Liselerde başörtüsünün yasaklanması talebini Danıştay reddetti

Danıştay, Başbakanlığı Durdurdu
Danıştay, Başbakanlığı Durdurdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ortaokul ve liselerde başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptali istemini reddeden dairenin kararını onadı. Bu kararla birlikte, liselerde başörtüsü takmak serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik 2014 yılında değiştirilerek lise ve ortaokul öğrencilerine başörtüsü serbestisinin önü açıldı. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, düzenlemenin iptal istemiyle açtığı davada Danıştay Başsavcılığı yönetmeliğin iptal edilmesi yönünde görüş bildirse de Danıştay 8. Dairesi Eminağaoğlu’nun talebini reddetmişti.

Danıştay, söz konusu kararının gerekçesinde, ortaokul ve liselerde açıkça başörtüsünü yasaklayan herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm bulunmadığını vurguladı ve yönetmelikle bir sınırlama değil, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirildiğini belirtti.

Eminağaoğlu bu karara itiraz etti.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre bu itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oyçokluğuyla başörtüsü serbestliği getiren Danıştay 8. Dairesi’nin kararını onadı.

Kararda, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi. Haberde, Danıştay üyeleri Gürsel Mekik, Ziya Özcan, Turgay Tuncay Varlı ve Mühsin Yıldız karara muhalefet ederek karşı oy yazdığı kaydedildi.

Jurnalci.com