GüncelGündem

Adnan Oktar örgütüne yeni dava! Örgürü canlı tutmak için…

Paylaş:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi, Adnan Oktar organize kabahat örgütünün yeni yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 352 sayfalık iddianamede, 20 kişi kuşkulu olarak yer aldı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE DEVAM

Mahkeme kararlarıyla silahlı cürüm örgütünün yöneticisi olarak kabul edilen Adnan Oktar’ın bu nedenle cezaevinde bulunduğu ve bu süreç içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen iddianamede, Oktar’ın bilhassa avukatları ve öbür örgüt yöneticileri Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna vasıtasıyla örgütü canlı tutmaya çalıştığı, talimatlarının cezaevi dışında yayılmasını sağladığı belirtildi.

Oktar’ın bunu yaparken, bilhassa öbür örgüt yöneticileri vasıtasıyla yargılamanın kumpas olduğuna ait kamuoyu oluşturma ve siyasi lobi dayanağını alma faaliyetlerine giriştiği vurgulanan iddianamede, ana çatı davasında ceza alan ve cezaevinde bulunan örgüt üyeleriyle mektuplar ve avukatlar aracılığıyla irtibat kuran Oktar’ın, faal pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerini engellemeye çalıştığı bilgisi verildi.

AMAÇ ÖRGÜTE YENİ ÜYE KAZANDIRMAK

İddianamede, Adnan Oktar’ın bilhassa içeride ve dışarıda bulunan örgüt üyeleri üzerindeki aktifliğini devam ettirmeye çalıştığı da belirtilerek, bu kişinin cezaevinde kaldığı devirde, bilhassa 15 gün üzere kısa müddette yaklaşık 200 avukat ile olağan akışa uygun olmayacak biçimde, “hukuki yardım” ismi altında görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

“Bu görüşmelerinde örgüte üye kazandırmayı amaçlamış, cezaevine giriş çıkışı yasal hudutlar çerçevesinde özgür olan avukatlık mesleğinden faydalanmak üzere cezaevi dışındaki örgütsel tutum ve davranışları yönlendirmeye çalışmıştır. Bu konunun tespit edilmesi sonucunda kuşkulu hakkında avukat görüşlerinin kısıtlanması yoluna gidilmiştir.” tabirleri yer bulan iddianamede, Oktar ile ilgili ayrıyeten, örgütü canlı tutmanın yanı sıra hem yargılanan hem deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yeni örgüt üyeleri kazandırmayı amaçladığı ve en kolay yol olan avukatları vasıtasıyla talimatlarını aktarmaya çalıştığı lisana getirildi.

Adnan Oktar’ın, bilhassa cezaevinde bulunan şahısların kendisine mektup yazması noktasında, örgüt üyesi avukatları vasıtasıyla baskı oluşturduğu ve aslında yargılamanın temelsiz olduğu izlenimini verdiği aktarılan iddianamede, Oktar’ın örgüttekilere, örgütsel bağlılık değil gönül bağı kurduklarını kanıtlamaya çalıştığı vurgulandı.

TÜM PLANLAMAYI OKTAR TEK BAŞINA ÜSTLENMİYOR

Şüpheli Oktar’ın, örgütün yeni yapılanmasında tek başına tüm planlamayı ve organizeyi yüklenmemek ismine daha evvel haklarında cezaya hükmedilen örgüt üyesi şüpheliler Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna ile örgütü yönettiği kaydedilen iddianamede, bu kişinin bilhassa örgütün çıkış noktası olan mehdiyet konusunda, çeşitli notları avukatları vasıtasıyla örgüt üyeleriyle paylaştığı ve bu biçimde örgüt baskısını devam ettirdiği öne sürüldü.

İddianamede, “Tüm bu hareketleri dikkate alındığında iddianame sonrası hukuksal ve fiili kesintinin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni bir yapılanma ve aksiyonlarla örgütün hiyerarşisi içerisinde üst durumda yer alıp örgüt üyelerine buyruk ve talimat veren, örgüt üyelerini yönlendiren ve yönetim eden, örgüt içerisinde iş kısmını sağlayan, koordinatör üzere hareket eden kuşkulu Adnan Oktar’ın örgüt yöneticisi olarak nitelendirilmesi gerektiği aşikardır.” sözlerine yer verildi.

TAHLİYE EDİLENLER AKTÜEL YAPILANMADA ROL ALIYOR

Örgütün yeni yapılanma sürecindeki faaliyetleri de iddianamede, “örgütün yeni yapılanması ve faaliyetleri”, “güncel yapılanmada yer alan kişiler”, “örgütün cezaevinden denetimi ve avukat yapılanması”, “güncel yapılanmada örgütsel iletişim”, “örgütsel irtibatta örgütsel tedbir” ve “örgütün propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri” biçiminde 6 başlık altında anlatıldı.

Örgütün yeni yapılanması ve faaliyetleriyle ilgili örgüt başkanı, yöneticileri ve üyelerden çok sayıda kişinin tutuklu olmasına müteakip örgütün mevcut duruma nazaran yeni stratejiler belirleyerek aktüel yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlatılan iddianamede, aktüel yapılanmada rol alan bireylerin, yüklü olarak cezaevinden tahliye edilen örgüt üyeleri ile örgütle iltisaklı olup şimdi süreç görmeyen şahıslardan oluştuğu, lakin örgütün bir yandan da yeni üyeler edinme yolunda emeline ulaştığı teşebbüslerinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Cezaevinden denetim ve avukat yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, şimdiki yapılanmada örgütsel faaliyet yürüten tutuksuz şahısların, örgütteki avukat yapılanması aracılığıyla direkt örgüt önderi ve yöneticilerinin el yazılı talimatlarını edindiği, faaliyetlerini bu örgütsel hiyerarşiye uyumlu formda icra ettiği belirtildi.

AVUKARLAR ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Örgütsel bağlantının sağlanması noktasında örgüt başkan ve yöneticileriyle yapılan hayatın olağan akışına ters sayıda ve müddette görüşmelerin, avukat-müvekkil görüşmeleri motifi altında gösterildiğine işaret edilen iddianamede, bu metodun aslında örgüt önder ve yöneticilerinin el yazılı talimatlarının cezaevinde bulunmayan örgüt üyelerine iletilmesi ismine örtülü bir örgütsel irtibat stratejisiyle uygulandığı ileri sürüldü.

İddianamede, bu usulle edinilen el yazılı talimatların, tek merkezde toplanması ismine kelamda hukuk ünitesi sorumlusu şahsa ulaştırılarak arşivlendiği, böylelikle cezaeviyle dışarısı ortasındaki örgütsel irtibatın örgütün avukat yapılanması üzerinden örtülü görüşmeler yoluyla sağlandığı bildirilerek, avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun avukatlık ofisinde, 29 Aralık 2022’de bulunan Adnan Oktar’a gönderilen mektupların, notların, evrakların, ana dava müştekisi Serra Muhammed Valipour’un ismine düzenlenen klasördeki bilgi, doküman ve talimatlarla karşılaştırıldığı, talimatların yerine getirildiğini teyit eder nitelikte olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

AVUKATLA ALINAN TALİMAT UYGULANIP OKTAR’A DÖNÜŞ YAPILIYOR

Klasörler içerisinde, e-posta adresleri üzerinden 2019-2020 tarihleri ortasında kurulmuş bir bağlantı ağının olduğu da belirtilen iddianamede, bu bağlantı ağının içerisinde yer alan şahısların kendilerini, “İstanbul/Hukuk Grubu” olarak isimlendirdikleri ve Oktar’dan “müvekkil” yahut “yazar” olarak bahsedildiği lisana getirildi.

Grubun yargılama belgesi içeriğine hakim olduğunun altı çizilen iddianamede, görüşe giden avukatlar vasıtasıyla Oktar’dan alınan talimatların, notlar biçiminde yazılı kayıt olarak tutulduğu, her bir talimatının hukuk kümesi tarafından titizlikle yerine getirildiği, takip edildiği ve Oktar’a geri dönüşünün yapıldığı aktarıldı.

Sanıklarla örgüt avukatlarının görüştürüldüğü ve bu sayede sanıklar üzerinde hakimiyet kurulduğu bilgisi verilen iddianamede, avukatlar aracılığıyla sanıkların her birinden evvel yazılı olarak beyan alındığı, iddianamedeki isnatlarla sanık beyanları üzerinde çalışmalar yapıldığı, çelişkili ve problem oluşturabilecek yerlerin düzeltildiği savunuldu.

İddianamede, sanıklar üzerinde kurulan hakimiyet ve denetim düzeneğiyle, savunmaların ortak mantıksal kurgular doğrultusunda şekillendirilerek dikte edildiği ve ezberletildiği, ezberlenen savunmaları mahkeme sorgusu esnasında söz etmeleri talimatı verildiği de belirtilerek, mahkeme belgesine sunulan yazılı savunmalarda da birebir sistemin uygulandığı tabir edildi.

SANIKLARIN ÖRGÜTTEN KOPMAMALARI İÇİN…

Savunmaların sanıkların özgür iradeli beyanlarına dayanmasına müsaade verilmediği ve yargılanan sanıkların da bu kabulle her safhada örgütsel bağlılıkla hareket ederek savunma yaptığı vurgulanan iddianamede, sanıklar üzerinde savunmalarla ilgili kurulan bu istekli hakimiyetin dışında görüşe giden avukatlar vasıtasıyla sanıklardan alınan notlarla cezaevindeki her türlü gereksinimlerinin takip edilip karşılandığı da anlatıldı.

Sanıkların ruhsal durumlarıyla, beslenmeleriyle, giysi ve şahsî biçimleriyle, sağlıklarıyla ilgilenilerek örgütten kopmaların önüne geçilmeye çalışıldığı, birlikteliklerinin devamının sağlanması noktasında telkinler yapılıp önlemler alınarak, örgütün moral ve motivasyonunun canlı tutulmasının sağlandığı, sanıkların örgütsel bağlılıkla muhtaçlıklarının örgüt tarafından karşılanmasına müsaade verdiği de kaydedilen iddianamede, bilhassa ve kıymetle üzerinde durulan mektuplaşmayla her sanığın hem Oktar’a hem de birbirlerine mektup yazmaya teşvik ve telkin edildiği, mektup yazmayanların takip edildiği, mektuplarla örgütten kopmaların önüne geçilmesine çalışıldığı, bu mektupların ileride kanıt olarak kullanılmak hedefiyle saklandığı anlatıldı.

SOSYAL MEDYADA MEHDİLİĞİ GÜNDEMDE TUTULUYOR

Adnan Oktar’ın görüşe gelen avukatları vasıtasıyla çok sayıda dini anlatımlar, dini örneklemeler, ayetler ve hadislere atıflar, mehdi, deccal, ahir vakit anlatımlarıyla örgüt mensuplarına transferler ve telkinler yaptığı aktarılan iddianamede, “Oktar’ın görüşmesi esnasında Türkiye ve dünya gündemindeki siyasi olaylar, tabiat olayları üzere hususlarda olayların sebebini kendisinin tutuklu olmasına bağlayarak bunu dini atıflarla delillendirme uğraşı içerisinde olduğu, içerideki ve dışarıdaki örgüt mensuplarına transferini sağlayarak telkin ettiği, bununla mehdilik kavramına atıflar yaptığı, toplumsal medyada mehdiliği gündemde tutmak için talimatlar verdiği anlaşılmıştır.” tabirleri yer buldu.

Şüphelilerin, talimat doğrultusunda, örgüt hakkında isnat edilen “silahlı hata örgütü” suçlamasını boşa çıkarmak hedefiyle toplumsal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları da belirtilen iddianamede, algı oluşturmak ismine çok ağır faaliyetlerde bulundukları, Adnan Oktar’ın talimatları doğrultusunda cinsel cürüm isnatlarına yönelik “külliyen ret” kararı doğrultusunda ortak telaffuzda hareket ettikleri lisana getirildi.

İddianamede, ana davanın müştekilerinden Serra Muhammed Valipour’un savlarıyla ilgili yeniden Oktar’ın talimatları doğrultusunda ağır bir çalışma yürütüldüğü, annesi Dilek Çelikten’in nasıl tabir vereceği ile ilgili çalışmalar yapıldığı anlatıldı.

İLETİŞİMLER E-MAIL ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Örgütün cezaevi dışındaki irtibat taktiğinin ise takibe hassas biçimde örgütsel önlem uygulanarak e-mailler yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekilen iddianamede, irtibatın bu formda kurulmasının nedeni olarak CMK’nın ilgili unsurları mucibince takip sağlanamaması ve e-maillerin içeriğine yurt dışında olan serverlardan kaynaklı ulaşılamaması gösterildi.

İddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, şüpheliler Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma” kabahatinden 5 yıldan 12’şer yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları istendi. Bu bireylerin ayrıyeten, Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili hususu uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün cürümlerinden ötürü fail olarak cezalandırılması da talep edildi.

Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın bu kapsamda, “örgütün yahut emelinin propagandasını yapma” kabahatinden 10,5 yıldan 31,5’ar yıla kadar mahpus cezasına çarptırılması istenen iddianamede, öteki 17 sanığın “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma”, “örgüte yardım” ve “örgütün yahut gayesinin propagandasını yapma” üzere kabahatlerden farklı oranlarda mahpusla cezalandırılması talebi de yer aldı.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu