GüncelGündem

İstanbul için dikkat çeken sarsıntı önerileri…

Paylaş:

İBB’nin 6 Şubat sarsıntılarının akabinde büyük sarsıntı beklenen İstanbul’daki riski azaltmak müsaade topladığı; uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum ve lokal idare temsilcilerinden oluşan “İstanbul Sarsıntı Bilim Kurulu”nun  İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği toplantının özet raporu yayımlandı. Raporda dikkat çeken teklifler yer aldı.

“BOŞ KONUTLAR DEĞERLENDİRİLMELİ”

Raporda öne çıkan tekliflerin kimileri şöyle:

-Boş konut stokunun, yenilemeye girecek olan alanlarda yaşayanlar için yenileme süreci içerisinde tahsisine yönelik kolaylaştırıcı usuller geliştirilmeli.

-AVM’lerin gerekli risk değerlendirmeleri yapıldıktan sonra afet anında muhtaçlık olan farklı kullanımlar için değerlendirilmeli ve hazır hale getirilmeli.

-Acil toplanma alanları, akaryakıt depoları ve sanayi gibisi tehlikeli kullanım cinsleri tespit edilerek belirlenmeli ve muhtemel risk durumunun oluşması engellenmeli.

“GÖKDELENLER DAİMA İZLENMELİ”

-Yıkılmadan sarsıntı dayanımı sağlanabilecek ruhsatsız yapıların güçlendirilmesi için formül ve model belirlenmeli.

-Köprüler başta olmak üzere (Haliç, Unkapanı, Galata Köprüleri) ulaşım strüktürlerinin güçlendirilmesi için çalışma başlatılmalı.

-10 kat ve üzeri yapıların bilhassa gökdelenlerin daima izlenmesi için yapı izleme sistemleri mecburî olarak kullanılmalı ve bu bilgiler AKOM, AFAD, vb. kuruluşlarla paylaşılmalı.

2 KONUTTAN FAZLASI İÇİN VERGİ

-Mülkiyet konusunda İstanbul’a özel yasal düzenlemeler yapılmalı. Konutun bir yatırım olarak görülmemesi için 2. konuttan fazlası için konutlarda farklı vergilendirme sistemleri uygulanmalı.

-Kent kabahati olarak, kamudan özel kesime devredilen alanlar, mümkün bir afet sonrasında kamuya iade edilmeli.

“YÜKSEK KİRALARA TEDBİR ALINSIN”

-İstanbul’da kiraların makul bir düzeye çekilmesi için belediye tarafından bir üst limit belirlenmesi yasal olarak mümkün olmasa da, İBB’nin mesken sahiplerine çeşitli teşvikler (vergi indirimi vb.) uygulayarak kiraların daha fazla yükselmesinin önüne geçilmeli.

“İBB EVANTERİNE 4 HASTENE GEMİSİ EKLENMELİ”

-Yeni yapılacak iskelelerin, zelzele tesirleri dikkate alınarak, yüzer ya da kazıklı olmasına karar verilmeli ve mevcutlar bu kapsamda gözden geçirilmeli.

-Deprem sonrasında deniz ulaşım araçlarını kullanacak mürettebatın işçi role kartlarının hazırlanmalı ve aktüel tutulmalı.

-İBB gemi envanterine en az dört adet hastane gemisi ile yakıt ve su gemileri eklenmeli.

BOĞAZDA LOJİSTİK ÜST ÖNERİSİ

-Karadeniz kıyısında sefer yapılması, kurtarma operasyonları yürütülmesinin deniz koşulları açısından güç olması sebebiyle Boğaz içerisinde uygun lokasyonlar belirlenmeli.

-Deprem açısından en az hasar görmesi beklenen Karadeniz çıkışında yer alan ve halihazırda rıhtımı bulunan Rumeli Feneri ve Anadolu Feneri’nde, Boğaz sınırında Beykoz ve İstinye-Tarabya koylarında, Marmara Denizi kıyısında ise Büyükçekmece’de lojistik üs kurulmalı.

