EkonomiGüncel

Türk maden sektörüne yatırım için doğru zamanmı?

Paylaş:

Ülke, tarihi İpekyolu güzergâhında olup birçok değişik etnik kimliklerin sorunsuz yaşadığı bir ülkedir. Ülkenin Kuzeyinde eski Sovyetler Birliği ülkeleri, güneyinde Kuzey Afrika ve Ortadoğu, doğusunda ise Asya kıtası, batısında ise Avrupa birliği bulunmaktadır. Bu bölgeler sadece 2-3 saat uçuş mesafesindedir. Nufusunun 35% genç nufus olup son derece dinamik ve girişken bir yapıya sahiptir. Bu özellikler Türkiye topraklarını binlerce yıldır ticaret geçiş üssü konumunda tutmuş ve tutmayada devam etmektedir.

Mevcut görev başında olan hükümentin 2002 yılından bu yana yaptığı ulaşım alt yapı yatırımları sayesinde hava,kara ve deniz taşımacığılığında Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Özellikle liman işletmelerinde yapılan özelleştirmeler ile konteyner yükleme kapasitesi artmış ve hizmet kalitesi dünya standartlarına ulaşmıştır. Türkiye’nin yaklaşık 12 limanında konteyner yüklemesi mevcut olup diğer küçük limanlarda hızla rehabilitasyon sürecine alınmıştır.

Türk hukuk sistemi yabancı sermaye yatırımlarına tamamıyla açık olup yasal şartlarda olduğu sürece hemen hemen her sektörde yatırım yapılabilmenin imkânı vardır. Gerek yabancı sermaye fon aktarımı gerekse şirket kurmanın önünde hiçbir engel bulunmamakta ve diğer ülekelere göre oldukça hızlı işlemektedir.

Madencilik yatırımlarına gelecek olursak; Türkiye tıpkı coğrafi konumunda olduğu gibi jeolojik konumuda oldukça önemlidir zira Alp-Himaliya orojenez kuşağında ( Alp dağları kuşağı,Toros dağları kuşağı, Zağros dağları ve Himaliya dağları kuşağı) bulunan Toros kuşağı bu ülkeden geçmektedir. Bu orojenez kuşağı birçokmaden yatağının oluşumuna olanak vermiştir.

Ülke içinde bulunan ofiyolitik kuşaklarda bolca Krom-Manganez, volkanizma, plutonik ve bunlara bağlu sedimenter  cevherleşmeye bağlı olarakta altın, gümüş, bakır, kurşun-çinko, barit,fosfat,kuvars,demir ve diğer önemli metalik ve metal olmayan madenlerin yataklaması mevcuttur.

Türkiye aynı zamanda dünya bor rezervinin %84’üne sahiptir. Fakat Bor madenlerinin stratejik sebeplerden dolayı aranması ve işletilmesi devlet tekelindedir. Bor hariç diğer tüm madenlerde hiçbir devlet tekeli mevcut değildir.

Türkiye ayrıca dünya mermer rezervinin %40’nı barındırmakta olup dünyanın en kaliteli mermerleri çıkarılıp işlenerek dünya pazarlarına sunulmaktadır. İşlenmiş mermer ihracat pazarında daha çok ABD, Ortadoğu, Singapur, Rusya, Ukrayna ve AB ülkeleri başı çekmekte ve blok mermerde ise Çin ve Hindistan ilk sırayı almaktadır.

Türkiye’de Gerek metalik madenler işleme gerekse mermer işleme makine sektörü oldukça gelişmiş olup CE standardına göre kaliteli donanım ve makine üretimide mevcuttur.

Maden ve mermer ruhsatları ( bunlara biz proje diyoruz) devir süreleri diğer ülkelere göre daha hızlı olmaktadır. Bu konudaki yaşanan aksaklıkları Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı değerlendirmeye alarak yabancı yatırımcıların önünü açmaktadırlar. Özellikle maden sahalarının şirket ortaklığı veya şirket ile devirleri neredeyse 1 günden az bir sürede tamamlanmaktadır.

Türkiye’ye yapılacak madencilik yatırımlarında risk yoktur. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki yatırım teşviklerinden her firma eşit biçimde yararlanmaktadır. Bu konuda yeri ve yabancı yatırımcı ayrımı yoktur.

Şimdi Türkiye’ye yatırım yapma zamanı,çağrımız yabancı sermayeyedir, gecikmeden sizde yatırımcı listesine adınızı yazdırın.

Yatırım yapmak istediğinizde ülke olarak yanınızda olmaktan mutlu olacağız.

Haydi yatırıma….

Yıldıray Kaya /jurnalci.com

 

Paylaş:

DEKTROZ MONOHİDRAT

Dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glikozudur. Nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Saf haliyle 100’lük bir dekstroz eşdeğerine sahiptir , bu da %100 saf dekstrozun başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir.

Anhidrus ve monohidrat olmak üzere iki türü olan dekstrozun monohidrat türü; nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Dekstroz anhidrusun elde edilmesi ise,  60 oC'nin üzerinde ürünün yeniden kristalize edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yüksek glisemik endeksi nedeniyle sindirilmesi kolay , tüketmek için güvenli ve uzun raf ömürlüdür. Fermente olabilen bir karbonhidrat kaynağı olan dekstroz ekonomik bir şeker kaynağıdır.

Fırıncılık ürünlerinde maya besin yeri bileşeni olarak görev yapan dekstrozun olmaması durumunda mayalar, hamurun kalitesine doğrudan etkileyecek şekilde nişasta ve gluteni kendilerine besleyici bileşen olarak kabul etmekte, bu durumda mayalama sürecinde önemli gecikmelere yol açmaktadır. Eğer maya besini olarak şeker kullanılırsa, maya tüketmeden önce bunu dekstroza dönüştürmek ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, daha fazla miktarda maya kullanımına da yol açmakta, sonuçta fırınlama öncesi uzun süreli bekletmeden kaynaklanan ekmek somununun solgun ve tazelik kaybı yaşamasına da neden olmaktadır.

Fermente olabilecek bir karbonhidrat olan dekstroz, karbondioksit için de en ekonomik kaynağı oluşturmaktadır. 

Hazır gıda ürünleri, süt ürünleri, karbone edilmiş içecekler, reçel ve jölede de yaygın şekilde kullanım alanı bulan dekstrozun sukroza göre en büyük avantajı, ılımlı bir tatlılığa sahip olması ve gıdaya özgü aromayı yok etmemesi ve sukroz kadar güçlü koruyucu etki göstermesi sayılabilmektedir. 

Karbonhidratlar içerisinde tek şekerli (monosakkarit) olan dekstroz, yüksek enerji kapasitesi sebebiyle, enerji içeceklerinde ve serumda yüksek oranda kullanılır. Dekstroz, oldukça hızlı emilme ve kana karışma özelliğine sahiptir.

Doktorlar, dekstroz monohidratı küçük çocukların beslenmesi, diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, daha fazla fiziksel faaliyet gösterilen durumlarda kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliklerden dolayı dekstroz monohidrat, uygun vitamin ve minerallerle formüle edilerek fiziksel stres gibi durumlarda kullanılan preparatların bileşiminde yer almaktadır. 

Humektant olması, higroskopitesi ve sıkıştırılabilirlik gibi fonksiyonel özelliklere sahip olan dekstrozun anhidrat türü ise, düşük nem düzeylerinin sürdürülmesi gereken ürünlerde serbest suyu kontrol etmektedir.

Dekstroz, dehidrasyon tedavisinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilip kaybolur ve serbest kalan su, hücre dışı ve hücre içi sıvı kompartmanındaki eksikliği tamamlar. Birincil su eksikliğinde, eksikliğin derecesine göre 3 litre veya daha fazla vermek gerekebilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com-www.nanotozlar.com-www.claypacks.com,www.potasyumsilikat.net

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com,www.magnezyumoksit.com,www.nanomikron.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu