Konkordota’ya karşı ‘Alacak sigortası’

Türkiye’nin önde gelen şirketleri alacaklarını almayacağı riskiyle karşılaşmamak adına, alacaklarına sigorta yaptırıyor. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı alacak sigortası taleplerinde son dönemde ciddi bir artış olduğunu anlatıyor. Peki ya alacak sigortası nedir? Alacak sigortası bir mal veya hizmet satıldığında bunun karşılığında alıcının borç ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda sigorta şirketinin devreye girerek alacaklıya parasını ödemesi… Bağcı, “Son zamanlarda hem bireysel hem ticari kredi sigortası hem de kurumların mal satışında alacaklarını garanti altına almak için alacak sigortası taleplerinde ciddi bir artış söz konusu oldu. Firmaların konkordato ilan etmeleri de bu süreci etkiledi.” diyor.

Alacak sigortası yaptırılan firmaların sıkıca incelendiğini anlatan Bağcı, “Sigorta şirketi sizin ve mal verdiğiniz kuruluşun belge, evrak, bilanço gibi 3 yıllık geçmişini araştırmakta daha sonra talebiniz ile ilgili olumlu veya olumsuz cevap vermektedir. Talep sayısında çok artış olmasına rağmen her firmanın talebi de karşılanmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Konkordato ilan eden firma sayısının arttığını belirten Başkan Turusan Bağcı, alacak sigortasının ödeme yaptığı durumları şöyle özetliyor: Mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar, teminat altına alınarak bu durumların gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödeme yapılıyor.

Sözcü gazetesinde yeralan habere göre Sigorta Uzmanı Mine Baker ise son zamanlarda tekstil ve ilaç firmalarından çok sayıda alacak sigortası talebi aldıklarını anlatıyor. Baker  yaptığı açıklamada, “Alacak sigortası geçen yıla oranla yüzde 20 oranında artmış görünüyor. Ancak bu sigortayı yaptırmanın birden fazla etkeni var.  Örneğin satıcı firma ile alıcı firma çok detaylı araştırılıyor. iki tarafın da finansal tabloları incelendikten sonra sigorta şirketi teklifi onaylıyor. Ancak onun öncesinde 15-20 günlük bir araştırma yapılıyor” diye konuştu.

Son zamanlarda ilaç ve tekstil firmalarından talep aldıklarını belirten Baker, “Alıcı firma, alacağının 10’da 1’i kadar sigorta firmasına prim ödemesi yapıyor. Yani 10 bin TL alacağı olan bir firma sigortacıya bin TL prim ödemesi yapıyor.” dedi.

Jurnalci.com