-Kurulacak lojistik üsler; hastane gemilerinin yanı sıra otel-cruise gemilerinin de bağlanabileceği halde planlanmalı.

-Amfibik harekatın Karadeniz’de kısıtlı yürütülebileceği, Büyükçekmece ve sonrasındaki kıyı şeridi de sarsıntıdan az etkileneceği için bu kıyı şeridinde yardım üsleri kurulmalı. Bilhassa dışarıdan gelebilecek (ulusal ve uluslararası) arama kurtarma grupları ve yardım ekipmanları bu üslerden içeri yürütülmeli.

-Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı ile entegrasyonun sağlanacağı en yakın deniz yolları tespit edilerek uygun kıyı yapıları inşa edilmeli.

MALTEPE-TUZLA HATTINDE YÜKSEK YIKIM BEKLENİYOR

-Yıkımın yüksek olacağı düşünülen Maltepe, Pendik ve Tuzla’ya deniz üzerinden ulaşım planlanmalı. Bu kapsamda bilhassa kıyı yapıları gözden geçirilmeli.

-Haliç’te bulunan köprülerin ziyan görme ihtimaline karşı, Haliç su yolunun İstanbul denizi ile irtibatı kesilmeli ve kıyıya bağlı küçük teknelerin de batma riski nedeniyle Haliç deniz ulaşım planlarında önceliklendirilmez.

-Kıyı şeridindeki gemiler üzerinde seyyar baz istasyonları kurularak 35 km’lik etrafta irtibat altyapısı oluşturulmalı.

“İLK ETAPTA TANKERLER DEVREYE GİRMELİ”

-Deprem sonrasında su temini birinci etapta tankerler ile sağlanmalı ve atıksuların bölgede rastgele bir sıhhat sorunu yaratmaması için inançlı sınırlar ile toplanması ve uzaklaştırılması sağlanmalı.

-Afetlerden çabucak sonra süreksiz yerleşim sağlanıncaya kadar içme suyu temininin ambalajlı sularla karşılanması için İstanbul’daki ve Marmara  Bölgesi’ndeki su dağıtım firmaları (şişelenmiş su) saptanmalı.

“TAHLİYE YOLLARI HAZIRLANMALI”

-Her ilçe için afet ulaşım ve tahliye yollarının hazırlanmalı. Bu yollar; kamu hastaneleri, parklar, açık alanlar, afet toplanma alanlarıyla kesişecek

şekilde oluşturulmalı.

-Her iki yakada farklı bölgeler belirlenerek gereç, çadır, besin üzere gereksinimlerin bulunduğu stok depoları bu bölgelere yerleştirilmeli.

KAZMA, KÜREK, ÇADIR…

-Her mahallede toplanma  alanları oluşturularak bu alanlara  nüfusa oranlanarak kâfi sayıda  kazma kürek, besin, çadır üzere  ihtiyaçların depolanacağı  konteynırlar yerleştirilmeli.

-Çadır alanlarının pozisyonlarına dair bilgi, AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılmalı.

– Her mahalleye bir İstanbul Halk  Ekmek Satış Ünitesi ve Deposu,  Hamidiye Su Satış Ünitesi ve Deposu  gibi, afet anında lojistik birer servis  noktasına dönüşecek, afet olmadığı  zamanlarda da İBB’nin hâlihazırda daha fazla beşere sağlıklı ekmek  ve su ulaştırmasını sağlayacak birimler oluşturulmalı.

-Mahalle haritasındaki afet sonrası sağlam kalacağı varsayılan özel ve kamu mülkleri tespit edilmeli. Bu yapılar afet sonrası dayanak merkezleri olarak mahalleliye bildirilmeli.

-İBB 153 Tahlil Masası’nın yükünün zelzele anında süratli bir biçimde Ankara’da oluşturulacak “Yedek Tahlil Masası” tarafından devralınması,

-İlk yedi gün için, paketli besin ve paketli su tedarik edebilecek bir hazırlığın yapılması, bunun için kâfi bir besin stokunun olması, bu stokun güvenliği için gerekirse etraftaki daha inançlı vilayetlerde lojistik merkezleri kurulması sağlanmalı.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu