Yayınlanan son KHK’lardaki kritik noktaları Hakim Nuh Hüseyin Köse yorumladı..

OHAL uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hakim Nuh Hüseyin Köse, KHK’lardaki kritik noktaları tek tek inceledi. Hakim Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KHK’da yargıdan kamuya, işçilerden cezaevlerine dek bilinmesi gereken yeni düzenlemeleri anlattı.

Hakim Nuh Hüseyin Köse’nin notları…

İstinaf mahkemelerinin kurulmasıyla içtihat mahkemesine dönüşeceği söylenerek üye sayısı azaltılan Yargıtay’a, 696 sayılı Olağanüstü hal KHK’sı gereği 100 yeni üye ataması yapılacak.

KHK’da uyarınca: CMK 209 da yapılan değişiklikle istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanılacak belgeler okunmayıp sadece anlatılacak

KHK’da yapılan düzenleme ile Ceza İstinaf daireleri, mahkeme kararlarını ;

-Hükmün gerekçeyi içermemesi ve

– Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması gerekçeleriyle bozamayacaklar. (KHK 98.m)

696 sayılı KHK’da Ceza mahkemeleri adına yapılan en belirgin değişiklik, İstinafların bozma kararlarını önemli ölçüde düşürecek olan 98. maddesi. Artık İstinaflar, gerekçesizlik ve savunma hakkının sınırlandırılması gerekçesiyle kararları bozup alt mahkemeye gönderemeyecekler.

696 sayılı KHK’da eklenen hüküm uyarınca, 5271 sayılı CMK nın 188. maddsinde yapılan değişiklikle ”Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunmaması veya mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir”

“Son KHK” uyarınca; Cezaevinden verilen zorunlu kıyafetleri giymeyen ya da onlara zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası verilecek.

“Son KHK” uyarınca; Terör suçları, örgütlü suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç ; Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl taksirlilerde 5 yıl veya daha az hapis cezasına alanların doğrudan açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesi uygulaması 5 yıl daha uzatıldı

“Son KHK” uyarınca PTT’ye alınacak personele kamuya alınacak personele ilişkin hükümler uygulanmayacak.

“Son KHK” ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılması için hareket eden hiç kimsenin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz (121.madde)

“Son KHK” ile taşeron işçilerin, kamuya geçebilmek için birikmiş kıdem tazminatı ve diğer haklarından feragat etmeleri gerektiği gibi anlaşılan maddenin(127-c) açıklanması gerek.

Jurnalci.com

ilgili haberler