Yürürlüğe girdi:4B’ye geçirilen Devlet memurları maaşlarını peşin alacaklar

Resmi Gazete’de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 15 Nisan’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu’nun 4C maddesi uyarınca çalışan “geçici personel”, aynı kanunun 4B maddesi kapsamında “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilmişti. 4C’li statüsündeyken çalışması karşılığında maaş alan personele, 4B maddesi kapsamda bugün yapılan düzenlemenin ardından ücretleri peşin ödenecek.

Bu kapsamdaki personel kadroya geçirilmesinin ardından 15 Mart-14 Nisan mesailerinin ücretini 15 Nisan’da, 15 Nisan-14 Mayıs çalışmalarının maaşını da 15 Mayıs’ta aldı. Ancak yapılan değişiklikle peşin almaları gereken 15 Nisan maaşları önümüzdeki günlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B statüsüne geçen kamu personeline ödenecek. Yapılan bu değişiklikle 2018 yılı içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak.

ÇALIŞTIKLARI STATÜLER E GÖRE

Sosyal güvenlik kapsamı altında çalışanların hangi statü ile çalıştıkları konusunda kafa karışıklıkları var. Çoğunluk 4/A-4/B gibi statülerin, kimleri temsil ettiğini bilmiyor. 10 yıl önce yapılan bir düzenleme ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çatısı altında işçi ve memur olarak çalışanlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Çalışanlar da şu statülere göre ayrıldı:

4A: Eski sisteme göre SSK’ya prim ödeyen ve bir iş yerinde sözleşmeli olarak işçi statüsünde çalışanlar.
4B: Bağ-Kurlu olarak da bilinen, esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek olarak kendi adına ve hesabına çalışanlar.
4C: Eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı çalışan memurlar.
4a: Devlet memurları.
4b: Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar.
4c: Kamuda bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak geçici çalışanlar.

Jurnalci.com

ilgili haberler