AktüelGüncelGündemSağlıkSiyasetTürkiye

CHP, sağlık manifestosunu açıkladı

Paylaş:

CHP, sağlık manifestosunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenen Türkiye Sağlık Forumu’nun kitabını tanıtan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu çalışmada çok kıymetli sağlığın değişik alanlarından şifa dağıtan kıymetli hocalarımız ve sağlık emekçilerimiz katkılarını sundu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi şu konulara değindi:

“SAĞLIKÇILARA DÖNÜK SALDIRI EĞİLİMİ, NORMAL GÖRÜLEMEZ”

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sağlık hizmetlerinin üretimini, finansmanını, sunumunu ve ulaşılabilirliği katılımcı bir anlayışla değerlendirip, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla şekillendirmek üzere Türkiye Sağlık Forumunu gerçekleştirdik.

Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi, normal görülemez. Bu iklimden hekimleri ve sağlık emekçilerini ucuz iş gücü olarak görüp, sömüren, emeği değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti sorumludur.

Sağlığı ticarileştirenler, iç barışı zedeleyenlerdir. Şiddeti besleyenlerdir. Hastayı mağdur eden, hekimleri ve sağlık emekçilerini değersizleştirenlerdir. Tüm sağlık meslek grupları adına sağlık çalışanlarını ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren anlayışı kabul etmiyoruz.”

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SAĞLIKTA ÇÖKÜŞ PROGRAMIDIR”

“20 yılda, sağlık alanında iğneden ipliğe her şeyi özelleştiren, devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden zihniyete karşı mücadele veriyoruz. Dönüşüm diyerek, makyajlı reformlarla, sağlık hizmetini piyasanın eline devredenlere karşı mücadele veriyoruz. Bugün gelinen noktada, sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta çöküş programına dönüşmüştür. Bu, tamamen çökmüş bir sistemin resmidir. Atalarımızın dediği gibi “insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyerek, hem yaşamak hem yaşatmak üzere sağlıkta insan odaklı iktidar programımızı açıklıyoruz.”

“TÜM ENGELLER KALKACAK”

“Türkiye’deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de yer aldığı gibi sağlık en temel insan haklarından biridir. Biz de sağlık alanını temel olarak ‘sağlık hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz.  Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık sistemiyle, ‘herkese, her yerde ve her zaman’ sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki bütün engelleri kaldırılacağız.”

“YILDA BİR KEZ ÜCRETSİZ TARAMA”

“Koruyucu sağlık hizmetlerini (hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme) güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz olarak periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacağız.

Sağlık Bakanlığı ile meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla ‘Türkiye Sağlık Konseyi’ adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız. Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.

Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini her düzeyde sağlayacak, askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini yeniden açacağız.”

ÖĞRENCİLERE GIDA DESTEĞİ

“İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci Halk Sağlığı Merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecektir. Artmakta olan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla, okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULACAK”

“Sağlıkta şiddetin önlenmesini en öncelikli konulardan biri olarak görüyoruz. İlk olarak sağlık çalışanlarının saygınlığını zedeleyen, onları itibarsızlaştırmaya çalışan, hınç yüklü söylemleri yok edeceğiz. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda hizmet sunmasını sağlayacağız. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kararlı biçimde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen SABİM’i kaldıracağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacak, özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz.”

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REFAHI YÜKSELECEK”

“Kamuda hizmet sunan tüm sağlık çalışanlarının refah düzeyini yükselteceğiz. Bu amaçla sağlık çalışanlarının hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak, ek göstergeleri 3600’den başlamak üzere kademeli olarak yükselteceğiz.

Kamuda, sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin en az %80’i temel maaşlarından oluşacak; performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız. Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız. Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız.”

“ŞEHİR HASTANELERİNİ KAPATACAĞIZ”

“Ülkemizde ‘şehir hastanesi’ olarak adlandırılan, ‘Kamu Özel İşbirliği’ yönteminin ‘Yap-Kirala-Devret’ modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek; birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerinde yük olmaktan çıkartacağız.

Şehir hastanelerinde oluşan kamu zararının sorumlulardan geri alınması için hukuki süreçleri ivedi olarak başlatacağız. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yeniden açacak; ülkemizde gereksinim duyduğumuz tüm aşıları kamusal bir sorumluluk anlayışıyla geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde üreteceğiz.

En başta söylediğimiz gibi, sağlık en temel insan hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hayata geçirilecek sağlık sistemi her yurttaşa eşit, herkes için ücretsiz, herkesin erişebildiği ve nitelikli sağlık hizmeti sunulan kamucu bir sistem olacaktır.”

 

 

FERRO ALAŞIM TOZLARI VE KULLANIM ALANLARI

Ferro Molibden Tozu: Otomobiller, ağır kamyonlar, köprüler ve üst geçitler, inşaat vinçleri, büyük miktarda gerilime dayanım gereken veya iyi bir mukavemete ihtiyaç duyulan diğer tüm yapılarda kullanılan çelik üretimi için kullanılır.

Ferro Wolfram Tozu: Ferro Tungsten esas olarak herhangi bir alaşımın erime noktasını arttırmak için kullanılır ve bu nedenle Havacılık, Döküm ve Kaynak Elektrot gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. Elektrotlar içinde, Ferro Tungsten esas olarak Sert Dolgu Elektörleri ve hatta Sert Dolgu Borulu Elektrotların üretimi için kullanılır.

-Ferro SilisyumTozu:  Ferrosilisyum, çelik ürün kalitesini geliştirmek için sıvı metalde oksijeni gidermek amacıyla alaşım elementi olarak kullanılır. Silisyum temel olarak mukavemet ve aşınma direnci, esneklik (yay çelikleri), korozyon direnci (ısıya dayanıklı çelikler) ve düşük elektriksel iletkenlik ve mıknatıssal büzülme (elektriksel çelikler) özelliklerini arttırır. Düşük Al içerikli Standart FeSi, Yüksek Saflıktaki FeSi ve düşük karbonlu FeSi ürünleri, transformatör/motor, rulman, darbe emici, araç lastiklerinde çelik kord bezi ve paslanmaz çelik imalatında kullanılan özel kalitede çeliklerin üretiminde kullanılmaktadır.

Ferro Krom LCTozu: Düşük Karbonlu Ferro Krom, Karbon yüzdesini Karbon seviyelerini etkilemeksizin ayarlanması gereken çelik içine eklenir. Düşük Karbonlu Ferro Krom Toz, Kaynak Elektrotları ve Çubuk Elektrotları gibi seveal uygulamalarda kullanılır.

Ferro TitanyumTozu:  Ferro Titanyum, Kükürt, Karbon, Oksijen ve Azot ile son derece reaktif olduğu için Çelik Üretiminde Temizlik Maddesi olarak kullanılır. Ayrıca deoksidasyon, kükürt giderme ve denitrifikasyon için kullanılır. Ferro Titanyum, Kaynak Elektrotları ve Yangın İşleri uygulamalarında da kullanılır.

Ferro VanadiumTozu: Ferro Vanadyum, alkalilere ve ayrıca sülfürik ve hidroklorik asitlere karşı stabilite sağlar. Ferro Vanadyum, Çeliğe Karşı Korozyonun Önlenmesine de Yardımcı Olur. Aynı zamanda Çelik, Döküm ve Kaynak malzemelerinin Çekme Dayanımının arttırılmasına da yardımcı olur.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ 0216 4421200-05523307100-05325466184www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.com, www.claypacks.com, www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com 

Jurnalci.com

 

Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu