TOKİ ve BOTAŞ’ında yeraldığı 16 KİT zararda!

Bir yılda 1.9 milyar TL’lik artışla Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) zararı 5.7 milyara çıktı. Sayıştay’ın denetim rehberindeki son değişiklikler nedeniyle sınırlı olarak yaptığı inceleme bile KİT’lerin zararını gizleyemedi. Sayıştay’ın her yılın son günlerinde yayımladığı Kamu İşletmeleri Genel Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Sayıştay, 2017 yılında 17 iktisadi devlet teşekkülü ile bunlara bağlı yedi müessese, dört bağlı ortaklık ve iki kamu iktisadi kuruluşu olmak üzere toplam 30 KİT’i denetledi.

Rapora göre, kamu işletmelerinin karı 2015 yılında 8 milyar TL’den 2016 yılında 23,3 milyar TL’ye yükseldi, 2017 yılında ise 14,5 milyar TL’ye geriledi. 30 KİT’ten 16’sı zarar ederken diğerleri belli oranlarda kâr elde etti. En çok kâr elde eden kuruluşlar TOKİ (4 milyar TL), BOTAŞ (3,3 milyar TL) ve TEİAŞ (2,9 milyar TL) oldu. Rapora göre 2015’te 4 milyar TL olan dönem zararı 2016’da 3.8 milyara geriledi, 2017 sonunda da yüzde 48.9 artışla 5.7 milyara çıktı. Zarar bir yılda 1.9 milyar lira büyüdü. Zarar etmeyen KİT’lerin kar oranındaki artış ise yüzde 4.9’da kaldı. Bankaların faiz gelirlerindeki artışa paralel olarak dönem karı arttı ve 16.1 milyar TL’ye ulaştı.

Jurnalci.com