GüncelGündem

TİHEK’ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB’ye idari para cezası

Paylaş:

ANKARA (AA) – TİHEK’in kararına göre, İBB’de çalışan personelin, haksız nedenlerle işten çıkarıldığına yönelik yazılı ve görsel medyadaki iddialar üzerine resen inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında yazılı beyan veren İBB, 2019’da İBB Meclisi Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonunca oluşturulan Araştırma Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince konuyla ilgili inceleme yapıldığı, bunların sonucunda hazırlanan raporun, belediye iştiraklerinin cevabi yazılarının ve İBB Meclis üyelerince verilen önergelerin yazılı görüşe ek olarak kuruma ibraz edildiği ifade edildi.

İşten çıkarmalar ve alımlar soruldu

TİHEK, belediyenin sunduğu yazılı görüşü, somut gerçeğe ulaşılması için yeterli bulmadı.

Kurum, belediyeden, 27 Haziran 2019 ile 24 Kasım 2023 arasında iş akdi feshedilen işçi sayısı ile iş sözleşmesi feshedilen işçilerin fesih süreçlerinde ihbar önellerine riayet edilip edilmediğiyle ilgili belgelerin gönderilmesini talep etti.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan veriler uyarınca, bu tarihler arasında 74 bin 28 kişinin hangi gerekçelerle işe alındığı, 66 bin 920 kişinin ise hangi gerekçelerle işten ayrıldığı soruldu.

İBB’nin kurula gönderdiği yazıda, belediye ve iştiraklerinde işten çıkarılan işçi sayısına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı, ayrımcılık iddiasıyla belediyeye açılmış dava bulunmadığı, alt işveren işçileri belediye çalışanı olmadığından işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin İBB tarafından yapılmadığı, 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince oluşturulan araştırma komisyonu, mülkiye müfettişleri ve iş müfettişlerince yapılan incelemelerde mevzuata aykırı bulguya rastlanıldığına dair geri dönüş olmadığı kaydedildi.

Kurum ve kuruluşlardan da bilgi istendi

İnceleme kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan da görüş istendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gönderdiği yazıda, belediyeye bağlı iştirakler hakkında yapılan incelemede, İş Kanunu’nun “Toplu işten çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 100. maddesi uyarınca iştirakler hakkında idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

HAK-İŞ’in sunduğu yazıda, 2019’daki yerel seçimlerin ardından 12 binin üzerinde sendika üyesinin işten çıkarıldığı bildirilirken, SGK de 2019 ila 2023 arasında işe giren ve işten ayrılanların sayısını sundu.

Üst sınırdan idari para cezası

TİHEK kararında, belediyenin, 4 yıllık süreçte haklı veya haksız nedenlerle iş akdi feshedilen toplam işçi sayısı ve işe iade davalarıyla ilgili bilgi vermediği belirtildi.

İBB bünyesinde, bağlı iştirak şirketleri ve kuruluşlarında çalışan çok sayıda işçinin sözleşmelerinin yerel seçim sonrası feshedilmesinin, ilk bakışta bu işlemlerin siyasi saiklerle yapıldığı izlenimini doğurduğu kaydedildi.

Kararda, belediyenin cevapları, kamuoyuna yansıyan iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye yetkililerin açıklamaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, iki seçim öncesi veya seçimden hemen önce işe alınan kişilerin bir siyasi görüşe yakın olduğuna dair varsayımlar yapılarak sözleşmelerinin feshedildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Belediyenin personel değerlendirmesinde liyakat ilkesi gözetilerek objektif ve nesnel kriterlerin belirlenmediği, iki yerel seçim arasında işe alınanların belirli bir siyasi gruba ait olduğunun varsayıldığı, bu varsayım üzerinden işe alımların adil olarak değerlendirilmediği, belediyeden bilgi ve belge sunulması ısrarla talep edilmesine rağmen herhangi bir somut bilgi ve belge sunulmadığı aktarılan kararda, “Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarının çürütülemediği, dolayısıyla 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda sayılan ayrımcılık türlerinden biri olan varsayılan temele dayalı ayrımcılığın unsurlarının gerçekleştiği ve muhatap tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.” değerlendirmesi yapıldı.

TİHEK, “çalışma hakkı” ve “ayrımcılık yasağı”nı ihlal ettiğine hükmettiği belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Muhabir: Abdullah Sarica

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu