AktüelGüncelGündemTürkiye

2030 yılı için kıtlık-kuraklık alarmı

Paylaş:

2030 yılı için kıtlık-kuraklık alarmı

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1992’de Rio de Janeiro’daki Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda, 22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak kararlaştırıldığını söyledi. Dr. Kesici, Su, özellikle sağlıklı su, insanın yaşaması için vazgeçilmez bir nesnedir, hatta vazgeçilmezin ötesinde canlılar için de alternatifi olmayan maddedir ilkesince, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması için 22 Mart günlerinde, dünyanın suyunun geldiği nokta değerlendirilip, çözüm ve uyarılarda bulunulmaktadır” dedi.

YÜZDE 78’İ TARIMDA KULLANILIYOR

Bu yıl Dünya Su Günü’nde, dünya nüfusu ve ekonomisinin katlanarak büyümesine paralel olarak, doğa ve çevreye verilen tahribatın da katlanarak büyüdüğünü söyleyen Dr. Kesici, Türkiye’nin de su krizinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğuna dikkati çekti. Dr. Kesici, Ülkemizde, tatlı su kaynaklarının en büyük bölümü, yaklaşık yüzde 78’lik oranla tarımda kullanılıyor. Artan nüfusun yanı sıra, gelir ve tüketim düzeyinin yükselmesi ve gıda ürünlerine yönelik taleplerin artması da su kaynakları üzerinde ilave baskı yaratıyor” dedi.

SU VARLIĞI HESAPLAMASI

Su varlığıyla alakalı baz alınan yöntemin, ‘Falkenmark indeksi’ olduğunu kaydeden Dr. Kesici, hesaplamaları şöyle açıkladı:

Bu göstergeye göre potansiyel kritik değer, kişi başına yıllık 1700 metreküp miktar su düşmesidir. Eğer kişi başına düşen yıllık su miktarı 1000-1700 metreküp arasında ise ‘su sıkıntısı’, 500-1000 metreküp ‘su kıtlığı’, 500 metreküp değerinden az ise ‘mutlak su kıtlığı’ olarak ifade edilmektedir.”

TÜRKİYE SU FAKİRİ

Türkiye’nin kullanılabilir tatlı su miktarının yılda 105 milyar metreküp civarında olduğunu belirten Dr. Kesici, Bugünkü Türkiye’nin nüfusu 2021 yılı sonu itibarıyla 84.3 milyon. Bu nüfusa göre hesapladığımızda kişi başına düşen su miktarı 1240 metreküp. Ancak gerçek nüfusa baktığımızda, mülteciler ve turistlerle birlikte 35 milyon civarında ek bir nüfus daha eklememiz gerekiyor. Bu durumda kişi başına düşen su miktarı 875 metreküp aslında. 2023’te turistler haricindeki nüfusun artmasıyla, iklim değişikliği ve onunla uyumlu olmayan su politikalarıyla bu miktarın, 1000 metreküpün altına düşeceği öngörülmektedir. İşte o zaman Türkiye tam su fakiri bir ülke olacaktır” diye konuştu.

SU KRİZİ GİDEREK ARTACAK

UNESCO ve BM’nin Dünya Su Raporlarında da Türkiye’de kuraklık sorununun çözülemediğinin belirtildiğini açıklayan Dr. Kesici, bilimsel ve ekonomik yatırımlara başlanılmaması halinde, mevsim normallerinde devam eden yağışlara rağmen, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de su krizinin giderek artacağının tahmin edildiğini söyledi.

GÖLLERİN YÜZDE 80’İ CİDDİ KURUMA TEHDİDİ ALTINDA

Dr. Kesici, her alanda aşırı su kullanımının sürmesinin, doğal su kaynaklarında, havada, toprakta nemin azalmasına neden olduğunu belirterek, 2030 yılı sonrasına ‘kıtlık-kuraklık’ çeken bir ülke haline gelineceğinin öngörüldüğünü açıkladı. Kirlenen, ekosistemi yok edilen bir su kaynağını temizlemek ve orijinal haline getirmenin neredeyse imkansız ya da çok zor ve pahalı olduğunu da kaydeden Dr. Kesici, doğal göllerin neredeyse yüzde 80’inin ciddi kuruma tehdidi altında olduğunu sözlerine ekledi. 

KOSTİK KALSİNE MANYEZİT NEDİR?

Manyezitin 700- 1200oC ısıtılmasıyla %2,7 CO2 kapsayan kostik kalsine manyezit elde edilir. Hayvan yeminden uranyum karbonat liçing sistemlerine kadar geniş bir tüketim alanı vardır. Oksiklorit veya sorel çimentosu yapımında, suni ipek, suni gübre, kimya endüstrisi vb. de kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

  • Tarım endüstrisinde, ince tarım seklinde hayvan yemine katılarak: iri taneliler gübre endüstrisinde
  • kok oluşturmayan ince tozlar pastörize tossuzlaştırma malzemesi olarak.
  • İnşaat endüstrisinde; askı taban, izolasyon inşaat blokları ve hafif yapı elemanı olarak.
  • İlaç endüstrisi ve tıpta,
  • Genel kimya endüstrisinde; magnezyum bileşiklerinin üretimini başlangıç malzemesi olarak.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

  • Lastik ve plastik endüstrisinde; stabilizatör madde vulkanizör madde olarak.
  • Kâğıt endüstrisinde.
  • Otomotiv yağlama yağlarında; hızlı çalışan motorlar için etkin olarak asitlerin nötrleştirilmesinde katkı maddesi olarak.
  • Uranyum cevherlerinden uranyum oksit eldesindeki karbonat devrelerinde absorbent ve katalizör olarak kullanılmaktadır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

DEKTROZ MONOHİDRAT

Dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glikozudur. Nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Saf haliyle 100’lük bir dekstroz eşdeğerine sahiptir , bu da %100 saf dekstrozun başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir.

Anhidrus ve monohidrat olmak üzere iki türü olan dekstrozun monohidrat türü; nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Dekstroz anhidrusun elde edilmesi ise,  60 oC'nin üzerinde ürünün yeniden kristalize edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yüksek glisemik endeksi nedeniyle sindirilmesi kolay , tüketmek için güvenli ve uzun raf ömürlüdür. Fermente olabilen bir karbonhidrat kaynağı olan dekstroz ekonomik bir şeker kaynağıdır.

Fırıncılık ürünlerinde maya besin yeri bileşeni olarak görev yapan dekstrozun olmaması durumunda mayalar, hamurun kalitesine doğrudan etkileyecek şekilde nişasta ve gluteni kendilerine besleyici bileşen olarak kabul etmekte, bu durumda mayalama sürecinde önemli gecikmelere yol açmaktadır. Eğer maya besini olarak şeker kullanılırsa, maya tüketmeden önce bunu dekstroza dönüştürmek ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, daha fazla miktarda maya kullanımına da yol açmakta, sonuçta fırınlama öncesi uzun süreli bekletmeden kaynaklanan ekmek somununun solgun ve tazelik kaybı yaşamasına da neden olmaktadır.

Fermente olabilecek bir karbonhidrat olan dekstroz, karbondioksit için de en ekonomik kaynağı oluşturmaktadır. 

Hazır gıda ürünleri, süt ürünleri, karbone edilmiş içecekler, reçel ve jölede de yaygın şekilde kullanım alanı bulan dekstrozun sukroza göre en büyük avantajı, ılımlı bir tatlılığa sahip olması ve gıdaya özgü aromayı yok etmemesi ve sukroz kadar güçlü koruyucu etki göstermesi sayılabilmektedir. 

Karbonhidratlar içerisinde tek şekerli (monosakkarit) olan dekstroz, yüksek enerji kapasitesi sebebiyle, enerji içeceklerinde ve serumda yüksek oranda kullanılır. Dekstroz, oldukça hızlı emilme ve kana karışma özelliğine sahiptir.

Doktorlar, dekstroz monohidratı küçük çocukların beslenmesi, diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, daha fazla fiziksel faaliyet gösterilen durumlarda kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliklerden dolayı dekstroz monohidrat, uygun vitamin ve minerallerle formüle edilerek fiziksel stres gibi durumlarda kullanılan preparatların bileşiminde yer almaktadır. 

Humektant olması, higroskopitesi ve sıkıştırılabilirlik gibi fonksiyonel özelliklere sahip olan dekstrozun anhidrat türü ise, düşük nem düzeylerinin sürdürülmesi gereken ürünlerde serbest suyu kontrol etmektedir.

Dekstroz, dehidrasyon tedavisinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilip kaybolur ve serbest kalan su, hücre dışı ve hücre içi sıvı kompartmanındaki eksikliği tamamlar. Birincil su eksikliğinde, eksikliğin derecesine göre 3 litre veya daha fazla vermek gerekebilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com-www.nanotozlar.com-www.claypacks.com,www.potasyumsilikat.net

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com,www.magnezyumoksit.com,www.nanomikron.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu