ALES soru ve cevapları yayınlanacakmı?

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

ALES sınavında ter döken adaylar şimdi sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını ve ALES sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ALES bugün 9:30’da başladı ve öğlen saatlerine doğru tamamlandı. ALES sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. ALES soru ve cevaplarının ise birkaç gün içinde yayınlanacak.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-sınava, atandığı salonda girmesi,
-sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
-kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
-cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
-cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
-soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
-sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,
-salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal
edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.
Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi
tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez.
Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya
ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin adaylara, aday
yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

ilgili haberler