Kötü bir şey olacak!

Ortada hiçbir neden yok ama siz kötü bir şey olacakmış ya da olmuş gibi huzursuzluk ve kaygı içinde misiniz?

Premonisyon Türkçe’de ‘önsezi’ olarak adlandırılır. Yani ‘hissi kablel vuku’ Olumsuz olayların olmadan önce kişi tarafından olacağının hissedilmesi durumuna psikolojide verilen ad ise premonisyon.

Aslında premonisyon bir nevi felaket belirtisi gibi açıklanabilir. Hiç nedensiz içini huzursuzluk kaplama halidir.

Bir şey olacağını hissetmek ama ne olacağını bilememek, olacak bir şeyi önceden hissetmek anlamına gelir.

stres_erkek

Halk arasında ‘hissi kablel vuku’ olarak yorumlanan bu durum metapsişikte ise premonisyon olarak adlandırılır.

Premonisyonların daha çok ölüm, kaza, felaket, tehlike gibi olumsuz olaylar öncesinde belirmesi manidardır.

Türkçede ise ‘önsezi’ olarak bilinen bu tür fenomenler parapsikolojide “felaket belirtisi” olarak yorumlanır.

Prekognisyon (meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomeni) ile arasındaki fark ise olacaklar için yalnızca belli belirsiz bir hissetmenin söz konusu olmasıdır. Prekognisyon bir olay hakkında neredeyse tam ve net bir bilgi verirken, premonisyon durumunda yalnızca net olmayan bir hissetme durumu vardır.

Araştırmalar neticesinde %60 oranla rüyada, %40 oranla uyanıkken yaşanılır. Uyanıkken aniden beliren görüntüler, halüsinasyonlar, beyinde çakan ani düşünceler ve trans durumundayken alınan duyumlar şeklinde belirir.

Hisler genelde yakın geleceği kapsar ve büyük oranla hissedenin, arasında duygusal bağ olduğu kişileri kapsar.

ilgili haberler