Sermaye piyasası mevzuatına alınacak olan “kitle fonlaması” Nedir?

Girişimcilerin projelerini gerçekleştirmek için elektronik ortamda hizmet veren platformlar üzerinden halktan para toplayarak finasman sağlamaları anlamına gelen “kitle fonlaması” sermaye piyasası mevzuatına alınıyor. Bu yolla halktan para toplayan girişimciler, Sermaye Piyasası Yasası’nın halka açık ortaklıklar, halka arz, ihraççılar gibi hükümlerine de tabi olmayacak.

Hükümet, “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı Meclis’e sundu. Tasarının gerekçesinde son dönemde girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla bireysel katılım sermayesi ve girişim sermayesi fonları gibi alternatif finansman araçlarının yatırımcılarının portföylerinde yer almaya başladığına işaret edilerek, günümüzde tasarrufların internet üzerinden değerlendirilmesinde artış gözlendiği ifade edildi.

Madde gerekçelerinde de kitle fonlaması, “Girişimcilerin iş fikirlerini veya şahsi projelerini gerçekleştirmek için kitle fonlama platformları üzerinden halktan para toplamak suretiyle iş fikirlerine veya projelerine finansman sağladıkları bir yöntemdir” tanımlaması yapıldı.

Düzenlemeyle kitle fonlamasına ilişkin düzenleme yapma ve kitle fonlaması platformlarının yetkilendirilmesine ilişkin yetki SPK’ye verilecek.

Bu arada kitle fonlaması yoluyla halktan para toplayan ortaklıkların, ortak sayısının 500’ü aşması halinde de payları halka arz olunmuş sayılmayacak.

ilgili haberler