AktüelEkonomiGüncel

Kırsal’da gelir düştükçe madde bağımlılığına eğilim artıyor

Paylaş:

Kırsal'da gelir düştükçe madde bağımlılığına eğilim artıyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 25 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Hakkari ve Van’da uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.

5 kentten 602 kişinin online olarak katıldığı ankette çalışmaya katılanların %62,8’i “Erkek”, %37,2’si “Kadın”.

Çalışmadan çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

► Çalışmaya katılanların %41,2’si 25-34 yaş grubunda, %2,7’si 18 yaş altı. Toplamda %39,9’u gelir getiren hiçbir işte çalışmadığını bildirdi. (%17,6’sı “Öğrenci”, %17,3’ü “İşsiz”, %2,7’si Ev İçi Ücretsiz İşçi, %2,3’ü İhraç)

► Toplamda %64,4’ünün Üniversite mezunu olduğu katılımcı grubunun %37,5’inin hane aylık geliri 3000 TL ve altı. Yine büyük kısmı çekirdek aile ve geniş aileleri ile birlikte yaşadığını söylerken, %8’i “Yalnız Yaşıyorum” ve %6’sı ise “Arkadaşlarım ile Yaşıyorum” demiştir.

► “Sigarayı Ne Sıklıkta Kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların; %24,6’sı “Hiç Kullanmadım” derken, %10’u “Kullanmayı Bıraktım”, %6’sı ise “Bir-İki Kere Sadece Denedim” demiştir. Halen sigara kullananların toplam oranı %59,5.

Günlük olarak paket sigara kullananların çoğunluğunun 18-44 yaş aralığında olduğu görülürken; en çok günlük paket kullananların 3000 TL ve altı hane aylık gelire sahip olduğu görüldü.

► “Alkolü Ne Sıklıkta Kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların; %40,5’i “Hiç Kullanmadım” derken, %5’i “Kullanmayı Bıraktım”, %8,6’sı “Bir-İki Kere Sadece Denedim” demiştir. %5,6’sı “Sıklıkla Kullanırım” derken, hali hazırda Alkol Kullananların toplam oranı %45,8.

Kadın görüşmecilerin, %41,1’i, erkek görüşmecilerin, %40,2’si “Hiç Alkol Kullanmadım” derken, sıklıkla alkol kullananların çoğunluğunun erkek olduğu görülmüştür. 18 yaş altı hiç alkol kullanmadığını söylerken, Hane aylık gelir durumu yükseldikçe alkol kullananların oranında artışlar tespit edilmiştir.

► Alkol kullanımında aile ile yaşamayan katılımcıların aile ile yaşayanlara oranla daha fazla alkol kullandığı ölçülmüştür.

► “Hayatınızda hiç uyuşturucu veya uyarıcı madde denediniz mi? Hala kullanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların; %80’i “Hiç Kullanmadım” derken, %4,7’si “Kullanmayı Bıraktım”, %10,6’sı “Bir-İki Kere Sadece Denedim”, %0,7’si “Özel Günlerde Kullanırım”, %1,3’ü “Ara Sıra Kullanırım”, %1,3’ü “Sıklıkla Kullanırım” ve %1,3’ü “Yanıt Vermek İstemiyorum” şeklinde yanıt vermiştir.

Madde kullandığını bildirenlerin önemli bir kesiminin yalnız yaşadığı, madde kullandığını bildirenlerin toplamda %3’ünün de çekirdek aile ile yaşadığı görülmüştür. Bu soruya yanıt vermek istemeyenlerin çoğunluğunun arkadaşları ile yaşayanlar olduğu dikkat çekmiştir.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin sorulara verilen tepkiyi şöyle değerlendirdi: “Burada şu konunun altını çizmek gerekecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin sorulara katılımcıların genel olarak yanıt vermek istemediği, sırf bu sorular nedeni ile ankete katılmayan çok sayıda kişi olduğu gözlenmiştir. Bu sorulara yanıt verirken kendilerini ya da yakınlarını ihbar ettikleri kaygısı taşıdıkları katılımcılar tarafından ve katılmayı reddedenler tarafından bildirilmiştir. Bu durum bize; ilgili konuda sağlıklı bir tespit araştırması için konunun salt bir suç-yargı ilişkisi olmaktan çıkarılmasının önemini düşündürmüştür.”

► Yine hane aylık gelir durumu düştükçe aile bireyleri içinde uyuşturucu kullananların oranının da arttığı görüldü.

► Katılımcı grubunun %27,2’si uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımının öncelikli sebebi olarak “Arkadaş Etkisini gösterirken, %24,3’ü “Sorunlardan Uzaklaşmak Kafayı Bulmayı İstemek”, %14’ü “Özenti” nedenlerine işaret etmiştir.

POTASYUM SİLİKAT NE İŞE YARAR?

Kutikula tabakasının hemen altında epidermal hücrelerde bir tabaka halinde toplanır.

Biotik ve abiotik streslere karşı bitkiyi korur.

Silisyumun hücre duvarında toplanması ile böceklere karşı mekanik bir koruma etkisi sağlanır. B öcekler silisyum ile kuvvetlenmiş kutikula tabakasını geçmekte zorlanır.

Çeltikte yapılan silisyum uygulama çalışmalarına göre silisyumun çeltik yapraklarını önemli ölçüde dikleştirmiş ve kontrol (Silisyum uygulanmayan) bitkilerine göre bitki kuru ağırlığının arttığı gözlenmiştir.

Silisyum uygulanan bitkilerin daha canlı bir yeşil renge sahip olduğu rahatça göze çarpar. Bunun sebebi, yaprakların 40–70 derecelik artışları ışıktan yaralanmayı arttırdığı için bitkilerde fotosentez oranını %36 oranında arttırır ve bu da bitki kuru ağırlığında artış sağlar.

Narda Kirazda ve Domateste Çatlamaya SON..!!!
Hububatta Başakların Yatmasına ve Dane Dökümüne SON..!!!
DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0552 3307100-0532 5466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,parspet hayvan bakım ve yara tozu,badimon yara tozu,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür,bit-pire kovucu,nangrafi,nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com

Jurnalci.com

Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu