Güncel

Kırsal eğitim politikasının yokluğunda köy okullarını açmak

Paylaş:

Kırsal eğitim politikasının yokluğunda köy okullarını açmak

Lisede çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz vardı. Neredeyse her ders, anlattığı konuyla ilgisi olsun olmasın sözü bir şekilde köylere getirir ve hep aynı şeyi söylerdi: “Her köy bir kaledir.” Şimdi, aradan 25 yıl geçtikten sonra sık sık ve ondan çok daha umutsuz bir şekilde aynı cümleyi kurarken buluyorum kendimi.

“-Köyde hayat durursa bütün ülke durur. Her köy bir kaledir!”

Köyleri yitirmeye başladığımızın hepimiz farkındayız. Son yıllarda zirveye ulaşan köylü kimliğinin azımsanması ve tarım-hayvancılık faaliyetlerinin bitme noktasına gelmesi sürecinin ardında uzun yıllara yayılmış sosyoekonomik bir tasarım olduğunu tahmin etmek zor değil. 1990’larla başlayan bu süreç, önce kolay para kazanmanın ve tüketimin bir yaşam biçimi olarak köylü ve kentli tüm gençlere özendirilmesiyle başladı. 2000lerde bu kültürel dönüşüme, tarım ve hayvancılığın gözden düşmesi ve eğitimsiz yapılabilir yeni mesleklerin ortaya çıkışı da eklenince köy gençleri topraklarına sahip çıkmak yerine alışveriş merkezlerinde satış elemanı, marketlerde kasa görevlisi, kargo şirketlerinde motokurye olarak çalışmayı daha çekici bulmaya başladılar.

Ancak bu sosyal dönüşümü kolaylaştıran çok önemli bir başka faktör daha vardı: Köy okullarının kapatılması ve köylerin bilgisizliğe terk edilmesi.

Köy okullarının kapatılması ve taşımalı eğitime geçilmesi şüphesiz köylerin artık üretim yapamamasının ardındaki en önemli nedendir. Genel olarak iddia edilenin aksine okullar, köylerde nüfus azaldığı için kapatılmamıştır. Köylerdeki nüfus okullar kapatıldığı için azalmış, köyün üretimi bu yüzden sekteye uğramıştır.

1989 yılında ilk adımları atılan Taşımalı Eğitim yöntemi o günlerde ağırlıklı olarak Güneydoğudaki dağınık nüfuslu mezralarda eğitimin sürdürülebilmesi için düşünülmüştü. 1997’de 8 yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte küçük köylerdeki öğrencilerin taşınması bir ihtiyaç haline gelse de 2000’lere kadar sadece gerekli durumlarda tercih edilen ve varlığını hissettirmeyen bir yöntem olarak kalmıştı.

2000’lere gelindiğinde ise iktidarın yeni bir eğitim stratejisi vardı: Devletin eğitim yükünü hafifletmek. Bu stratejinin önemli ayaklarından birini özel okulların desteklenmesi, diğerini ise köy okullarının kapatılması oluşturuyordu.

Bu amaçla önceleri nüfusu az ve kent merkezlerine yakın köylerdeki birleştirilmiş sınıflar hemen ardından da daha kalabalık nüfuslü köylerin branş öğretmenleri de olan okulları kapatılmaya başlandı.

Okulların kapatılması MEB’in uygulama önceliklerindendi. Bu yüzden Milli Eğitim Müdürlükleri, her yıl daha fazla köye “taşımalı eğitim ikna turlarına” çıkıyor; bazen ücretsiz servis, ücretsiz yemek gibi vaadlerle bazen de açık kalan okulun ihtiyaçlarının sağlanmayacağı gibi nazik uyarılarla köy sakinlerinden “köylerindeki okulun kapanması konusunda rıza gösterdiklerine dair” dilekçeler topluyorlardı.

Öte yandan daha ekonomik olması beklenen taşımalı eğitimin bütçesi doymak bilmeyen bir canavar gibiydi. 2021 Kasım’ındaki bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı uygulama süresince 25 milyar liranın sadece ulaşım bedeli olarak harcandığı açıklıyordu.

Üstelik MEB’in elinde ödenen faturalardan başka veri de yoktu. 33 yıl boyunca bu uygulamanın akademik sonuçları, öğrencilerin üst okullara devam etme oranları ya da mesleki tercihleri izlenmemiş; sistemin akademik sonuçları merak edilmemişti.

Şu noktanın altını çizelim. Dünyada köy okullarını kapatan tek ülke Türkiye değildir. Bizim köy okullarını kapatmaya başladığımız dönemde başka ülkeler de benzer kararlar almış ve kendi köy okullarını kapatmaya başlamıştı. Ancak bu ülkeler kısa zamanda köy kökenli öğrencilerin akademik başarısını arttırmayı, onları bölgesel beceri ihtiyaçları doğrultusunda eğitmeyi başardı. Peki ya biz? Bizim eksik yaptığımız neydi?

En basit anlatımıyla o ülkeler köy okullarını kapatırken köy-kent arasındaki bilgi uçurumunu bitirmeyi amaçlıyorlardı. Köy okullarının kapatılması, onların Kırsal Eğitim Politikalarının basamaklarından sadece birisiydi. Yaklaşımları, kırsaldaki öğrencileri ulusal sistemin içine katmaktan, Fen Bilimleri ve Matematik’te güçlendirmeye ve bölgesel insan niteliği yükseltmeye kadar pek çok amacı içeriyordu. Deneyimli, kırsalda çalışmaya istekli öğretmenler ve bilimden, spora çok sayıda olanak sunan gelişmiş bölge okulları da bu politikanın en önemli ayaklarıydı.

Türkiye’nin köy okulu kapatma stratejisinin temel motivasyonu olan bütçe konsolidasyonu ise böyle bir vizyonu beslemekten uzaktı. Türkiye bir Kırsal Eğitim Politikası geliştirmiyor, deyim yerindeyse köylerini eğitmekten vaz geçiyordu.

Nitekim PISA değerlendirmeleri de bu başarısızlığı açıkça işaret ediyordu. PISA 2015’te tüm ülkelerin fen bilimleri ortalamasında, kentli öğrenciyle köy kökenli öğrenci arasında fark 31 puandı. Ancak Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye’de kent ve köy kökenli öğrenciler arasındaki performans farkı 80 puana kadar ulaşmıştı. Bu fark yaklaşık 3 yıllık eğitim farkına denk geliyordu.

Oysa aynı PISA değerlendirmesinde köy öğrencileri kenttekinden daha başarılı olan ülkeler de vardı. Örneğin Birleşik Krallık, Belçika, ABD’de kırsalda eğitim gören öğrenciler, kentli öğrencilerden daha yüksek puanlar elde etmeyi başarmıştı. Bu başarı büyük oranda bu üç ülkenin köylerinde daha yüksek gelirli ailelerin yaşamasıyla bağlantılı olsa da Kosta Rika, Almanya, İsrail, İspanya gibi ülkeler de kent ve köy öğrencileri arasındaki farkı kapatmayı başarabilmişlerdi. Sözün özü başarı, uzun erimli ve dikkatli politikalar hazırlanmasından geçiyordu.

Bu bilgilerin ışığı altında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in köy okullarının birer yaşam merkezine dönüştürüleceğine dair açıklamasının iyi niyetli ancak çok eksik bir yaklaşım olduğunu belirtmek gerekiyor. Köy okullarının açılması bir seçim stratejisine konu olamayacak kadar önemlidir. Covid döneminde okulları açık tutmak konusunda kararlılık gösteren Sayın Bakanın Türkiye’ye bilimsel ve kapsamlı bir Kırsal Eğitim Politikasının temellerini atmak konusunda da kararlı olacağını ummak ise bu alandaki en temel isteğimizdir.

KEKO75 KALAY SÖKÜCÜ

Metal ayrıştırma işlemlerinde ön temizlik için kullanılır. Rafinasyonu olumsuz etkileyen ve nihai ürün kaybına yol açan metallerin bir kısmının uzaklaştırılmasına yardımcı olur, sarf kimyasalların kullanımında tasarruf sağlar, nihai çökelekte daha rafine sonuç alınmasına katkı sağlar.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.com, www.claypacks.com, www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

jurnalci.com

Paylaş:

Pars Kalsiyum Sülfatın Faydaları Nelerdir?

1-) Topraklardaki yarılma çatlamaları engeller.
2-) Bitki Besin elementlerinin alımını hızlandırır.
3-) Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde verim artışı sağlar.
4-) Tuzlu topraklarda iyon değişimi sağlayarak tuzu topraktan uzaklaştırır.
5-) Ürün kalitesini arttırır.
6-) Ürünlerde raf ömrünü uzatır.
7-) Fenni gübrelerin yarayışlılığını arttırır.
8-) Mahsullerde minimum yüzde yirmi civarın da verim artışı sağlar.
9-) Toprakları kabartır su tutma kapasitesini önemli ölçüde arttırır.
10-) Toprak işlemede sağladığı kolaylıktan ötürü, tarım makinelerinizin yakıt tasarrufunda büyük rol alır.
11-) Topraktaki fazla rutubetin bertaraf edilmesi sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
12-) İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlılarına karşı direncini arttırır.
13-) %29 Kalsiyum Oksit (CaO), %42 Kükürt Trioksit (SO3) içerir.
14-) Yüzeye uygulanan kalsiyum sülfat , toprağa iner ve kök büyümesinin artmasına neden olur.
15-) Tuzlu ve sodyumlu (alkali, çorak) toprakların ıslahına yardımcı olur.
16-) Kalsiyum sülfat başlıca avantajlarından biri, özellikle toprak altlarında bulunan toprak asiditesine eşlik eden alüminyum toksisitesini azaltma yeteneğidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.kostik.net,www.copper2000.com,www.sepiyolit.net,www.magnezyumoksit.com,www.potasyumsilikat.net,

www.nanomikron.com,www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür, nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com,potasyum klorat,payet kostik,bakır tozu,alüminyum tozu,grafit,bakır sülfat,demir sülfat,magnezyum sülfat,mangan sülfat,kalsiyum sülfat,kalsiyum oksit,farma kaolen,naturel kaolen,sırlık kalsit

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu