Ekonomi

Erdoğan’ın seçim vaatleri nelerdi?

Paylaş:
Getty Images Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ardından Ankara’da destekçilerine seslenirken

Erdoğan ve lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçimler öncesi 481 sayfalık bir beyanname yayımlayarak yeni dönem için hedeflerini ve vaatlerini sıralamıştı.

Bu vaatlerden öne çıkanları, konu başlıklarına göre aktarıyoruz:

EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki cari açık sorununu ortadan kaldırmayı vadediyor.

Öte yandan Erdoğan’ın bu vaadi yeni değil: 2018’de Türk Lirası”nın değer kaybının hızlanmasından sonra ilan edilen Türkiye Ekonomi Modeli’nde de cari açığın azaltılması vardı. Fakat bu tarihten sonra cari açık arttı, bu yıl ise rekor kırdı.

BBC

Yüzde 40’larda olan enflasyonun ise tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

BBC

Yeni dönemde asgari ücretteki artışın enflasyonun üzerinde olması, çalışanların refah payı alması ve bu yıl da Temmuz ayında bir asgari ücret artışı yapılması vaatler arasında.

Erdoğan’ın bir diğer vaadi ise 2028’e kadar yıllık ortalama yüzde 5,5 büyümeyle 2028 sonunda gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) 1,5 trilyon dolara, kişi başı GSYH’yi de 16 bin dolara ulaştırmak.

2022 sonunda kişi başı GSYH 10 bin 655 dolardı. Bunun gerçekleşmesi için beş yılda yüzde 50’nin üzerinde bir artış gerekiyor.

Erdoğan işsizlik oranını da yüzde 7’nin altına indireceğini, toplam istihdamı 36 milyona çıkaracağını söyledi.

Mart 2023 itibarıyla istihdam 31,4 milyon, işsizlik ise yüzde 10 seviyesinde.

Kadınların işgücüne katılım oranı olan yüzde 35,7 ve istihdam oranı olan yüzde 30,7’nin de beşer puan artırılması hedefleniyor.

Ekonominin bir diğer önemli göstergesi olan ihracatın 254 milyar dolardan en az 400 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

2022’de 51 milyon olan turist sayısının 2028’de 90 milyona çıkarılması da vaatler arasında.

Erdoğan’ın bir diğer ekonomi vaadi ise Avrupa Birliği ile siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırılmış olan Gümrük Birliği güncellemesinin gerçekleşmesi.

Memur, işçi ve emekli maaşlarına hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı vaadi de bulunuyor.

Deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin yapılması da vaatler arasında.

ADALET

Erdoğan’ın seçim beyannamesinde “geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü” yeni bir anayasa da yer alıyor.

Anayasa’nın yanı sıra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Meclis İçtüzüğü’nde de “Yasama Reformu” vaadi bulunuyor.

Parti kapatmaları zorlaştıracağını söyleyen Erdoğan, hem dava açılmasını hem de dava sonucu kapatma kararı alınsa bile bulun uygulanmasını TBMM iznine bağlayacağını belirtiyor.

Erdoğan kişi özgürlüklerini önceleyeceğini, tutuklama ve gözaltı gibi uygulamaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uygun hale getireceğini söylüyor.

Öte yandan son yıllarda AİHM’in verdiği Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalardaki kararlar Türkiye’de uygulanmamıştı.

DIŞ POLİTİKA

Getty Images Erdoğan, Mısır lideri Sisi’yle el sıkışırken

Erdoğan dış politikada Suriye ile normalleşme sürecine devam edeceğini söylüyor.

Avrupa Birliği’ne tam üye olmak için adımlar atacağını da ekliyor. Ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik süreci dondurulmuş durumda. Bunun gerçekleşmesi için AB’nin bu dondurulmuş başlıkları yeniden canlandırma kararı alması gerekiyor.

GÖÇ

Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacıların “gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşünü” artırma sözü verdi.

Bunun yanı sıra düzensiz göçün sıfıra indirilmesi de hedefler arasında. Erdoğan bunun için “göçü kaynağında engelleme” politikası izleneceğini söylüyor.

AİLE, KADIN HAKLARI, LGBT+

Erdoğan’ın seçim beyannamesinde “kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi korumak” için bir anayasa değişikliği yapacaklarını söylüyor.

Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki anayasa değişikliği yapacak bir çoğunluğu olmadığı için, bu hedefte diğer partilerin de desteğini alması gerekiyor.

Seçim beyannamesindeki “Başta çocuklar olmak üzere ailelerimizi tehdit eden her türlü zararlı eğilimlerden koruyacak tedbirleri alacağız” ifadeleri ise, Erdoğan’ın özellikle seçim döneminde mitinglerinde sıklıkla tekrarladığı LGBT+ karşıtı söylemin bir yansıması.

Erdoğan seçimin ardından yaptığı ilk konuşmada da, seçim öncesi konuşmalarında yaptığı gibi muhalefetin “LGBT’ci” olduğunu söyledi.

AKP’nin Cumhur İttifakı’na davet ettiği Yeniden Refah Partisi’nin talepleri arasında da Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un “aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması”, “sapkınlıkların önlenmesi”, “toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi” ve “zinanın suç sayılması” gibi talepler yer alıyordu.

Erdoğan’ın bir diğer vaadi de hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçirerek Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatmak.

Getty Images Eylül ayında İstanbul’da LGBT+ karşıtı bir gösteri düzenlenmişti

GENÇLER

Erdoğan’ın gençlere yönelik vaatlerinin başında yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlamak ve aylık 10 GB ücretsiz internet vermek var.

Genç işsizliğini azaltma vaadi veren Erdoğan, üniversiteli gençlere verilecek Gençlik Kartı’yla tiyatro ve sinemalara ücretsiz veya indirimli giriş sağlayacağını söylüyor.

Bir diğer vaat de 30 bin genç yeteneği stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştirmek.

EĞİTİM

Erdoğan derslik ve öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısını OECD ortalamasına getirmeyi, PISA ve TIMSS gibi uluslararası testlerde Türkiye’nin performansı yükseltmeyi vadediyor.

Yıllık doktora mezununu 25 bine çıkarmayı, dünyada ilk 500 üniversite arasına Türkiye’den 10 üniversitesinin girmesini hedefleyen Erdoğan, 3-5 yaş grubunun okul öncesi eğitime katılımını yüzde 90’a çıkaracaklarını, devlet okullarında ücretsiz öğle yemeği desteğini yaygınlaştıracaklarını ekliyor.

AFETLERLE MÜCADELE

Türkiye, yaşanması muhtemel tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeyi hedefleyen Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yetki ve sorumluluğunun da artırılacağını söylüyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tahrip olan yerler hızla inşa edilmesi, çoğunluğu bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut yapılması da vaatler arasında.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu