CHP’li Akın”Devletin görevi kayıp kaçağı önlemek,vatandaşa ödetmek değil”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) elektrikte kayıp kaçak bedellerinin yasallaştırılmasına karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve 26 ayrı mahkemenin yaptığı başvuruyu reddetmesiyle ilgili TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Akın, AYM’nin bu kararının siyasi olduğunu, hükümetin ve dağıtım şirketlerinin koruyuculuğunu yaptığını söyledi. Akın ayrıca, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kayıp elektrik kararının halka yapılan büyük bir hukuksuzluk olduğunu öne sürerek, “Devletin görevi, kayıp kaçağı önlemektir asla ve asla hırsızlığı aklamak değildir” dedi.

 Akın’ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Bilindiği gibi halkımız tükettiği elektrikle hiç ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödüyor.100 liralık elektrik faturasının 51 TL enerji bedeli, 26.8 TL dağıtım-iletim kayıp kaçak bedeli, 22.2 TL de vergilerden oluşuyor. Yani vatandaşlarımız ödediği faturanın neredeyse yarısı kadar elektrik tüketmiş oluyor. Zamanında bu durumu elektrik şirketleriyle birlikte vatandaşlarının arkasından kuyu kazarak gizlemeye çalışmışlardı. Durumu fark ederek, hakkını arayan vatandaşlarımız mahkemelere çok sayıda dava açmış ve kendilerinden haksız yere tahsil edildiğini düşündükleri kayıp kaçak bedellerinin iade edilmesini talep etmişlerdi. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu açılan davalar nedeniyle vermiş olduğu kararlarda bu uygulamanın hukuk devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmadığına vurgu yaparak, vatandaşlardan tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin iadesi yönünde kararlar vermişti.

Yargı kararlarına karşı hükümet, çıkardığı kanunlarla hukukun önünü geçmek adına kayıp kaçak bedelini yasal hale getiren düzenleme yapmıştı. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemenin iptali için Anaya Mahkemesine gittik. Sadece biz değil bizimle birlikte bu karar hukuka aykırıdır diyen 26 ayrı mahkeme de başvuru yaptı. Maalesef Anayasa Mahkemesi vicdanlara sığmayacak bir karar ile başvuruları reddetti. Görevi kişi ve hak hürriyetlerini korumak olan Anayasa Mahkemesi demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayan bir karara imza attı. Tüketicinin kullanmadığı ve almadığı hizmetten kayıp kaçak bedeli alınmasında bir sakınca görmedi.

Kaçak elektriğin bedeli hırsızlık yapılarak çalınan elektriğin bedelidir. Çalınan elektriğin bedeli, elektriğini düzgün kullanan, halkımızdan alınamaz. Bir hukuk devletinde, sorumluluğun şahsiliği gereği vatandaşlarımız başkalarının külfetlerini yüklenemez, tüketici yalnızca aldığı hizmetin bedelini öder. Bir hukuk devletinin bağlı olduğu hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında hiç kimsenin, almadığı hizmetten sorumlu tutulması kabul edilemez. Bu karar kamu hukukuna da özel hukuk kurallarına da aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bu adaletsiz kararıyla vatandaşlara yüklenen yükümlülüklerin adaletsiz bir hâl almasını tescil etmiştir. AYM’nin bu adaletsiz kararı, halkımıza yapılmış büyük bir hukuksuzluktur. Devletin görevi, kayıp kaçağı önlemektir asla ve asla hırsızlığı aklamak değildir. Bu bir soygundur ve bu soygun, hükümet eliyle yapılmış, dağıtım şirketlerine müsaade edilmiş, Anayasa Mahkemesinin verdiğini kararla da onanmıştır.

Devletin görevi kayıp kaçağı önlemek ya da külfeti üslenmektir. Bunlar kolaya kaçarak hırsızlığı önlemek yerine, hırsızlığın bedelini halkımızın sırtına yüklüyorlar. Bu tam bir soygundur. Vatandaşlarımız elektrik faturaları üzerinden soyulmaktadır. Elektrik enerjisinde kayıp ve kaçak varsa, öncelikle Devlet ve hak sahibi kıldığı elektrik dağıtım şirketleri bunları önlemek, kayıp kaçağa karşı sigorta yaptırmak, dağıtıp para kazanan kendisi olduğu için ya bu külfeti üstlenmek ya da kayıp kaçak bedelleri kamu otoritesi ile elektrik dağıtım şirketi arasında akdedilen sözleşmeye göre paylaşmalıdır. Elektrikte kayıp kaçağın engellenmesinden, kayıp kaçak oranının en aza indirilmesinden dağıtım firmaları sorumludur. Tekniğine uygun olarak yapılacak periyodik bakımlar ile onarımlar ve şebeke içi yapılacak yeni yatırımlar bu kayıp kaçağın azaltılması için önem taşımaktadır. Ayrıca elektriği kaçak olarak kullananları, yani bir bedel ödemeksizin elektrik tüketenlerin tespit edilerek kullanılan elektriğin bedelini onlardan tahsil etme sorumluluğu da dağıtım firmalarınındır. Kaçak elektriğin bedelinin, elektriğini mevzuata uygun olarak kullanan sorumlu vatandaşlarımızdan tahsil ediliyor olması hakkaniyete uygun değildir.

Hukuk devleti ilkesine uymayarak kanun devleti anlayışıyla devlet yönetilemez. Kanun çıkararak tüketicilere yani vatandaşlarımıza kabulü mümkün olmayan külfetlerin yüklenmesi hukuki açıdan doğru değil. AYM’nin bu kararı siyasidir, hükümetin ve dağıtım şirketlerinin koruyuculuğunu yapmak adına verilmiştir.”

Jurnalci.com