Yurdaser Koçak – PİSA NEDİR ? 2

Paylaş:

PİSA  NEDİR ? 2

Bir önceki yazımda PİSA’ya giriş yapmıştım. Bu yazımla konuyu bir adım ileriye taşıyacağım …

PİSA’nın Açılımı  “ Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” dır. PİSA, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü ( OECD )tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

PİSA’nın amacı nedir ?

Zorunlu eğitim sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin, Matematik, Fen Bilimleri ve Okuma becerilerinin dışında, öğrenci motivasyonu kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili verileri toplamaktır. Burada kullanılan “ okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip topluma daha etkili bir şekilde katılmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanır.

Sınav bizim ülkemizde nasıl uygulanıyor:

Ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanır.15 yaş grubundaki tüm okullar. Ortaokullar, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Liseler katılır.

Bu sınava katılmaktan amacımız nedir ?

Ülkemizin eğitim alanında hangi seviyede olduğunun belirlenmesi. Gerekli eksikliklerin giderilmesi için gereken tedbirlerin önlemlerin alınması. OECD üyesi olan ülkemizin eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla bu araştırmaya katılmaktadır.

PİSA 2000 yılında uygulamaya konulmuş olup üçer yıllık dönemler halinde uygulanır. Ülkemiz ilk kez 2003 yılında bu sınava katılmıştır.

PİSA’nın soru örneklerinde, çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır.

PİSA’ya katılan okullar ve öğrencilerin seçimi OECD tarafından tesadüfi olarak belirlenmektedir.

PİSA nasıl uygulanır:

Öğrenciler, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına katılmaktadırlar.

PİSA araştırmasının sonuçları nerede ve nasıl kullanılıyor ?

PİSA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor halinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır.

PİSA’da okur yazarlık kavramı, öğrencilerin temel konu alanlarındaki çeşitli durumlarda karşılaştıkları problemleri tanımlarken, yorumlarken ve çözerken, bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma ve etkili iletişim kurma yeterlilikleri olarak ifade edilmektedir.

Sınavlar uygulanırken her döngüde bir alana ağırlık verilmektedir. 2000 yılında ilk kez uygulandığında Okuma Becerilerine, 2003 yılında Matematik Okuryazarlığına, 2006 yılında Fen Bilgisi Okuryazarlığına, ağırlık verilmiştir. Bu döngüler aynı şekilde birbirini takip etmiştir.

2015 yılında ilk defa Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme yapılmıştır. Bilgisayardan katılmayacak ülkeler kağıt kalem tabanlı olarak uygulamayı gerçekleştirmişlerdir.

2015 yılında PİSA sınavına 72 ülke katılmış 57’si Bilgisayarlı, 15 tanesi ise Kağıt Kalem Tabanlı Değerlendirme yapmıştır.

Sınav bittikten sonra 35 dakika süren anketi öğrenciler cevaplıyorlar.  Bu anketin amacı sınava katılan öğrencileri çok yönlü tanımaktır. Öğrencilerin aileleriyle ilgili bilgiler de edinmektir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik, kültürel yapılarının başarıları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

Bir sonraki yazımda PİSA 3’le devam  edeceğim…

 Yurdaser KOÇAK

Paylaş: