Fakültelerde Harem Selamlık Eğitim Artıyor

İlahiyat Fakültelerinde gerek öğretim kadrolaşması düzeyinde gerekse de müfredatın  değişimi ve bu duruma uygun olarak kimi uygulamaların hayata geçirilmesi sonucu yeni bir nesil yetişti.Bu yeni nesil harem selamlık eğitimi talep eder durumda.

Din ve inanç anlayışı tarih boyunca iktidarların kurmak istediği toplum düzeninden bağımsız olarak gelişmemiştir İktidarlar her zaman din adına hareket eden kurumları, yapıları kendi çıkarlarına kullanmıştır. Nitekim bu dönüşüm sürecinin en önemli uygulamalardan biri de sınıfların cinsiyetçi temelde ayrılmasıdır. Burada tabiki belli mezhepçi fıkıhın ön planda tutularak eğitimin veriliyor olmasını da ifade edebiliriz. Ayrıca bazı ilahiyat fakültelerinden Felsefe Tarihi dersinin müfredattan kaldırılması, din psikolojisi, din sosyolojisi ve din eğitimi gibi derslerin kredi saatlerinin azaltılması ve benzeri değişiklikler de İlahiyat fakültelerinde yaşanan değişiminin bir diğer yüzünü ortaya koymaktadır.

Öyle ki bugün 20’den fazla ilahiyat fakültesinde kız erkek sınıfları ayrılmıştır. Üstelik bu ayrım çoğu yerde “öğrencilerin” dilekçeleri sonrasında hayata geçiriliyor. Sınıfların egemen fıkıh anlayışına göre cinsiyetçi bir yaklaşımla ayrılmasının devamında daha neler olacak sorularını akla getiriyor.

 

ilgili haberler