Küçük bedenlerin büyük dertleri

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Başkanı Nazan Moroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’deki ”çocuk gelin” sayısının 181 bini aştığını bildirdi.
Moroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşından küçük kızını evlendirmek için mahkemeye dava açan ailelerin sayısında bir önceki yıla göre yüzde 94,2 artış olduğunu, ülkedeki siyasilerin bu sorunu çözmesi gerektiği belirtti.

Türkiye’de iç ve dış kaynaklı birçok sorun yaşandığını kaydeden Moroğlu, ”Çocuklarımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyecek ’çocuk gelinler’ ve ’çocuk anneler’ sorunu göz ardı edilmeyecek kadar büyük bir boyuta ulaştı” ifadelerini kullandı.

Moroğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ”TÜİK verilerine göre Türkiye’deki çocuk gelin sayısı 181 bini aştı. Erken yaşta evlilikler, kız çocuklarının kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri, en temel insan hakkı olan eğitim haklarının önündeki en büyük engeldir. Nüfusun yarısı olan kız çocukları ve kadınların eğitim fırsatından yoksun kalması, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve demokratikleşmesini engelleyecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik yaşı, 17 yaşını bitirme koşuluna bağlıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre de resmi nikah yapılmadan evlendirilme bir suçtur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre de 18 yaşına kadar her insan çocuktur, korumak ve desteklemek gerekir.”

‘Çocuk gelinler’ sorunu gelişmemiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de önemli bir sorunudur.Bu bir cinsel istismar, cebren ırza geçme olayıdır. Bedene ve ruha ayrı ayrı zararar veren bir fiil. Bu çalışma kız çocukların erken yaşta evlendirilmesinin Türkiye’deki yaygınlığı, sakıncaları, nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sonucu kız çocuk evliliklerinin Türkiye’de oldukça yaygın bir uygulama olduğu görülmüştür. Ayrıca kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin birçok yönden sakıncaları olduğu görülmektedir. Ek olarak yasal boşluklar, ailenin ve kız çocuğunun eğitim durumu, ekonomik durum, geleneksel uygulamalar ve cinsiyetçilik düzeyinin kız çocukların erken evlendirilmesine ortam hazırladığı anlaşılmaktadır. Son olarak çocuk gelinler sorununun nedenlerinin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Toplumun gelişmişliği kadının eğitiminden geçtiğine inanıyorsak kadına gerektiği önem hassasiyet ve değer verilmeli diye düşünüyorum. Toplumda her bir kadın potansiyel anne adayı ise, yetiştireceği bireylerle toplumun inşasına katkıda bulunuyorsa, öncelikle kadınlarımızı eğitmeliyiz.

ilgili haberler