AktüelGüncelGündemTürkiye

AFAD’ın deprem konutları kura çekimi mahkemelik oldu

Paylaş:

AFAD’ın deprem konutları kura çekimi mahkemelik oldu

Elazığ’da 2020’de meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında TOKİ tarafından Zafran Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarının kura çekimlerinde daha önce bodrum katları kuraya dahil edilmezken Zafran’daki deprem konutlarında bodrum katlardaki dairlerin kuralara dahil edilmesinden dolayı depremzede vatandaşlar mağdur oldukları gerekçesiyle kura çekiminin yürütmenin durdurulması istemiyle Elazığ 1 İdare Mahkemesine dava açtı.

Davayı açan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş, ”Aynı ilde meydana gelen deprem neticesinde, aynı depremden etkilenerek evleri ağır hasar gören vatandaşlar arasında, bir kısmının dahil edildiği kuralara bodrum katlar dahil edilmezken, bir kısmının dahil olduğu kuraya bodrum katların dahil edilmesi eşitlik ilkesine de, hukuka da vicdana da açıkça aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

“BODRUM KATLARININ KURAYA DAHİL EDİLMESİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Zafran Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının kurasıyla ilgili 50’ye yakın depremzedenin kendisine ulaştığını ve kurada haksızlık yapıldığını söylediklerini belirten İl Başkanı Erhu Karakuş, şunları söyledi:

“50’ye yakın vatandaşımız bana ulaştı. Vatandaşlarımızın bana söylediği şey, ’AFAD şimdiye kadar yaptığı kuralarda bodrum katları kuraya dahil etmezken Zafran’da bodrum 1, bodrum 2’leri 400 küsur daireyi kuraya dahil ettiler bize bodrum kat çıktı’ diyorlar.

Benim evim 3+1’di bana eski 2 bodrum çıktı diyorlar. Bende bunu teyit ettim. Davalı idarece daha evvel çekilen kuralarda taşınmazların bodrum katları kuraya dahil edilmemişken davaya konu kura çekim işleminde bodrum katların kuraya dahil edilmesi anayasal bir hak olan eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Şöyle ki, aynı ilde meydana gelen deprem neticesinde, aynı depremden etkilenerek evleri ağır hasar gören vatandaşlar arasında, bir kısmının dahil edildiği kuralara bodrum katlar dahil edilmezken, bir kısmının dahil olduğu kuraya bodrum katların dahil edilmesi eşitlik ilkesine de, hukuka da vicdana da açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

“YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İSTEDİK”

Bazı depremzedelerin kurasında bodrum katlar dahil edilmezken başka kuralarda ise bodrum katlarının  kuraya dahil edildiğini belirten Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kısım vatandaşın kura torbasında bodrum katlar konulmazken davamıza konu olan diğer bir kısım vatandaşın kura torbasına bodrum katların konulması, müvekkilimin sanki depremden etkilenmediğini, hak sahibi olmadığı halde kendisine zaten iyilik yapıldığı için bu kuraya tabi tutulduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Hatta depremzede vatandaşlarımızın bir iddiası da Zafran Mahallesindeki konutların kura dışı birilerine verildiği yönündeydi. Çok sayıda talep gelince bende AFAD’ın sitesinden yapmış oldukları son iki üç kurayı inceledim hakikaten bodrum kata denk gelmedim.

Bunun üzerine bende vatandaşlara, ‘Eğer siz bu konuda ciddiyseniz içinizden biri gelsin vekâletini versin ben hiçbir avukatlık ücreti almadan bu iptal davasını açacağım’ dedim ve sonrasında davayı açtım. Şuan yürütmeyi durdurma kararı istedik mahkeme bir ay içerisinde bir karar vermesini bekliyoruz.”

DİMETİL SÜLFAT ( DIMETHYL SULFATE) DMS NEDİR?

 DIMETHYL SULFATE

CAS 77-78-1: Dimethylsulfate, dimetilsülfat, di,metil,sülfat,dimetilsülfat,dimetilsulfat,dimetilsulfat

(Methylsulfate; DMS)

 

Dimetil sülfat, karboksilik asitlerin, alkollerin, fenollerin, laktamların, oksimlerin, hidroksilaminlerin ve hidroperoksitlerinmetilasyonu için güçlü bir metilleme reaktifidir. N-metil alkil- ve arilikameliaminlerin, amidlerin ve kuaterner amonyum tuzlarının hazırlanmasında bir reaktif olarak kullanılabilir.Dimetil sülfat ayrıca sülfür içeren bileşiklerin metilasyonunda sülfitleri ve sülfonyum iyonlarını sentezlemek için kullanılır.

Aynı zamanda bir reaktif olarak da kullanılabilir:

• 2-dimetilamino etil metakrilatınkuaternizasyonu ile güçlü bir antibakteriyel ajan olarak dörtlü amonyum akrilik monomerin hazırlanması için.

• Aldehitlerden ve ketonlardan epoksitlerintrimetilsülfonyum katyonu oluşumu yoluyla sentezlenmesi için dimetilsülfoksit ile birlikte.

• Gliserolünmetilasyonu ile dizel için bir oksijenat katkı maddesi hazırlamak.

DMS, ikame edilmiş oksijen, nitrojen ve sülfür bileşikleri oluşturmak için aktif hidrojen ve alkali metal tuzları ile reaksiyona giren güçlü bir metilleme maddesidir.

 

Dimetil Sülfat, ısıtıldığında zehirli dumanlar yayan soğan benzeri bir kokuya sahip kokusuz, aşındırıcı, yağlı bir sıvıdır. Dimetil sülfat, endüstride birçok organik kimyasalın üretiminde metilleme maddesi olarak kullanılmaktadır. Buharlarına soluma maruziyeti, gözleri ve akciğerleri oldukça tahriş edicidir ve karaciğer, böbrek, kalp ve merkezi sinir sistemine zarar verebilirken, deri teması şiddetli kabarmaya neden olur.

 

Dimetil Sülfat Uygulamaları

DMS yüzey aktif maddeler, kumaş yumuşatıcılar, su arıtma kimyasalları, tarım kimyasalları, ilaçlar ve boyalar oluşturmak için kullanılır. Metile edici bir ajan olarak DMS, oksijen, nitrojen, karbon, sülfür, fosfor ve bazı metallere bir metil grubu katabilir.

 

DMS çoğunlukla bir metilleme ajanı olarak kullanılsa da, bazen sülfonasyondahil olmak üzere başka bağlamlarda, bir katalizör olarak, bir çözücü olarak ve bir stabilizatör olarak da kullanılabilir.

 

Dimetil sülfat, renksiz yağlı bir sıvıdır, soluk soğan benzeri bir kokuya kadar kokusuzdur. Solunduğunda çok zehirlidir. Yanıcı bir sıvıdır ve parlama noktası 182 ° F’dir. Suda hafifçe çözünür ve ısı oluşumu ile sülfürik asit vermek üzere su ile ayrışır. Metaller ve dokular için aşındırıcıdır. Güçlü bir metilleme ajanıdır.

 

Dimetil sülfat, sülfürik asidin dimetil esteridir. Bir alkilleyici ajan ve bir immünosupresif ajan olarak rol oynar.

Dimetil sülfat, kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanıdır. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boya ve finisajda ) kullanılır. Dimetil Sülfat Metanol ve sülfürik asidin reaksiyonu sonucu oluşur. Renksiz ve soğana benzer kokusu ile dikkat çeker.

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır.Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu