GüncelGündem

Yeni Konut Finansman Programı’na ait kanun teklifi Meclis’te

Paylaş:

Teklif ile Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesi belirleniyor, program kapsamındaki katkıların hudutları ve ceza kararları düzenleniyor.

Buna nazaran, gerçek şahısların konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak hedefiyle taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara fiyatı 220 milyar lirayı aşamayacak.

Daha evvel satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla şimdi başlamamış yahut imali devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Şimdi başlamamış yahut imali devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ait sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda pahalandırılacak. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa hissesi karşılığında inşaat kontratı etrafında arsa hissesi sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

Katkılar; kâfi ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca bedellendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek bireylere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

İlk üç yıldaki finansman taksit fiyatının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar ölçü, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu emelle konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 ortasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı hissesi yüklenici hesabından yahut finansman meblağından tahsil edilerek, finansmanı sağlayan bankalarda süreksiz hesaplara aktarılacak. Bu meblağlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tarz ve temeller çerçevesinde; bu meblağın bir kısmı yahut tamamı finansman anapara meblağından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık müddet ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen meblağ, hiçbir biçimde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

KATKILARIN GERİ ÖDEMESİ

Düzenlemeye nazaran, belirlenen kamu bankası, her ayın birinci beş iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ait toplam katkı meblağını bir icmal listesiyle Bakanlığa bildirecek. Bakanlık talep edilen katkı meblağını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden birinci iş günü bankaya aktaracak. Bu katkının transfer günü ile finansmana ait taksit ödemeleri bankalarca tıpkı gün olarak belirlenecek.

Katkıların geri ödeme fiyatları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz tekniğiyle hesaplanacak. Bankaların, geri ödeme fiyatlarını katkıdan yararlananlara rücu etme hakkını kullanması durumunda geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.

Geri ödemelerin, katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın, tam ve vaktinde Bakanlığa aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu olacak. Geri ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve vaktinde yapılmaması durumunda katkı geri ödemeleri, hesaplanacak gecikme artırımıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek. Bu kapsamda finansmanlara ait icra takip sürecinin başlatılması durumunda, hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa verilmek üzere, belirlenecek bankaya aktarılacak.

Taksit fiyatı hane gelirinin yüzde 30’unu aşan lakin finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında, ilgili ayda alınması gereken anapara ve faiz oranı/kar hissesi meblağı, kalan anapara üzerine eklenerek ertelenebilecek.

Bu finansmanların vadesinden evvel kapanmasının talep edilmesi durumunda öteki mevzuatta belirlenmiş kapama şartlarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar hissesi meblağı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilecek. Bu hesaplama usulüne ait öbür kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı kararlar uygulanmayacak.

TAŞINMAZ 5 YIL PERİYOT VE TEMLİK EDİLEMEYECEK

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl mühletle tescilsiz iktisap halleri hariç bölüm ve temlik edilemeyecek, satış vaadine bahis edilemeyecek.

Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda periyot, temlik ve satış vaadine mevzu edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

Sağlanacak finansman konusu konuta ait düzenlenen değerleme raporunun yanlış yahut gerçeğe alışılmamış olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı yahut gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran verilecek idari para cezası fiyatları 10 kat artırılarak uygulanacak. Bu meblağ, finansmana bahis konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının yanlışsız ve tam hesaplanmasından ibraz edilen dokümanlar çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.

Katkılardan faydalanacak gerçek şahısların yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman meblağının yüzde 5’i kadar idari para cezası uygulanacak.

Yüklenicilere yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, finansmana bahis konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası kesilecek.

Bankalar tarafından sağlanacak finansmana ait meblağ, vade, faiz oranı / kar hissesi, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak gerçek bireylerin kapsamı; bu bireylerin, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki öteki bireylerin konut sahipliği üzere konuları belirlemeye ve finansmana ait nitelikleri vilayet bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına, katkının sonlandırılmasına, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama yolu, bu ödemelerin vade şartları, vadesinden evvel ve toplu ödeme konularına, uygulamaya ve kontrole ait metot ve temelleri belirlemeye, uygulamaya ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek süreçlere ait öbür konuları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

“BU SİSTEM KESİNLİKLE DEĞİŞMELİ”

Teklifin geneli üzerinde GÜZEL Parti Kümesi ismine kelam alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, görüşülen kanun teklifinin husus fıkralarında 6 sefer Cumhurbaşkanına yetki verildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı neredeyse tek başına her şeye dilediği üzere hükmedecektir, o halde bu kanuna gerek var mıydı sanki?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında hakaret sözleri kullandığını sav eden Nuhoğlu, “Biz, milletimiz ismine bunları kabul etmiyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Hasebiyle, bu sistem kesinlikle değişmeli.” görüşünü savundu.

AKP Küme Başkanvekili Yılmaz Tunç ise Nuhoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kelamlarının kabul edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin 5 yıllık istikrar sürecini yakaladığını kaydeden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasamıza nazaran devletin birliğini, milletin birliğini, bütünlüğünü temsil eder ve bu çerçevede de Anayasadan aldığı yetkileri kullanmaktadır ve yaptıkları da bütün dünyanın gözü önündedir, milletimizin gözü önündedir. Bu milletin refahı için, bu ülkenin zenginleşmesi için, kalkınması için gecesini gündüzüne katmaktadır. Daima büyük yatırımların açılışları, kabine sonraları milletimize verdiği muştular, dış siyasetteki başarısı aslında bütün dünya tarafından kabul görmektedir. Birleşmiş Milletler’in takdir ettiği, teşekkür ettiği bir başkan pozisyonundadır. Münasebetiyle bu tabirleri kabul etmiyoruz ve milletimiz sandık önüne geldiğinde tekrar kararı verecektir.”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yıllar prestijiyle artan konut muhtaçlığına karşılık yapı ruhsatı sayılarında daralma yaşanmasının arz ve talep istikrarını bozduğuna işaret eden Kalaycı, “Herkesin insanca yaşayabileceği bir konutunun bunulmasının insan haklarının bir gereği olduğuna inanmaktayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle devlet idaresinde çift başlılığın sona erdiğini söyleyen Kalaycı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle siyasi istikrar kurumsallaşmıştır, koalisyonlar bölümü kapanmış, hükümet buhranları bitmiş, karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmıştır. Devlet idaresinde daha isabetli, uyumlu, süratli ve faal karar alma imkan ve düzenekleri devreye girmiştir.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük barınma krizinin yaşandığını ileri sürdü.

Konut fiyatlarının 2 yıl içinde ortalama 500 bin liradan 3 milyon liraya çıktığını aktaran Paylan, “Peki, bu hususta hükümet ne yapıyor? Sırf izliyor.” eleştirisini yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, iktidarın konut sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşları değil müteahhitleri desteklediğini sav ederek, “Kanun teklifinin özüne bakarsak müteahhidin elinde kalan ya da elinde olan daireler fakat satışa konur. Bu durumun da vatandaşın, konuta gereksinimi olan gencimizin, emeklimizin desteklenmesi olarak değil, sonuçta müteahhidin desteklenmesi olarak açıkça ortada olduğu gözükmekte.” dedi.

Teklifin 1. hususunun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime orta verdi. Bilgiç, ortanın akabinde kurulun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı. (AA)

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu