AktüelEğitimEkonomiGüncelGündemTürkiye

Çalışan kız çocuklarının sayısı arttı, okullaşma oranı düştü

Paylaş:

Çalışan kız çocuklarının sayısı arttı, okullaşma oranı düştü

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak resmi verilere göre bugün Türkiye’de 5-17 yaş grubunda 720 bin, sendikaların hesaplamalarına göre 2 milyonu aşkın çocuk işçi bulunuyor.

Ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ya da ailesine maddi destek sağlamak için çalışmak zorunda kalan bu çocuklar, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına eşit bir şekilde ulaşamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin açıkladığı güncel veriler de çocukların işgücüne katılım oranındaki artışı, okullaşma oranındaki düşüşü gözler önüne serdi.

İŞGÜCÜNDEKİ ÇOCUK ORANINDA ARTIŞ

Hane halkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,4’e çıktı. Bu oran bir önceki yıl yüzde 16,2 idi.

Kız çocukların işgücüne katılım oranının ise 2020’den 2021’e 0,9 puan arttığı görülüyor.

İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 22,9, kız çocuklar için yüzde 9,5 olduğu görüldü. 2020’de ise bu oran erkek çocuklar için yüzde 23,4, kız çocuklar için yüzde 8,6 idi.

Kaynak: TÜİK

OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ

İşgücüne katılan çocuk oranındaki artışın yanı sıra, okullaşma oranındaki düşüşler de dikkat çekiyor.

TÜİK’in açıkladığı Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranı, 2019/2020 öğretim yılında yüzde 71,2 iken 2020/2021 öğretim yılında yüzde 56,9’a indi.

Aynı dönem aralığında ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 93,6’dan yüzde 93,2’ye gerilerken; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı ise yüzde 95,9’dan yüzde 88,9’a düştü.

PANDEMİDE OKULLAR KAPANDI, ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ARTTI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, pandemide okullar kapanınca çocuk işçiliğinin arttığına dikkat çekti ve özellikle de Gaziantep ve İstanbul’dan aldıkları bilgilerin çocuk işçi sayılarında artış olduğu yönünde olduğunu anlattı.

Pandeminin ülke genelinde sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemler alındığı ve okulların kapatıldığı dönemde uzmanlar, işgücüne katılan çocukların tekrar eğitim hayatına dönmeyebilecekleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

İSİG Meclisi’nden Kansu Yıldırım, “Hem küresel ekonomik krizler hem de pandemiyle birlikte okulların kapanması ve üretim-bölüşüm ilişkilerindeki bozulmalar, daha çok yoksullaşmaya yol açtıkça çocuk işçi sayısı da artıyor” dedi.

EVE MADDİ DESTEK SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’de çocukların çalışma nedenlerine bakıldığında ise, öne çıkan birinci nedenin ‘ailelerine maddi destek sağlamak’ olduğu görülüyor.

TÜİK’in Türkiye’deki çocuk işçiliğine ilişkin son verisi 2019’a ait olmakla birlikte, bu verilere göre çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35,9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” alıyor.

Bunu, yüzde 34,4 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” izlerken, yüzde 23,2 ile “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” takip etmişti.

Çocukların yüzde 6,4’ü ise “kendi ihtiyaçlarını karşılamak” amacıyla çalışmıştı.

İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

İşgücünde olmak çocukları eğitim hayatından uzak tutarken, hayattan da koparabiliyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) iş cinayetleri raporu, 2021’de en az 2 bin 170 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini, bu emekçilerden 21’inin 14 yaş ve altı ve 41’inin de 15-17 yaş arasındaki çocuk işçiler olduğunu ortaya koymuştu.

2022’nin ilk 3 ayında ise en az 347 işçinin hayatını kaybettiği, bu işçilerin birinin 14 yaş ve altı olduğu, 5’inin ise 15-17 yaş arasında olduğu ifade edildi.

‘YOKSULLAŞMA ARTTIKÇA ÇOCUK İŞÇİ SAYISI ARTIYOR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan İSİG Meclisi’nden Kansu Yıldırım, Türkiye’de çocuk işçilerin büyük bir bölümünün tarım, inşaat, sanayi, hizmet gibi emek yoğun sektörlerde çalıştığına dikkat çekerek, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri sağlanmadan istihdam edildiklerine dikkat çekti.

“Birleşmiş Milletler tarafından köleliğin ve çağdaş formlarının yasaklanmasının üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen çok kritik bir tablo var. ‘Modern kölelik’ olarak adlandırılan çok tehlikeli şartlarda çalıştırılan, temek haklarından mahrum bırakılan çocuk işçi sayısı 2016’da 72,5 milyon iken 2021’de 79 milyona yükseldi” diyen Yıldırım,

“Hem küresel ekonomik krizler hem de pandemiyle birlikte okulların kapanması ve üretim-bölüşüm ilişkilerindeki bozulmalar, daha çok yoksullaşmaya yol açtıkça çocuk işçi sayısı da artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘GERÇEK SAYILAR PERDELENİYOR’

TÜİK verilerine göre, yüzde 70,6’sı erkek ve yüzde 29,4’ü kız çocuğu olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunduğunu da anımsatan Yıldırım, “Türkiye’de çocuk işçiliğin gerçek boyutları ise verilerde perdeleniyor. Çocuk işçiliğin azaldığına dayanak gösterilen istatistiklerde başta göçmen çocuklar ve sayısı 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrenci olmak üzere çocuk işçiliğin ana gövdeleri eksik gösteriliyor” diye konuştu.

Sermaye yanlısı birikimin ve büyümenin ön koşullarından birisinin çocuk emeği sömürüsü olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak öncelikle çocuk işçilik yasaklanmalıdır diyoruz. Kayıtdışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir. Çünkü çocuk işçiliğinin ve çocuk iş cinayetlerinin önlenmemesinde cezasızlık kültürü de etkilidir. Tüm çocuklar ücretsiz ve detaylı sağlık taramasından geçirilmelidir. Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlanmalı, bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilmelidir.”

PARS AHIR VE KÜMES DEZENFEKTAN TOZU

Pars dezenfektan tozu suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Ahır içinde hayvan yokken ve uzun etkili
dezenfeksiyon yapılacaksa Pars dezenfektan tozu ıslak zemine atılarak uygulanır Pars dezenfektan tozu suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürerek dezenfeksiyon sağlamış olur. kuru zemine atılacak olursa suyla reaksiyon olmayacağı için ısı çıkmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.

 Pars  suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Ahır içinde hayvan yokken ve uzun etkili
dezenfeksiyon yapılacaksa sönmemiş Pars ıslak zemine atılarak uygulanır. Çünkü, ahır yüzeyine toz olarak uygulandığında Pars hayvan varsa çıkan havadan, solunum
hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle suda seyreltilerek veya ıslak zemine uygulanması ve içeride hayvan yoksa yüksek düzey ve miktarda uygulanması tavsiye edilir. Çünkü Pars suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürerek dezenfeksiyon sağlamış olur. Eğer kuru zemine Pars atılacak olursa suyla
reaksiyon olmayacağı için ısı çıkmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.

1. Ahır içindeki dışkı ve kaba pisliklerin temizlenmesi
2. Ahır zeminin ıslatılması
3. Pars ın ahır zeminine serpilmesi
4. 10 dk sonra ahır içindeki kirecin ıslanıp ıslanmadığı kontrol edilir.
5. kuru yer varsa hortum yardımı ile kirecin üzerine incecik su püskürtülerek ıslatılır
Pars suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Eğer zemine sönmüş toz kireç atılacak olursa bu etkisini gösteremez.
Pars ın antimikrobiyal activitesi ıslak çevrede hidroksil iyonları salması ile ilgilidir. Hidroksil iyonları birçok biyomolekülle reaksiyona girme özeliğinde olan oldukça yüksek okside edici serbest radikaldir
Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜRENKİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu