GüncelGündem

Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek

Paylaş:

ANKARA (AA) – “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle, uygulamada birlik sağlamak amacıyla bütün eğitim kurumları adlarının Bakanlıkça verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Valilik teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak “ad verme komisyonu”nun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler de yer alacak.

İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak ad verme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdürü yer alacak.

Komisyon, her eğitim ve öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak, ihtiyaç olması halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılacak. Komisyon, kurumlara verilecek adların gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

Okul açma ve kapatma işlemlerine ilişkin taleplerin yıl boyunca devam etmesi ve buna yönelik işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan ve daha önceki yönetmelikte yer alan “toplu” ve “şubat ayı sonuna kadar” ibareleri çıkarıldı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yıl boyu okul ve kurumlarının açılabilmesi sağlanacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilecek.

MEB’e tahsisli binalar eğitim dışında kullanılamayacak

MEB’e tahsisli eğitim binalarının yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki farklı amaçlar için kullanılması önlenecek.

Okul öncesi eğitimde niteliği artırmak, çocukların tam teşekküllü binası ve bahçesi bulunan müstakil anaokullarında eğitim almalarını, fırsat ve imkan eşitliğini, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim görmelerini sağlamak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, ana sınıflarının sadece ilkokullarda açılması, uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı veya programı bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında açılması, anaokullarının bağımsız binası ve bahçesi olması sağlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması konusu öğretmenler kurulunda görüşülecek, görüşüldüğüne ilişkin tutanak MEB’e gönderilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında denizcilik alanı kapsamında okulların akreditasyonu ve tanınırlığı ile öğrencilerin diplomalarının uluslararası sözleşmeler kapsamındaki geçerliliği konusunda sorun yaşanmaması için ilgili alanların açılması sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınacak.

Hayırseverlerin adları ilgili bölümlere verilecek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan ve dalın özelliği ile MEB tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, AR-GE merkezi, gastronomi uygulama atölyesi ve benzeri atölyelerin açılması ve adlandırılmasına ilişkin hususlarda yapılan değişiklikle, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara, kişilerin isimleri verilebilecek.

Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlar ile bu binaların bakım ve onarımını yapan kişilerin adı ya da önerdiği adlar ise kurumun tümüne değil, sadece katkı yaptığı bölümlere verilecek.

İstihdam ve eğitim planlamaları doğrultusunda, okullarda eğitimi yapılan meslek alanlarının sektörel kümelenmelere göre düzenlenmesi amacıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması ya da kapatılması işlemleri MEB tarafından resen yapılabilecek.

Özel eğitim okullarında veya kurumlarında, öğrenim gören öğrencilere yönelik meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanlarının bulunması sağlanacak.

Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü yer alacak. Ayrıca bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak ve sergilemek amacıyla müze bulunacak.

Kurumlara verilebilecek adlar komisyonca belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri tarafından “şehadet” belgesi ve “gazilik” belgesi verilmeyenlerin adlarının bir kuruma verilmesinin önüne geçilecek.

Kurumların bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve halen görevini sürdüren kişilerin adları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların adları kurumlara verilemeyecek.

Ayrıca Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar da eğitim kurumlarına verilemeyecek. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar, ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilecek.

Kurum adlarında mesleki ünvan ve askeri rütbeye yer verilemeyecek. Bir kurumda yaşatılan, şehitlik ve gazilik ünvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.

Muhabir: Utku Şimşek

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu