Aile hekimleri:”Talebimiz işveren olmak değil, güvenceli aile hekimliği”

Aile hekimlerinin izin hakkını yok eden, bir nevi aile hekimliğini özel sağlık hizmetleri işletmesine çevirecek olan hazırlanan torba yasa sonrası 24 bin aile hekiminin sözleşmesi 1 Ocak’tan itibaren yenilenecek. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu sözleşmeye ilişkin basın açıklaması yaptı. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal İncekara, “2005 yılında Düzce’de birinci basamak hekimliğinin gündemine giren performansa dayalı çalışma, bu yıl yine güvencesizlik ve sayısız hak kaybı içeren tek taraflı, dayatma bir sözleşme ile 7 bin 950 Aile Sağlığı Merkezinde çalışan yaklaşık 24 bin aile hekiminin karşısına çıkacak” dedi.

Bu sene imzalanacak sözleşmelerde torba yasadan doğan hak kayıplarının da olacağını vurgulayan İncekara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni düzenleme ile ‘aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir’ denilerek, aile hekimlerine yeni bir sorumluluk yüklenmektedir. Bunun anlamı aile hekimliğinin tamamen kamusal hizmet alanının dışına itilmesi ve aile hekimlerinin kamu çalışanı olarak değil, kar eden özel sağlık işletmecisi olarak tanımlanmasıdır.”

Yeni yasa ile “ücretli izin haklarının” gasp edildiğine vurgu yapan İncekara, şunları söyledi: “Yasaya göre, vekalet veremeyen aile hekimleri ücretli izin kullanmayacak. Türkiye’de 7 bin 950 Aile Sağlığı Merkezinin dörtte birinde çalışan 4’ten az hekim görev yapıyor. Yalnız çalışan aile hekimlerinin izin kullanması tamamen zorlaştı. Yasal bir hak olan izninizi kullanmak için vekaleten yerinize çalışacak hekim olmazsa maaşınızın üçte biri kesilerek yerinize görevlendirilen hekime ödenecek.Vekalet edecek hekim bulamadığınızda Toplum Sağlığı Merkezinden hekim görevlendirilip kesilen maaşınız o hekime ödenecek.”

Sağlık Bakanlığı’nı uyaran İncekara, “Yeni dönem sözleşmelerinde işveren değil iş güvenceli aile hekimliği istiyoruz” dedi.

Birgün

Jurnalci.com