şartlarını ağırlaştırma ve sıhhatte şiddeti tırmandırma sonuçlarını doğurabileceği, yanı sıra disiplin ceza sayısının artabileceği belirtildi. Tüzel sürecin de ele alındığı toplantıda 5 acil talep belirlendi. “Duyurulan yönetmeliklerde kapsam dışı kalan üçüncü basamak ile ilgili beklenen yönetmeliğin 15 Eylül 2022 tarihli uygulamada hayata geçirilmemesi durumunda, platform olarak acil hareket kararımızı açıklayacağımızı, tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar aksiyonlara ve gayrete devam edeceğimizi bildiriyoruz” denildi.

İŞTE O 5 ACİL TALEP

Yapılan ortak açıklamada “Sağlığımız için 5 öncelikli talebimiz” başlığıyla lisana getirilen talepler şöyle:

ETKİLİ BİR SIHHATTE ŞİDDET YASASI

Daha evvel çıkarılan sıhhatte şiddet kanunları, sıhhatte şiddeti bitirmekte tesirli olmaktan çok uzaktır. Tesirli bir “Sağlıkta Şiddete Yönelik Yasa Teklifi”, Meclis açılır açılmaz, öncelikli olarak gündeme alınmalı ve yasalaşmalıdır. “Beyaz Reform” ismi altında yayımlanan son iki ödeme düzenlemesi (Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik), sıhhatte şiddeti azaltması bir yana sıhhatte şiddeti “teşvik” edecek düzenlemeler içermektedir. Sıhhatte şiddetin tahlili için her alanda, bütünlüklü bir yaklaşım gerekmektedir.

DAHA İNANÇLI VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Daha yeterli bir sıhhat hizmeti verebilmemiz için; Tüm doktorlar ve sıhhat çalışanlarının çalışma ortamları, çalışma mühletleri ve iş yükleri; bilimsel bilgiler ışığında ilgili emek-meslek örgütlerinin de iştiraki ve kontrolüyle sağlanmalıdır. Doktorları de hastaları da mağdur eden, doktorlara karşı şiddet kaynağı olan, halkın sıhhatini tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmelidir. Sıhhat hizmetleri; doktorun ve toplumun hak ettiği biçimde; bilim ve üniversal kıymetler çerçevesinde sunulmalıdır. Başta Aile Sıhhati Merkezleri (ASM) olmak üzere kamusal bir hizmet olan sıhhat hizmeti; kamu binalarında, kamu imkanlarıyla verilmelidir. Sıhhat hizmetlerinin temeli olan birinci basamak sıhhat hizmetlerine kâfi kaynak ayrılmalı, doktor başı 1500 kesin kayıtlı birey düşecek biçimde aile doktoru sayısı artırılmalı.

NİTELİKLİ EĞİTİM

Üniversite ve uzmanlık eğitimi kontenjanları, ilgili emek ve meslek örgütlerinin tartıda olduğu bir şurayla liyakate dayalı ve bilimsel ölçütlere nazaran oluşturulmalıdır. Kontenjanların ve müfredatın belirlenmesi ve uygulanmasında; ülkenin gerçek sıhhat hizmeti muhtaçlığı, kurumların eğitimle ilgili yeterlilikleri üzere özellikler göz önünde bulundurulmalı;  memleketler arası ve bilimsel standartlar sağlanmadan yeni eğitim kurumu açılmamalıdır. Sıhhat sisteminde de eğitimde de gözetici sıhhat hizmetleri öncelenmelidir. Sıhhat meslek öğrencilerinin fiyat ve staj imkanlarıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. Asistan ve intörn tabiplerin eğitim, dinlenme haklarını ellerinden almayan fiyat düzenlemesi derhal hayata geçirilmelidir.

COVID-19 PANDEMİSİ ÖZELİNDE GÜVENCE

COVID-19 tüm doktorlar ve sıhhat çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı ve yasal desteği olmalıdır. Pandeminin başlangıcından itibaren tüm tabip, sıhhat çalışanlarının yıpranma hissesi, geçmişi de içerecek formda bir yıla 120 gün olmalıdır. Pandemi bittiğinde ise tüm sıhhat çalışanlarına beş yıla bir yıl yıpranma hissesi verilecek biçimde düzenleme yapılmalıdır. Pandemide sıhhat kurumlarında ve filyasyonda misyon alan diş tabipleri başta olmak üzere sıhhat çalışanlarına kendi alanı dışında görevlendirmeler yapılmıştır. Pandemi dahi olsa tüm görevlendirmeler, alana uygun olan unvan ve vazifelerdeki şahıslar göz önünde bulundurularak planlı ve garantili bir biçimde yapılmalıdır.

EKONOMİK VE ÖZLÜK HAKLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Tüm fiyatlar, özlük haklarından feragat etmemiz istenmeden; tek kalemde ve emekliliğe yansıyan halde olmalıdır. Müsaade, rapor ve eğitimlerde fiyat kesintisi yapılmamalı; fiyat belirlemede toplu görüşme değil toplu kontrat temel olmalıdır. Tüm sıhhat çalışanları, yoksulluk sonunun üzerinde aylık net gelire sahip olmalıdır. Doktorların aylık en düşük net geliri, yoksulluk sonunun en az iki katı olmalıdır. Aynı işi yapan çalışanlar ortasında farklı istihdam modelleri nedeniyle oluşan eşitsizliği gidermek gayesiyle tek ve garantili istihdam modeli sağlanmalıdır. Sıhhate ayrılan bütçe kâfi hale getirilmeli, aile hekimliği kapsamındaki tüm ödemeler, günümüz kaidelerine nazaran düzenlenmelidir. “Beyaz Reform” diye nitelendirilen kapsam içi adil olmayan, kapsam dışı eşit olmayan (112, İSM, TSM, temel tıp bilimleri… ) tüm düzenlemeler adil ve eşit hale getirilmeli; aslında gecikmiş ve taleplerimizi karşılamakta yetersiz olan düzenlemelerin hepsi, 1 Temmuz 2022’yi kapsayacak formda yapılmalıdır.

5 ACİL TALEBE İMZA ATAN MESLEK ÖRGÜTLERİ ŞÖYLE;

Aile Doktorları Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Doktor Birliği Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Kamu Diş Doktorları Derneği (KADHED), Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) katıldığı toplantıdan çıkan metne Genel Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Doktor ve Öteki Sıhhat Çalışanları Kamu Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen), Tabip ve Başka Sıhhat Çalışanları Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kamu Vazifelileri Sendikası (Tabip-Sen), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) de imza attı.

Paylaş:

Pars Kalsiyum Sülfatın Faydaları Nelerdir?

1-) Topraklardaki yarılma çatlamaları engeller.
2-) Bitki Besin elementlerinin alımını hızlandırır.
3-) Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde verim artışı sağlar.
4-) Tuzlu topraklarda iyon değişimi sağlayarak tuzu topraktan uzaklaştırır.
5-) Ürün kalitesini arttırır.
6-) Ürünlerde raf ömrünü uzatır.
7-) Fenni gübrelerin yarayışlılığını arttırır.
8-) Mahsullerde minimum yüzde yirmi civarın da verim artışı sağlar.
9-) Toprakları kabartır su tutma kapasitesini önemli ölçüde arttırır.
10-) Toprak işlemede sağladığı kolaylıktan ötürü, tarım makinelerinizin yakıt tasarrufunda büyük rol alır.
11-) Topraktaki fazla rutubetin bertaraf edilmesi sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
12-) İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlılarına karşı direncini arttırır.
13-) %29 Kalsiyum Oksit (CaO), %42 Kükürt Trioksit (SO3) içerir.
14-) Yüzeye uygulanan kalsiyum sülfat , toprağa iner ve kök büyümesinin artmasına neden olur.
15-) Tuzlu ve sodyumlu (alkali, çorak) toprakların ıslahına yardımcı olur.
16-) Kalsiyum sülfat başlıca avantajlarından biri, özellikle toprak altlarında bulunan toprak asiditesine eşlik eden alüminyum toksisitesini azaltma yeteneğidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.kostik.net,www.copper2000.com,www.sepiyolit.net,www.magnezyumoksit.com,www.potasyumsilikat.net,

www.nanomikron.com,www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür, nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com,potasyum klorat,payet kostik,bakır tozu,alüminyum tozu,grafit,bakır sülfat,demir sülfat,magnezyum sülfat,mangan sülfat,kalsiyum sülfat,kalsiyum oksit,farma kaolen,naturel kaolen,sırlık kalsit

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu