AktüelEğitimGüncelGündemTürkiye

Boğaziçili akademisyenlerin YÖK kanunu talebi

Paylaş:

Boğaziçili akademisyenlerin YÖK kanunu talebi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör atamasını takiben başlattıkları mücadelenin 416’ıncı gününde Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’la görüştü.

Boğaziçi akademisyenleri adına görüşmeye katılan Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Doç. Dr. Ahmet Ersoy ve Doç. Dr. Özgün Konca ile mezunları temsilen Bülent Üner ve Av. Fırat Kuyurtar, başlattıkları hukuk mücadelesi ve karşı karşıya kaldıkları soruşturmalar hakkında Sağkan’a bilgi verdi.

YENİ YÖK KANUNU TALEBİ

Akademisyenler TBB’den “idari ve bilimsel özerklik için açılan davalar” ile “altyapısız kurulan hukuk fakültesi davası” konularında destek isteyerek, yeni bir YÖK Kanunu hazırlanmasında öncü rol üstlenmesi talebinde bulundu.

5 Aralık 2021’de TBB Başkanı olarak seçilen, göreve geldiğinde “Hukuksuzluğa karşı çıkan bir TBB göreceksiniz” diyen Sağkan’ı öncelikle tebrik eden Boğaziçi Üniversitesi temsilcileri, Sağkan ve ekibinden Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesinde kendilerine destek olmalarını istedi.

TBB’nin Ankara’daki merkezindeki toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri adına konuşan Prof. Dr. Lale Akarun, 51 senelik bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin ülkenin her yerinden gelen başarılı öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikli eğitim verdiğini, her türlü barışçıl düşünceye özgürlük alanı sağlayan çoğulcu ve eşitlikçi ortamıyla öğrencilerin birlikte yaşama ve uzlaşmayı öğrendiği bir özgürlük ortamı olduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kaybının, tüm ülke için telafisi güç bir kayıp olacağını ifade etti.

AKADEMİSYENLERİN UĞRADIĞI HAK İHLALLERİ ANLATILDI 

Prof.Dr. Akarun’dan sonra söz alan Boğaziçi Üniversitesi Senatosu üyesi Prof. Dr. Ayşe Mumcu ve Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, TBB Başkanı Sağkan ve danışmanı Akbaş’a, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof.Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atadığı günden bugüne Boğaziçi Üniversitesi’nde üniversite özerkliğinin ve akademik özgürlüğün adım adım imha edildiğini söylediler.

Toplantıda, 2 Ocak’tan günümüze öğretim üyelerinin hukuka aykırı şekilde, mesnetsiz nedenlerle işten çıkarıldığını, derslerine son verildiğini, haklarında soruşturmalar açıldığını, üç fakültenin dekanının görevden alındığını belirten Prof.Dr. Mine Eder ve Doç. Dr. Ahmet Ersoy, akademisyenlerin uğradığı hak ihlallerini anlatırken, Doç. Dr. Özgün Konca TBB Başkanını ve danışmanını öğrencilere açılan davalar ve disiplin soruşturmaları hakkında bilgilendirdi.

TBB’DEN ÜÇ TEMEL KONUDA DESTEK İSTENDİ

Boğaziçi Üniversitesi temsilcilerinin TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Sağkan’ın danışmanı Kasım Akbaş ile gerçekleştirdikleri toplantı, akademisyenlerin avukatı Fırat Kuyurtar’ın meslektaşlarını, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yılı aşkın bir süredir gerçekleşen hukuksuzluklar ve akademisyenlerin bu hukuksuzluklara karşı Danıştay nezdinde açtığı ondan fazla dava hakkında bilgilendirmesi ile sonlandı. Avukat Kuyurtar, Türkiye Barolar Birliği’nden üç temel konuda destek istedi:

1- Boğaziçi Üniversitesi’nin üniversite özerkliğine olduğu kadar mevcut yasalara da aykırı uygulamalara karşı açtıkları davalarda destek:

“Üniversiteler, Anayasa m.130, m.131 ile 2547 Sayılı Kanun’da tanımlandığı ve tasarlandığı şekli ile idari ve bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Boğaziçi Üniversitesi 2021 yılı başından bu yana, siyasal iktidarın etkin desteği, YÖK’ün kolaylaştırıcı kararları ve atanmış yönetimin suç işleme pahasına gerçekleştirdiği hukuksuz işlemlerle, her geçen gün telafisi imkansız darbeler almaktadır.

Mahkemelerin, özellikle de idari yargının etkili bir hukuki sığınak olmaktan çıktığı da izahtan varestedir. Bu bağlamda TBB’den, yüksek kamusal yararı bulunan, ülke çapında bütün yükseköğretim teşkilatını ilgilendirir nitelikte olduğu kanaati ile açılan, idari ve bilimsel özerkliğin muhafazasını amaçlayan davalarımıza, davalara müdahale yolu ile destek verilmesi talep edilmektedir.”

2- Hukuksuz ve altyapısız bir şekilde kurulan hukuk fakültesi ile hukuk eğitiminin düşürüldüğü durumu gündeme getirmek:

“TBB’nin Avukatlık Kanunu m.110’da tanımlanan görev ve sorumlulukları gereği Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Senato kararı aranmaksızın, plansız – programsız ve kadrolaşma temelli, keyfi kuruluş işlemine karşı açılan iptal davamıza müdahil olmasını, vb. şekilde kurulan hukuk fakültelerinin kuruluş işlemlerine karşı davacı olmasını talep etmekteyiz.”

3- YÖK’ün kaldırılarak Üniversitenin bilimsel, mali, idari ve istihdam özerkliğini sağlayacak şekilde yeni bir Yüksek Öğretim kanunu hazırlanmasında TBB’nin öncü rol oynaması:

“Yükseköğretim alanında kişiye özel ilanlar yolu ile kadrolaşmalar, vekaleten atama usullerinin kötüye kullanımı yoluyla üniversite organlarının işlevsiz ve anlamsız kılınması, siyasal soruşturmalarla öğretim elemanları başta olmak üzere tüm yükseköğretim teşkilatına hakim olan hukuksuzluklar, plansız, programsız açılan üniversiteler, fakülteler ve diğer birimler yolu ile kalitenin düşürülmesi, özgür, özerk bilim üretiminin git gide imkansız hale getirilmesi ve bunun tüm toplum üzerinde olası etkileri öngörülebilir niteliktedir.

Yükseköğretim mevzuatının memleket ihtiyaçlarına uygun yürütülmesi bağlamında, uygulamaların takibi ve gerektiğinde hukuksuzluklara karşı destek verilmesi hususunun değerlendirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi ve yayınlarda bulunup, yasa tasarılarında bulunulması için TBB bünyesinde Yükseköğretim Komisyonu kurulması talep edilmektedir.”

Grafit Nerelerde Kullanılır?

1. Makina Parçalarında Yağlayıcı Olarak
Makina parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği ile, makina yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması (en az % 95 grafitleşmiş karbon) ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde; yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyalı yataklarda kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

2. Döküm Sanayinde
% 40 – 60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının, asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp, öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku, bu sanayii dalında grafiti ikame edebilmektedir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

3. Kurşun Kalem Ucu Yapımında
Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle, daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında, bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde (kuvars gibi) içermeyen ve % 96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

4. Motor ve Jeneratör Fırçaları İmalinde
Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı % 85’ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında, zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları (bakır veya gümüş) kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

5. Grafitin Diğer Kullanım Alanları
Son senelerde kuru pil sanayiinde, bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü (levhamsı) ve grafit tozu en uygunu olup, en az % 85 grafitik karbon içermesi gereklidir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu