TCDD ve Marmaray’ın vagon üreticisi konkordato ilan etti

Marmaray ve TCDD’nin vagon üretim ihalesini alan  Yavuzlar Vagon,içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Sakarya merkezli Yavuzlar Vagon San. ve Tic. Limited Şti.’nin mali sıkıntı yaşadığını, konkordato kararı verilmesi halinde, şirketin faaliyetlerini yürütebileceği kaydedildi. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici süre tanıyarak,  yürütülecek faliyetlerin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca’yı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Mahkeme  Yavuzlar Vagon hakkında verilen konkordato kararını şu şekilde duyurdu:

“Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Nevran KARACA’nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.”

Jurnalci.com