Aile Bakanlığı’nın bir yıllık toplam zararı 29 milyar lira

Sayıştay 2018 Yılı Denetim Raporu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın usulsüz birçok işlemle yönetildiğini, zararın 28 milyar TL’ye ulaştığını ve hak etmeyen kişilere aylık ödendiğini ortaya koydu. Sayıştay’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faaliyetlerine yönelik ilk tespiti, eski bakanlıkların bütçelerinin devrine yönelik oldu. Rapora göre, kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçeleri, yeni kurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine devredilmedi.

Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Veri Tabanı’nda kaydı bulunmayan kişiler ile kaydı olup ağır engelli olmayan kişilere de haksız şekilde “evde bakım ödemesi” yapıldı. Haksız bakım işleminden yararlananların sayısı 98 bin 361’i buldu. Yine Sağlık Bakanlığı’nın aynı veri tabanında kaydı bulunmayıp, kaydı olanlardan engel oranı yüzde 40’ın altında olan kişilere de engelli aylığı bağlandı. Bakanlık tarafından fazla ve yersiz ödeme yapılan kişilerin alacakları da mevzuatlara aykırı olarak silindi. Bu işlem nedeniyle 675 milyon 285 bin TL’lik tutar devletin kasasına giremedi.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenen ve 6 milyar 270 milyon TL’yi bulan muhtaç, güçsüz ve kimsesizler aylığına da usulsüzlük bulaştı. Sayıştay’ın tespitine göre, aylık ödemelerinde hak sahiplerinin başvurduğu ve değerlendirilerek sonuçlandırıldığı yerler İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak belirlendi. Ancak ödemelerin bu kurum tarafından yapılması denetçiler tarafından yanlış bulundu. Ödemelerin vakıf görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek yanlış veya usulsüz işlemlerin tespit edilemeyebileceği bildirildi.

2018’de Bakanlık bütçesinden yapılan teşvik ödemelerinin toplam tutarı da 17 milyar 288 milyon TL oldu. Ancak bu ödemelerin prim almaya hak kazanıldığına yönelik kanıtlayıcı belgeler olmadan yapıldığı tespit edildi. Bakanlığın muhasebe kayıtlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, “Bakanlığın söz konusu teşviklere ilişkin ödemelerini kanıtlayıcı belgelere dayanarak yapması, gerekli kontrollerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın harcamaları da rapordaki önemli tespitler arasında yer aldı. Buna göre, bir yıllık geliri 577 milyon TL olan Bakanlığın gideri ise 28 milyar 952 milyon TL ile ifade edildi. Bakanlığın bir yıllık zararı 28 milyar 375 milyon TL’ye ulaştı. Rapora göre, Bakanlık’ta bir yılda 8.9 milyar TL tutarında “görev zararı” ortaya çıktı. Hizmet alımı kalemi için 1.3 milyar TL harcanırken hane halkına yapılan transferler kalemi için ise kurum bütçesinden 15 milyar TL çıktı.

Jurnalci.com