KHK’lı Doktorların çalışmasını engelleyen madde kabul edildi

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getirilen madde komisyonda yeniden görüşüldü.

Müzakerelerin ardından teklifin KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasını düzenleyen 5. maddesi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda AKP’nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorlar, özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, söz konusu maddenin kabul edilmesi halinde birçok mağduriyetin yaşanacağını savunarak, “Kutsal bir mesleği yürüten hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının yıllarını verdiği mesleğini, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın onların elinden almanın yanlış olacağını düşünüyoruz.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kamudan KHK’ler ile yapılan ihraçları eleştirerek, “Bu ihraç listeleri, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yapılmadı. Herhangi bir soruşturması olmayan veya varsa bile bunlar sonuçlandırılmadığı halde bu kişiler ihraç edildi.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu öne sürerek düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini söyledi.

MADDE NE DİYOR?

Kabul edilen maddeye göre, ‘örgüt üyeliği, iltisakı veya irtibatı’ olduğu iddiasıyla kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek.

Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorların, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Jurnalci.com