Bilim - TeknolojiÇevreEkonomiEnerjiFinans

ZİRKONYUM SİLİKAT NEDİR?

Paylaş:

Zirkonyum silikat toksik olmayan, kokusuz beyaz veya kirli beyaz bir tozdur.
Zirkonyum silikat, daha sonra çok ince öğütme, demir giderme, titanyum işleme ve yüzey modifikasyon işlemi ile işlenen doğal yüksek saflıkta zirkon kum konsantresidir.

Zirkonyum silikat, 1.93-2.01’lik yüksek bir kırılma indeksine ve kararlı kimyasal performansa sahiptir.
Zirkonyum silikat, opaklaştırma için yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı bir opaklaştırıcıdır.

Zirkonyum silikat, çeşitli yapı seramikleri, sıhhi seramikler, günlük seramikler ve birinci sınıf el sanatları seramiklerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Zirkonyum silikat, iyi kimyasal kararlılığı nedeniyle seramik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle seramiğin yanma atmosferinden etkilenmez ve seramik sırının bağlayıcı performansını önemli ölçüde artırabilir ve seramik sırın sertliğini artırabilir.

Zirkonyum silikat, cam endüstrisinde renkli resim tüpü, emülsifiye cam ve emaye sır üretiminde ayrıca uygulanmıştır.
Zirkonyum silikat, ayrıca zirkonyum ortosilikat, ZrSiO4, bir zirkonyum silikatı olan kimyasal bir bileşiktir.

Zirkonyum silikat doğada bir silikat minerali olan zirkon olarak bulunur. Toz haline getirilmiş zirkonyum silikat, zirkon unu olarak da bilinir.
Zirkonyum silikat genellikle renksizdir, ancak safsızlıklar çeşitli renklenmelere neden olur.

Zirkonyum silikat suda, asitlerde, alkalilerde ve aqua regia’da çözünmez.
Zirkon, tetrahedral ortosilikat SiO44- sitelerine bağlı 8 koordineli Zr4+ merkezinden oluşur.

İlgili Makaleler

Oksijen atomlarının tümü, her biri OZr2Si ortamı ile üçlü köprü oluşturur.
Yüksek çapraz bağlı yapısı göz önüne alındığında, Zirkonyum silikat serttir ve bu nedenle değerli taş ve aşındırıcı olarak değerlidir.

Zirkonyum silikat doğada mineral zirkon olarak bulunur. Konsantre zirkon kaynakları nadirdir.
Zirkonyum silikat kum birikintilerinden çıkarılır ve yerçekimi ile ayrılır. Bazı kumlar birkaç yüzde zirkon içerir.

Zirkonyum silikat, SiO2 ve ZrO2’nin bir ark ocağında füzyonu veya bir zirkonyum tuzunun sulu bir çözelti içinde sodyum silikat ile reaksiyona sokulmasıyla da sentezlenebilir.
Zirkonyum silikatın yıllık tüketimi yaklaşık 1 milyon tondu.

Başlıca uygulamalar, alkali malzemelerin refrakter yapısını ve korozyona karşı direncini kullanır.
İki son kullanım, emayeler ve seramik sırlar içindir.

Zirkonyum silikat bir opaklaştırıcı görevi görür.
Bazı çimentolarda zirkonyum silikat da bulunabilir.

Zirkonyum silikatın bir başka kullanımı, öğütme ve öğütme için boncuklardır.
Kimyasal buhar biriktirme ile üretilen ince zirkonyum silikat ve hafniyum silikat filmleri, çoğunlukla MOCVD, yarı iletkenlerde silikon dioksitin yerine yüksek k dielektrik olarak kullanılabilir.

Zirkonyum silikatlar, tıbbi uygulamalarda potansiyel kullanım için de incelenmiştir.
Örneğin, ZS-9, gastrointestinal sistem boyunca potasyum iyonlarını diğer iyonlara göre yakalamak için özel olarak tasarlanmış bir zirkonyum silikattır.

Zirkonyum Silikat genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
Ultra yüksek saflık, yüksek saflık, mikron altı ve nanotoz formları düşünülebilir.

Doğal zirkon kumunun öğütülmesiyle üretilen zirkonyum silikat, duvar ve yer karoları, vitrifiye ve çömleklerin opaklaştırıcısı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Zirkonyum silikat, üstün emülsiyon etkileri, arttırılmış mekanik ve termal mukavemet ve kimyasallara karşı direncin yanı sıra renk stabilitesi gösteren homojen parçacık boyutu ve kalitesi ile yüksek kaliteli inşaat malzemeleri ve çömlek için kullanılabilir.

Zirkonyum silikat (veya zirkon) son derece kararlıdır (refrakter, sert, yoğun).
Fayans, vitrifiye ve sofra eşyası endüstrileri tarafından (sırları opaklaştırmak için) büyük miktarlarda zirkon kullanılır.

Zirkonyum silikat, zirkonya ZrO2 üretimi için önemli bir kaynaktır.
Zirkonyum silikatların düşük termal genleşme katsayıları ve yüksek termal şok direnci nedeniyle, zirkon (zirkonyum silikat) seramik dökümhanesinde, refrakter endüstrilerinde ve seramik endüstrisinde opaklaştırıcı olarak yaygın kullanım alanı bulmaktadır.

Zirkonyum silikat, zirkonyum metal (Zr) ve zirkonya (ZrO2) üretimi için birincil mineral kaynağıdır.
Zirkonyum silikat, bilinen en refrakter maddelerden biridir ve yüksek iyonik iletkenlikten yüksek mekanik mukavemet ve tokluğa kadar çeşitli gelişmiş seramik malzemelerin temelidir (bkz. jet motoru kanatları).

Zirkon kumu istenilen boyut dağılımını elde etmek için öğütülür.
75 mikrometrenin altındaki partiküllere sahip zirkon unun bir tarama elektron görüntüsü.

Zirkonyum silikat toksik olmayan, kokusuz beyaz veya kirli beyaz bir tozdur.
Zirkonyum silikat, daha sonra çok ince öğütme, demir giderme, titanyum işleme ve yüzey modifikasyon işlemi ile işlenen doğal yüksek saflıkta zirkon kum konsantresidir.

Zirkonyum silikat, 1.93-2.01’lik yüksek bir kırılma indeksine ve kararlı kimyasal performansa sahiptir.
Zirkonyum silikat, opaklaştırma için yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı bir opaklaştırıcıdır.

Zirkonyum silikat, çeşitli yapı seramikleri, sıhhi seramikler, günlük seramikler ve birinci sınıf el sanatları seramiklerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Zirkonyum silikat, iyi kimyasal kararlılığı nedeniyle seramik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle Zirkonyum silikat, seramiğin yanan atmosferinden etkilenmez ve seramik sırının bağlanma performansını önemli ölçüde artırabilir ve seramik sırın sertliğini artırabilir.

Zirkonyum silikat, cam endüstrisinde renkli resim tüpü, emülsifiye cam ve emaye sır üretiminde ayrıca uygulanmıştır.
Başlıca uygulamalar, alkali malzemelerin refrakter yapısını ve korozyona karşı direncini kullanır.

İki son kullanım, emayeler ve seramik sırlar içindir.
Zirkonyum silikat bir opaklaştırıcı görevi görür.

Bazı çimentolarda zirkonyum silikat da bulunabilir.
Zirkonyum silikatın bir başka kullanımı, öğütme ve öğütme için boncuklardır.

Kimyasal buhar biriktirme ile üretilen ince zirkonyum silikat ve hafniyum silikat filmleri, çoğunlukla MOCVD, yarı iletkenlerde silikon dioksitin yerine yüksek dielektrik olarak kullanılabilir.
Zirkonyum silikatlar, tıbbi uygulamalarda potansiyel kullanım için de incelenmiştir.

Zirkonyum silikat normalde sırlarda opaklaştırma (şeffaf bir sırı opak hale dönüştürmek) için kullanılır.
Zirkonyum silikat formu veya zirkonyum sırları matlaştırmaz (saf zirkonyum oksit gibi, aslında zirkonyum dioksit yapar).

İhtiyaç duyulan tam miktar, farklı sır türleri arasında değişir.
Doyma noktasına ulaşıldığında kristalleşme oluşmaya başlar.

Zirkonyum silikat en çok düşük sıcaklıklarda etkilidir.
Bir sır opaklaştırıcı olarak zirkonyum silikat tarafından üretilen beyaz renk genellikle ‘klozet beyazı’ olarak nitelendirilir.

Zirkonyum silikat daha fazla mavi-beyaz üretebilir, ancak fırın atmosferinde herhangi bir krom varsa kalay renginde (pembeye doğru) değişiklik gösterebilir.
Beyazın tonu çok sertse, Zirkonyum silikat opaklaştırma yükünün bir kısmını kalay ile değiştirerek veya çok az miktarda leke (örn. mavi, kahverengi, gri) ekleyerek tonlanabilir.

Düşük genleşme veya zirkon, sırlardaki çatlamayı azaltma eğiliminde olacaktır.
Delinmemiş bir sırda, yeterli zirkon varlığı, ısıl genleşmeyi, titreme tehlikesi oluşturacak kadar azaltabilir (örneğin, daha fazla Zirkon, sır ısıl genleşmesini azaltır).

Zirkonyum silikat, zirkon malzemelerinin kimyasını sır kimyası hesaplamalarına katılmaktan hariç tutmak, onu sadece bir ekleme olarak ele almak en iyisidir (daha sonra sır özellikleri üzerindeki etkisini kimyasal seviyeden ziyade fiziksel bir seviyede dikkate alın).
Zirkonyum silikat, Mohs ölçeğinde 7.5’lik yüksek sertliği ile dikkat çeken bir seramik malzemedir.

Zirkonyum silikat, refrakter özelliklere sahip, korozyona ve alkalilere karşı direnci yüksek bir malzemedir.
Zirkonyum silikat, seramik, sır ve sırlı seramiklerde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.

Zirkonyum silikat PLA içeriği sayesinde, bu filamentin baskı özellikleri PLA’nınkine benzer olduğundan basılması çok kolaydır ve herhangi bir FDM 3D yazıcı kullanıcısının bu malzeme ile parçalar üretmesine olanak tanır.
Bir parça basıldıktan sonra, sinterleme işleminin açık ortamda veya vakumlu veya inert ortamda gerçekleştirilmesi için sinterleme değerlerinin geometriye ve fırın modeline göre ayarlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Elde edilen zirkonyum silikat tamamen seramiktir, ancak PLA kaybından dolayı belirli bir gözenekliliğe ve hacimde azalmaya sahiptir.
Zirkonyum silikat, granitik kayaçların ve pegmatit damarlarının oldukça yaygın bir aksesuar bileşenidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu