5 Milyar dolarlık kablo vurgunu..neden hesabı sorulmuyor?

Bankalara 290 milyon dolar tutarında kredi taksitini ödeyemeyen ve 2016’yı 724 milyon lira zarar açıklayan Türk Telekom malî darboğazdan çıkmak için mülkiyeti Hazine’ye ait gayrimenkullere göz dikti. Türk Telekom ve PTT arasında imzalanan mukaveleye göre gayrimenkulleri satmak ya da kiraya vermek maksadıyla müşterek yeni bir şirket kurulacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yazılı beyanatta bulunan Türk Telekom idaresi, süslü cümleler kursa da yeni şirketin kuruluş maksadı belli: PTT’yi satış işlemine dahil edip herhangi bir itirazda bulunmasına mâni olmak… Böylece halen tamamı Hazine’ye ait olan bina, arazi ve diğer gayrimenkulün satışı hızlandırılacak. Gayrimenkullerin ekseriyetinin tapusunda PTT’nin de payı var. Satışın bir parçası haline getirilmeseydi PTT işleme itiraz edebilirdi. Artık böyle bir ihtimal kalmadı. Büyük patron mevkiindeki Hazine Müsteşarlığı ise ‘zurnanın son deliği’ muamelesini sineye çekiyor.

Özelleştirme Kanunu gayet berrak. Herhangi bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) özelleştirildiğinde mülkiyet Hazine’de kalmakla beraber işletme hakkı muvakkat devredilir. Bu sürenin kaç sene olacağı ihale şartnamesinde belirtilir. İhaleyi alan firma süre bittiğinde KİT’i bütün demirbaşları ile Hazine’ye iade eder. Türk Telekom da 2005’te 21 seneliğine özelleştirilmişti. 2026’da Hazine’ye geçecek. Dolayısıyla o tarihe kadar Hazine’nin kayıtlarında geçen her demirbaşın mesuliyeti işletmeci Suudi Oger Telecom’a aittir.

Gelin görün ki birkaç senedir bakır kablolar satılıyor. Sultan 2. Abdülhamid’den özelleştirme tarihine kadar döşenen bütün kablolar Hazine malı. Satmak için Hazine onayı şart. Onay verildiyse satıştan elde edilen hâsılatın Hazine’ye irat kaydedilmesi lazım. Türkiye’de 160 farklı ebatta 35 milyon kilometre (km) bakır kablo ağı mevcut. En kalın kablonun döşendiği hatta 1 km’de 4 bin 675 kilogram bakır var. Ton fiyatını ortalama 4 bin dolar kabul edelim. Oger Grubu, 1 kilometrelik en kalın kablonun satışından 18 bin dolar kazandı.

35 milyon km’lik bakır kablo ağı dikkate alındığında Oger en az 4–5 milyar dolar hâsılat elde etmiş olmalı. Hazine kayıtlarında geçmediğine göre bu para nerede? Hükümet, Hazine hemen hemen Telekom’un özelleştirme bedeline yakın bir tutarın buhar olup gitmesine daha ne kadar seyirci kalacak? Bir ev sahibi düşünün! Kiracısı, içindeki demirbaşlarla evi sattığı halde ay sonunda banka hesabına kira yatmışsa oralı bile olmuyor!(tr724)

ilgili haberler