Ekonomi

Merkez Bankası, ocak ayı fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı

Paylaş:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 6,65 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 57,68’e gerilediğini açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.

Ocak ayında enflasyon hizmet grubunda yüksekti

Rapora göre, ocakta yıllık enflasyon hizmet grubunda yükselirken diğer alt gruplarda düşüş kaydetti.

Düşüşe en belirgin katkı enerjiden geldi

Bu rapora göre, ocakta tüketici yıllık enflasyonu hizmet hariç tüm alt gruplarda gerilerken, söz konusu düşüşe en belirgin katkı 3,99 puanla enerjiden geldi.

Bu yıl enerji ve hizmet gruplarının sepet içindeki ağırlıkları artarken temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının ağırlıkları geriledi.

Gıda sepet içindeki ağırlığını korudu

Gıda grubunun sepet içindeki ağırlığında, işlenmemiş gıdanın payındaki düşüşe karşın işlenmiş gıdanın payının artmasıyla önemli bir değişim olmadı. B göstergesinin ağırlığı ise bir önceki yıla kıyasla sınırlı bir oranda arttı.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkı ocakta bir önceki aya kıyasla hizmette 1,71 puan artarken, enerjide 3,99 puan, gıdada 1,96 puan, temel malda 1,81 puan ve alkol-tütün-altında 0,54 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, aylık artışlar ocakta B ve C endekslerinde belirgin şekilde yükseldi. Bu gelişmelerle yıllık değişim oranı B endeksinde 0,63 puan azalarak yüzde 57,05’e geriledi, C endeksinde 1,04 puan artarak yüzde 52,97’ye çıktı.

“Kira alt grubunda aylık artış yüzde 9,75 ile güçlendi”

Hizmet fiyatları ocakta yüzde 12,7 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 6,93 puan artarak yüzde 62,42 oldu. Aylık fiyat artışları grup geneline yayılırken, yıllık enflasyon ulaştırma hizmetleri dışındaki tüm alt gruplarda yükseldi. Asgari ücret ve gıda fiyatlarından görece daha fazla etkilenen lokanta otel grubunda fiyatlar yüzde 12,73 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 75,13’e ulaştı. Diğer hizmetler alt grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 16,1 yükseldi. Bu gelişmede bakım-onarım, sağlık, yeniden değerlemeye bağlı kalemler ve eğlence-kültür hizmetlerinin etkisi hissedildi. Kira alt grubunda aylık artış yüzde 9,75 ile güçlendi ve yıllık enflasyon yüzde 57,07 düzeyine ulaştı.

Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar hizmet grubunun enflasyonunu yükseltti

Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yönetilen hizmetler öncülüğünde yüzde 10,23 artarken, bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 77,97 seviyesine geriledi. Haberleşme hizmetleri aylık fiyat artışı yüzde 8,14 olarak gerçekleşti. Bu grupta yıllık enflasyon yüzde 37,42’ye yükseldi.

“Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt kalemlerde düştü”

Temel mal grubunda yıllık enflasyon diğer temel mallarda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. Aylık bazda ise dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışı öne çıktı.

Bu gelişme ile temel mal grubunda yıllık enflasyon ocakta 4,14 puan azalışla yüzde 44,82 oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon, diğer temel mallarda daha belirgin olmak üzere, tüm alt gruplarda geriledi.

Altın hariç dayanıklı mal fiyatları yüzde 4,92 yükselirken alt grup yıllık enflasyonu 2,11 puan azalışla yüzde 46,02 olarak gerçekleşti. Fiyat artışları alt grup geneline yayılırken, otomobil, mobilya ve beyaz eşya bu gelişmeyi sürükleyen kalemler oldu.

Yıllık enflasyon 9,05 puan azaldı

Diğer temel mallarda, yüzde 17,96’lık ilaç fiyatlarının sarkan etkisiyle fiyatlar yüzde 4,01 yükseldi ve yıllık enflasyon 9,05 puan düşüşle yüzde 56,86 seviyesine geriledi.

Giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,75 geriledi. Sezon etkisinin geçen yıldan daha güçlü olmasıyla yıllık enflasyon da 1,69 puan düşüşle yüzde 23,32’ye indi.

“Doğalgazda uygulanan indirimle fiyatlar yüzde 6,93 düştü”

Enerji grubunda aylık fiyat artışı doğalgaz fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle nispeten ılımlı seyretti. Böylece ocakta enerji fiyatları yüzde 1,59 arttı ve grup yıllık enflasyonu 39,40 puan azalarak yüzde 55,03’e geriledi. Ocak ayında, şebeke suyu fiyatlarındaki artışlar yüzde 10,23 ile devam etti. Uluslararası petrol ile propan ve bütan fiyatlarındaki gelişmeleri takiben akaryakıtta yüzde 4,24’lük ve tüp gazda yüzde 3,40’lük fiyat artışı gözlendi. Öte yandan, İstanbul’da doğal gazda uygulanan indirimin fiyatlara yansıdığı ve fiyatların yüzde 6,93 düştüğü izlendi.

“Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar, tarihsel ocak ayı ortalamasının üzerinde arttı”

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları aylık bazda yüzde 6,62 ile son yıllardaki tarihsel ocak ayı ortalamasının üzerinde artış kaydetti. Grup yıllık enflasyonu 6,87 puan gerileyerek yüzde 71’e indi.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 4,45 puan azalışla yüzde 68,80’e, işlenmiş gıdada ise 8,44 puan düşüşle yüzde 73,56’ya geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler sebze grubunda daha belirgin olmak üzere, taze meyve ve sebze fiyatlarında gerilemeye işaret etti.

Gıda fiyatları ocak ayı artışında ekmek-tahıllar ile et, süt ve bunlarla bağlantılı ürünlerdeki fiyat gelişmelerinin etkisi belirgin olurken, aylık gıda artışının 4’te 3’ü söz konusu kalemlerden kaynaklandı.

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda fiyatlar yüzde 11,19 yükseldi

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda fiyatlar yüzde 11,19 yükseldi ve yıllık enflasyon 14,51 puan düşüşle yüzde 50,6’ya geriledi. Üretici fiyatlarına bağlı otomatik vergi artışı, grup fiyatlarını yukarıya çeken ana unsur oldu.

Üretici fiyatları, imalat sanayideki fiyat artışlarının etkisinde kaldı

Üretici fiyatları ocak ayında enerji fiyatlarındaki gerilemeye karşın, diğer imalat sanayi sektörlerinde gözlenen fiyat artışları neticesinde yükseliş kaydetti.

Bu gelişme ile yurt içi üretici fiyatları ocakta yüzde 4,15 oranında artarken, yıllık enflasyon 11,26 puan azalarak yüzde 86,46’ya geriledi.

Ana sanayi gruplarına göre bakıldığında, enerji fiyatları ocak ayında geriledi, diğer alt gruplarda fiyat artışları güçlendi.

Öte yandan, yıllık enflasyon alt grupların tümünde düşüş kaydetti. Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, içecekler, kömür ve linyit, tütün ürünleri, temel eczacılık, mobilya, gıda ve inşaat bağlantılı kalemlerin öne çıktığı izlendi.

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu