Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergilendirme öngörüyoruz

Paylaş:

GELİR SEVİYESİNE NAZARAN VERGİLENDİRME GELİYOR

“DAR GELİRLİLERİN FAZLA KULLANDIĞI KALEMLERİ YÜKSELTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Yılmaz, bahisle ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de herkes vergi ıslahatı yapılmalı diyor. Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız. Direkt vergi dolaylı vergi sıkıntısı var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin hissesi çok yüksek. Direkt vergiler nispeten düşük. Dolayısyla önümüzdeki günlerde oransal olarak direkt vergilerin hissesinin artmasının gerektiğine toplumsal adalet açısından artması gerektiğine inanıyorum. Gelir seviyesi ne olursa olsun herkesten tıpkı vergiyi almak değil, düşük gelirli kısımlara daha az sorumluluk yüklenmesi manasına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada toplumsal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından satırbaşları;

Orta Vadeli Program en fazla mesai harcadığımız dokümanımız oldu. Bir tarafta kamu dalı kendi içinde çalışmaları sürdürürken istişarelerle program hazırladı. Dünyanın en yeterli programını da hazırlasanız bir sahiplenme olmadığı sürece bir mana tabir etmez. Programlar uygulanmak üzere yapılan siyasetlerdir. Bir taraftan hükümet ve kabine içeride tartışmalar en üst seviyede sayın Cumhurbaşkanımızın dayanağı, bunu bilhassa söz etmek isterim. Bu son derece değerliydi. Gerideki güçlü siyasi irade altı çizilmesi gereken nokta. İştirakçi bir prosedürle hazırladık. Şahsen iş dünyası, emekçi bölümleri, kamu sendikalarıyla, tarım, finans kısımlarıyla toplantılar gerçekleştirdim. Tıpkı şeyi bakanlarımız yaptılar. Toplumun bütün bölümleriyle istişare edilerek hazırlanmış bir doküman oldu. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımız, Merkez Bankamız, ilgili bakanlıklarımız birlikte bir takım çalışması sergilemiş olduk. Koordineli çalışma gerçekleştirdik. EKK’da bu mevzuları tartışarak, olgunlaştırarak farklı bir noktaya getirdik.

“OVP’DE ÇOK KIYMETLİ GAYELER KOYDUK”

Olabildiğince iç tutarlılığı olan gerçekçi bir program olarak değerlendirildiğini söz edebilirim. 17 milyar dolar olan 3 yıllık taahhüdünü Dünya Bankası 35 milyar dolara çıkardı. BAE ile yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor. OVP’den sonra buradaki kaynak akışının hızlanacağını söz edebilirim. 8,5 milyar doları 51 milyar doların sarsıntı harcamalarına ayrılmıştı. 3 milyar doları ihracat finansmanı için taahhüt edilmişti. Bu iki kalemin hızlanacağını rahatlıkla söz edebilirim. En geç yıl sonuna kadar bu kaynaklar kullanılmaya başlanılacak. OVP’de çok değerli hedefler koyduk. Birincisi Türkiye büyük bir afet yaşadı.

“KALICI KONUTLAR İNŞA EDİLECEK, ALTYAPILAR ONARILACAK”

Dünya tarihinin aslında en büyük afetlerinden birini yaşadı. Şubat sarsıntılarından bahsediyorum. 3 yıllık devirde zelzelenin yaralarını sarmak. Kalıcı konutlar inşa edilecek, altyapılar onarılacak. Ekonomik toplumsal hayat canlanacak. Bir taraftan da afet riski azaltıcı yatırımları hızlandırmak. İkinci olarak enflasyon. Para siyaseti itibariyle Merkez Bankası ile yakın işbirliği içinde orta vadeli enflasyonu kademeli olarak düşürecek perspektifi ortaya koyduk. 2006 itibariyle yüzde 8,5’lara düşen, tek haneli enflasyona geri dönen Türkiye var.

“3 YILDA BEKLENEN BÜYÜME YÜZDE 3 CİVARINDA”

Bunları yaparken afetin yaralarını sararken ve enflasyonu tek haneli sayılara düşürürken istihdamı ve büyümeyi korumak. Son 20 yıl ortalamamız 5,5 civarında. 3 yıl 3,5 gideceğiz. Önümüzdeki 3 yıl beklenen büyüme 3 civarında. İstihdamı sürdüreceğiz. 2.7 milyon ek istihdam öngörüyoruz. Yılda ortalama 900 bin ek istihdam artışı. Bütün bunları insan için, toplumsal refah için yapıyoruz. Sürdürülebilir toplumsal refahı oluşturma, toplumsal adaleti güçlendirme için. Bu açıdan vergi adaleti, sıhhat hizmetleri, mesleksel eğitimden daha uygun kentleşmeye varıncaya kadar birçok alanda toplumsal refahı güzelleştiren program.

“OVP’YE İNANÇ DUYULUYOR”

Para politikalarımız, maliye politikalarımız, mali disipline ehemmiyet vererek, kamuda özelde tasarrufları artırmak. Ve yapısal ıslahatlar. Bu üç mevzuda da ana çerçevede OVP’ye koymuş durumdayız. Öteki taraftan 12. planımız Ekim’de Meclis’e gelecek. OVP ile örtüşen perspektif göreceksiniz. Düzgün bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz, bundan sonrası artık uygulama. Bir takvim ve yeterli bir sıralama içinde bunu gerçekleştireceğiz. Bu programa inanç duyulduğu, gerçekçi program olarak görüldüğünü söz edebilirim. Natürel ki eleştirecek taraflar bulabilirsiniz. Eksik ararsınız bulursunuz. Ana çerçeveye baktığınızda içeride dışarıda itimat ögesi oluşturduğunu tabir edebilirim.

“BRÜT REZERV 120 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Yatırımları yapabilmek için tasarrufa gereksinimimiz var. Cari açık yatırımla tasarruf ortasındaki farktır. Kalkınmakta olan ülkelerde yatırım gereksinimi daha fazladır. Türkiye’nin bir cari açık sıkıntısı var. Bir taraftan OVP’de onu azaltmayı öngörüyoruz. Bu yıl sonu itibariyle yüzde 4 öngörüyoruz. İkinci yarı altın konusunda aldığımız önlemler, ihracat ve turizmde artış beklentileri, tüketim ve ithalatta bir ölçü gerileme beklentisi. Yıl sonu itibariyle yüzde 4 civarında cari açığımız olacak. OVP’nin sonunda yüzde 2’lere düşeceğini öngörüyoruz. Bunu sağlam, sağlıklı, uzun vadeli kaynaklardan elde etmek. Bunu da inanç veren bir çerçeveyle sağlamak durumundayız. Türkiye bunu geçmişte yaptı. Rezervlerimizde de artış getirecek. 22 milyar dolar civarında bir artış oldu rezervlerimizde. Bir sermaye girişi var. Sistemin dışında olan kaynaklar seçim sonrası itimat ortamında finansal sisteme girmiş oluyorlar. Merkez Bankası’nda brüt rezerv 120 milyar doları aştı. Merkez Bankası 22 milyar dolar yalnızca 3 ayda rezerv artışı oldu. Bir ölçü KKM’de çözülmeye karşın. Dünyaya gideceksiniz, kendinizi yatırımcılara anlatacaksınız. Yatırım imkanlarınızı dünyaya tanıtmanız lazım.

“YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRİYORUZ”

Yatırım ortamını güzelleştiriyoruz. Artık hareket planına dönüştürüyoruz. Ekim’den itibaren Meclis çalışmaya başladıktan sonra yatırım ortamı güzelleştirici yasal düzenlemeler olacak. Öteki taraftan idari kararlarla ilgili yapılacak işlerle birlikte bir paket düşünüyoruz. Bu daima ilgilenmemiz gereken bir alan. Yatırım ortamını iyileştirdiğinizde içeride ve dışarıdaki yatırımcılar bunu kıymetlendiriyor. Yatırım ortamını iyileştirdiğinizde içeriden de dış dünyadan da uzun vadeli yatırımı cezbetme imkanınız oluşuyor.

“ENFLASYON VE BÜYÜME BİREBİR ANDA İYİLEŞEBİLİR”

Büyüme ile enflasyon ortasında teorik olarak baktığınız ya biri ya öbürü üzere bir şey var. 2002 sonrası bunu yaşadık. İnanç veren ortamı oluşturduğunuzda çabucak enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün. Biz bunu yaptık. İki şeyi tıpkı anda güzelleştirme pratikte mümkün. Büyümenin kompozisyonu çok değerli. Büyümeyi tüketim yüklü yaparsanız enflasyonist büyüme olur. Arz yüklü yatırım, üretim, ihracat yüklü kompozisyonda yaparsanız o vakit büyüme enflasyonla çelişmez. Arz açığınızı gidererek enflasyona olumlu katkısı bile olabilir. Tüketimin daha istikrarlı seyrettiği, yatırım, üretim, ihracatın daha fazla yük kazandığı periyottan bahsediyoruz. Dış talebe bağımlılığı düşürüp, içeride üretim kapasitesini geliştirici, döviz kazandırıcı faaliyetleri öngörüyoruz. Tüketim berbat bir şey değil alışılmış ki, istikrarlı tüketimden bahsediyorum. Belirli seviyede elbette tüketim yapacaksınız. Toplumsal refah da öteki oluşmaz. Tüketimin seyri değerli. Önümüzdeki periyotta daha istikrarlı tüketim seyri göreceğiz.

“KIDEM TAZMİNATINDA MAALESEF ÇOK ÖNEMLİ SORUNLAR VAR”

Kıdem tazminatı yıllardır tartışılan bir mevzu. Hükümetlerimizin yaklaşımı şu; personel kısmı ile istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Tek taraflı tahlili dayatmak değil. Bir uzlaşı yeri yakalayıp bu sorunu çözmek. Bunu istişareyle personel ve patron istikrarı içinde hususa yaklaşmak lazım. Kıdem tazminatında maalesef çok önemli sorunlar var. Ödenmeme sorunları var. Oluşturduğu belirsizlik var iş dünyası ve firmalar üzerinde. Bunlar önümüzdeki periyotta Türkiye’nin gündeminde olan bahisler olacaktır. Toplumsal uzlaşı ile aşabileceğiniz bir problem bu.

“2025’TEN BAŞLAYARAK YÜKÜMÜZ AZALACAK”

Bu yıl yalnızca merkezi idare bütçemizden sarsıntı için harcadığımız para 762 milyar Türk Lirası. 2024’te bu 1 trilyonun üzerine çıkıyor. OVP devrinde 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı merkezi idare bütçesinden sarsıntı için harcayacağız. Bu nitekim büyük yük. 2025’ten itibaren yarı yarıya düşüyor. Bir rahatlama olacak. Sarsıntı harcamaları tek seferlik harcamalar. Bu ve gelecek yıl bütçe açıklarımızın ulusal gelire oranı yükseliyor. 2026’da faiz ödemeleri dışında fazla veren bütçe öngörümüz var. Bütün bunlarla baktığımızda bu yıl ve gelecek yıl yükümüz ağır. 2025’ten başlayarak kademeli bir halde bu yükün azaldığını göreceğiz.

“ÖNÜMÜZDEKİ PERİYOTTA DAHA İSTİKRARLI BİR SEYİR GÖRÜYORUZ”

Kurla ilgili olarak OVP’nin ne kur iddiası ne de maksadı var. Kur rejimimiz açık. O özgür kur rejimidir. Kur gündelik olarak arz talep şartlarına nazaran, bir ölçü artar düşer. Muhakkak aralıkta değişken öge. Kurla ilgili rastgele sayı açıklamış değiliz. Toplumsal medyada bilakis mühendislik dediğimiz bir şey var; kur bu türlü açıklandı diye haberler yapıldı. Biz bu türlü bir açıklama yapmadık. Yıl sonunu lineer halde hesaplayanlar var. Bu türlü bir artış olmayabilir. Seçimlerden sonra uzun mühlet kurda değişim yaşanmadı, bir düzeltme oldu diyebilirim. Bir taraftan enflasyon seyri, başka taraftan kaynak girişi, inanç ortamında bunlar şekillenecek. Orta vadede enflasyonun üstünde seyir görmüyoruz. Gelecek yılla ilgili hesabi bir şey var üzere görünüyor, onun da geçerli olduğunu düşünmüyorum. Kur dediğiniz hadise piyasada arz talep şartlarında belirlenir. Kaynak giriş iolur kuru farklı bir yerde görürsünüz. Elbette genel eğilimi tartışabilirsiniz. O denli nokta atışı yaparak şu tarihte bu türlü olacak demek gerçek değil. Mevzuyu Merkez Bankası’nın beklenti anketlerini izlemekte yarar var. Kurda enflasyonun üstünde bir seyir öngörmüyoruz. Önümüzdeki devirde daha istikrarlı bir seyir görüyoruz.

“MEMURA DEĞERLİ BİR ARTIŞ OLACAK”

Biz bir oran veriyoruz. Memura yüzde 15 dediniz. Yıl ortasında yüzde 15’in üstünde ise farkını veriyorsunuz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yıl ortasında enflasyon neyse o fark verilecek. Memurla ilgili bu yılın enflasyon farkı olacak. Seyyanen artış yaptığımız için. Münasebetiyle gelecek yılın artışı daha yüksek olacak. Enflasyondaki yeni kestirimlerimiz ışığında baktığımızda memura değerli bir artış olacağını söyleyebilirim. Bu otomatik olarak memur emeklisine yansıyacak. Personel emekli ve taban ücretlilerle ilgili dengeleyici çalışmayı öngörüyoruz. Taban emekli ile taban fiyatı mukayese edersek geçen yıl yüzde 64’üydü. Bu yıl yüzde 66’ya yükseldi. Bu yıl minimum fiyata önemli artış yaptık. Taban emekli aylığına yüzde 114 artış yaptık. Buna karşın toplumsal koşullar, beklentiler münasebetiyle burada yeniden bir çalışma yürütüyoruz. Yıl sonuna kadar bu çalışma bitecek inşallah. 2023 ve 2024 sonrası inşallah çok daha rahat bir periyoda gireceğiz.

“KAMUYU TASARRUF DIŞINDA TUTAMAYIZ”

Şunu söyledim ben; eski Kalkınma Bakanı ve planlamacı olarak söyledim. Tasarruf demek kaynak kullanmamak demek değil. Kaynakları gerçek yerlerde, yanlışsız önceliklerle verimli biçimde kullandığınızda tasarruf etmiş olursunuz. Örnek vereyim; kamunun yatırım programına 100 tane proje alın. 100 lira paranız var diyelim. Her birine 1’er lira dağıtın. Hiçbirini bitirmezseniz ortaya çıktı olmaz. Lakin 20 projeyi önceliklendirirseniz. Her birine 5’er lira verip bitirirseniz, onların hasılatını alırsanız o vakit farklı olur, sonraki yıl bununla 30 yıl, sonraki yıl 40 proje yaparsınız. Kamu kuruluşlarının tasarrufu çok daha dikkatli yapmalarını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu bahisteki titizliği var. Kamuyu tasarruf dışında tutamayız.

“KKM’DEN EVRELİ ÇIKIŞ OLACAKTIR”

KKM bir büyüklüğe gelmiş durumda. Burada ani duruş kelam konusu olamaz. Vakit içinde, doğal seyir içinde, Merkez Bankası düzenlemeleriyle, Türkiye’ye kaynak akışı ve rezerv birikimiyle KKM’den çıkış olacaktır. Etaplı olarak çıkış olacaktır. Aslında belirli bir gelişme sağlandı. Makro ihtiyati önlemlerle bir yönlendirme olacak. Bu bir anda olmayacak. Tasarruf sahipleri kaygı etmesinler. Mevduat vadelerini de uzatmayı teşvik edici düzenleyici çerçeve içinde basamak etap, doğal seyri içinde çıkış sağlayacağız. Ani bir hareket olmayacak. Tasarruf sahiplerinin kaygı etmemesi lazım. Doğal seyir içinde olacak. Yeni kaynak girişleri olacak, Türkiye çok daha güçlü yapıya girecek. Doğal seyir içinde süreç gerçekleşecek. Şu basamakta bir takvime girmeyi gerçek bulmuyoruz.

“ORTA VADELİ PROGRAM YENİ ÇIPA”

Dünyadaki bankalar pandemi sonrası muazzam mali genişlemeye gittiler. Dünyada olağan vakitlerde görmediğimiz bir periyot yaşadık. Artık dünya da farklı periyoda girdi. Dezenflasyonist eğilimler güçlendi, istikrarlı periyot hakim hale geldi. Her periyodun kendine ilişkin kaideleri var. OVP program olarak baktığınızda yeni çıpa. Temel olan bu devrin en kıymetli, tarafı Mayıs seçimleri. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Mayıs ayında belirsizlik ortadan kalktı, 5 yıllık bir pencere açıldı önümüzde. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bir yeni yüzyıla adım atıyoruz. Bu yeni devirde daha farklı bakmamız lazım. Bütün toplum kısımları için bunu söylüyorum. Güç bir devirdeyiz fakat sıkıntı periyotlar tıpkı vakitte fırsatları getiren periyotlar, sıralamaları değiştiren devirler. 100. yıla Türkiye olarak argümanlı girmemiz lazım. Sıkıntı vakitleri uygun yönetirsek Türkiye olarak dünyadaki pozisyonu farklı bir yere taşıyacağız. Özgür kur ismi üzerinde. Türkiye’nin kaidelerine nazaran, gelen kaynağın ölçüsüne nazaran TL kaynaklarına olacak eğilime nazaran birçok etkenden bahsediyoruz. Son 3 aylık düzeltme üzere bir hareketlenme beklememek gerekir.

“CARİ AÇIK KISIT OLMAKTAN ÇIKACAK”

Önemli olan cari istikrarınızı sürdürülebilir yapıda tutmak. OVP’de şunu tercih ettik; tasarruflarımızı artırarak, yatırımları daha fazla iç tasarrufla finanse edecek anlayışla hareket ettik. Bu cari açığı yüzde 2’ler civarında kolay, sürdürülebilir hale getiriyor. Cari açık sürdürülebilir kalkınmanın önünde bir kısıt olmaktan çıkacak.

“EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR”

Emekliler için ne yapabiliriz diye alternatiflere bakılıyor. 16 milyon emekli var. En küçük bir şeyin büyük tesirler oluştuğu bir alan. Çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Maliyetleri âlâ planlamak gerekiyor. Biz kurallarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya uğraş ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.”

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu