Türkiye gazetesi yazarından ‘sünni’ olmanın şartı: ‘Devlet reisine isyan etmemek, ona dua etmek!’

Türkiye gazetesi yazarı Vehbi Tülek, “İyilik de kötülük de Allahın takdiri iledir” başlıklı yazısında, İslam dinindeki Sünni mezhebinden olmanın “şart”larını sıraladı.

Tülek’in dinsel husus ve ritüellere uymaya dikkat çektiği 10 adet şarttan birisi ise hayli ilginçti. Tülek’in kaleme aldığı yazısına göre “Devletin başındaki kişiye isyan etmemek, onun ve tayin ettiği kişinin arkasında cuma namazı kılmak” ve “Ayrıca ona dua etmek” Sünni olmanın bir “şart”ı oldu.

Tülek’in “şu on şeye inanmak, Ehl-i sünnet olmanın şartlarıdır:” diyerek sözkonusu şartları sıraladığı yazısından bir bölüm şöyle:

“(…) 4. Müminlerin âhırette Allahü teâlâyı göreceklerine inanmalıdır. 5. Devlet reîsine isyan etmemeli, onun veya tayin ettiği kimsenin arkasında cuma namazı kılmanın hak olduğunu bilmeli ve devlet başkanına duâ etmelidir. 6. Her Müslümanın arkasında namaz kılmalıdır. (Ancak Ehl-i sünnet itikâdında olmayan, haramlardan sakınmayan, bozuk itikâdlı, istincâ ve istibrâya dikkat etmeyen, bunun gibi îmâna, gusle, abdeste âit husûslarda akâid ve fıkıh âlimlerine uymayan birisine, namazda uymak doğru değildir.) 7. Müslümanın cenâze namazının kılınacağını hak bilmelidir. 8. Bir Müslümana günah işlemekle kâfir oldu dememelidir. 9. Mest üzerine meshin dinden olduğunu kabul etmelidir. 10. İyilik ve kötülüğün, Allahü teâlânın takdîri ile olduğuna inanmalıdır…

Jurnalci.com