Beyin pili, Parkinson hastaları için umut oldu

Parkinson hastalarının bazılarında ilacın yetersiz kaldığı ve yoğun yan etkilerinin yaşandığı bilinen bir gerçek. Bu durumda “beyin pili” yöntemine kurtarıcı gözüyle bakılıyor.

Halk arasında 1titreme” olarak bilinen parkinsonun en yaygın bulguları istirahat halinde titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, kaslarda katılık… Ayrıca uyku problemleri, sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik yakınmaların da eşlik ettiği hastalığın tedavisi ilaç ile yapılıyordu.

Hastalık beyinde dopamin salınımın azalması nedeniyle ortaya çıkıyor. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkileyen parkinson, kişiyi sosyal hayattan koparan ve başkalarına bağımlı hayat sürmesine yol açabilen bir hastalık. Çoğunlukla 60 yaş üzerinde görülse de, yüzde 10 oranında 40 yaş öncesinde de ortaya çıkabiliyor.

Hastalık tedavi edilmekten çok kontrol altına alınabiliyor. Yani kesin bir tedavisi yok.

Şimdi ilaçlardan istenen verimin alınmaması üzerine beyin pili uygulamasına gidiliyor. Uzmanlar bu yöntemin hastanın yaşam kalitesini artırıp, günlük hayata dönmesini sağladığını belirtiyor.

Seçilmiş hasta gruplarında uygulanan cerrahi tedavide; beyin pili (derin beyin stimulasyonu ) ve beyne lezyon cerrahisi (ablatif yöntemler) olmak üzere iki seçenek var.

Beyin pili yöntemi, istirahat halinde iken görülen şiddetli titreme nöbetleri, kaslarda katılık, harekete başlamada güçlük ve ilacın yan etkisine bağlı kasların istemsiz olarak kasılmalarının engellenmesi amacıyla uygulanıyor. Ayrıca ilaç dozunun düşürülmesine de imkan sağlıyor. Beyinde özellikli bölgelere yüksek teknoloji kullanılarak ameliyat ile elektrod (elektronik çubuklar) tam doğrulukla yerleştirilerek beyindeki bozulmuş olan elektriksel aktivitenin düzenlenmesi ve hastanın normal bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Ameliyatın ardından hastanın konforunu kısıtlayan titreme, yavaş hareket etme ve ilacın yan etkisi olan istemsiz kasılmalar azalıyor. Hastalar günlük ihtiyaçlarını kendileri yapabilir hale geliyor. Bazı hastalarda yazma becerisinde de düzelme olabiliyor.

Beyin MR görüntüleri ile noktasal hedefe yönelik son teknoloji ile bilgisayar ortamında ameliyatın planlaması yapılıyor. Pilin beyinde yerleştirileceği hedef bölge hastanın mevcut şikayetine ve ek problemlerine göre belirleniyor.

 

Uzaktan kumanda benzeri bir cihaz yardımı ile hasta ve hekim tarafından beyin pili ayarları kontrol edilebiliyor ve en fazla verim alınabilen değerler ayarlanıyor.

Pilin ömrünün hastanın durumuna ve uygulanan beyin bölgesine göre 3-6 yıl arasında değişiyor.

Pilin bataryası bittiğinde tekrar bir beyin operasyonuna gerek duyulmuyor ve pillerin göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen kısmının operasyonla değiştirilmesi yeterli oluyor.

ilgili haberler