AktüelGüncelGündemTürkiye

Ali Erbaş: Kadim şehir bugün huzura hasret

Paylaş:

Ali Erbaş: Kadim şehir bugün huzura hasret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan ‘Peygamberler Şehri Kudüs’ belgeselinin tanıtım programına katıldı. Programa AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan da katıldı.

Konuşmasına Kudüs’ün evrensel bir değer olarak insanlığın buluştuğu mukaddes bir yer olduğunu belirten Erbaş, “Hz. Âdem’den itibaren İslam’ı tebliğ vazifesiyle görevlendirilen nice peygamberin hatırasını barındıran kutlu bir şehirdir. Kudüs, Müslümanlar nezdinde her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuk yapılmaya değer görüldüğü üç mabetten birinin bulunduğu yerdir” dedi.

“PEYGAMBER’İN MÜJDESİ VE EMANETİDİR”

Kudüs’ün, Müslümanların ilk kıblesi olduğunu dile getiren Erbaş, “Peygamber Efendimiz, hicretten önce Kâbe’yi de önüne almak suretiyle Kudüs’e yönelerek namaz kılmış, Medine döneminde de kıble Kâbeye çevrilinceye kadar on altı veya on yedi ay buna devam etmiştir. Yüce Allah’ın ‘iyi ve güzel bir yer’ olarak tanıttığı Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanlara Hz. Peygamber’in müjdesi ve emanetidir. Bu sebeple Kudüs, sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ve insanlığın ortak meselesidir” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ: ŞEHRE BUGÜNKÜ KİMLİĞİNİ KAZANDIRANLAR, MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs’ü İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızası olarak tanımladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

*Kudüs, İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Eyyubi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile imar edilmiştir ve bizlere inancının, tarihinin, medeniyetinin kendisine yüklediği misyon ve sorumluluğu anlatır.

*Zira şehre bugünkü kimliğini kazandıranlar, tartışmasız Müslümanlar olmuştur. Kudüs’te, Hz. Ömer’in fethiyle başlayan Müslümanların hâkimiyetinde, asırlar boyunca farklı inançların mabetleri bir arada bulunmuş ve her dinin müntesipleri, özgürce ve hoşgörü içinde birlikte yaşamışlardır.

*Müslümanlar tarafından idare edilirken emniyetin, sulh ve merhametin en güzel örneklerini, farklı din, dil, ırk ve mezheplerin bir arada uyum içerisinde yaşamasının en nadide tablolarını insanlığa takdim eden Kudüs, ne yazık ki İslam coğrafyasının işgal edilmesiyle bu ideal vasfını kaybetmeye başlamıştır.

*Tarihte Darü’s-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs, bütün Müslümanların gönlünde kanayan bir yara haline gelmiştir. Her bir köşesinde insanlığın ortak izlerini, hatırasını barındıran kadim şehir bugün huzura hasrettir.

ERBAŞ: TÜRKİYE, HER ZAMAN TÜM MAZLUMLARIN YANINDADIR

Erbaş, her platformda Kudüs’ü gündeme getirdiklerini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

*Filistin ve Kudüs meselemizi; dünü, bugünü ve yarını açısından ele aldığımızda, İslam coğrafyasının genel durumu ve temel sorunlarını da konuşmak durumundayız. Türkiye her zaman dünyadaki tüm mazlumların yanındadır.

*Orta Asya’dan Afrika’ya, bir araya geldiğimiz her platformda biz Kudüs davamızı gündeme getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Bizler, millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescidi Aksâ ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız.

*Kudüs, geçmişten günümüze her müminin kalbinde müstesna bir yere sahiptir ve vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir beldemizdir. İstanbul, Bağdat, Şam, Mekke, Medine, Kudüs, aynı hakikatin aynı medeniyetin kardeş şehirleridir. Aynı hikâyenin, aynı hüznün, aynı sevincin şehirleridir.

*Bundan dolayı, en samimi sözler Kudüs için söylenmiş, en samimi duygularla şiirler Kudüs için yazılmış, en içten kelimelerle ağıtlar Kudüs için yakılmıştır. Ve yine inanıyorum ki Kudüs Allah’ın izniyle yeniden barışın sembolü olacaktır.

YILDIRIM: MİLLİ BİR GÖREVDİR

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmada İbn-i Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir’ sözünü hatırlatarak “Her millette olduğu gibi bizim de Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya gibi coğrafyalarda milli karakterimizin gelişmesinde, milli kimliğimizin inşasında ve tarihimizin akışında çok büyük etkileri olmuştur. Bu konuda en somut örneklerden biri Kudüs’tür. Bugün hüzünle andığımız, anlattığımız Kudüs’ün hem dini hem de mili hafızamızda önemli yeri vardır. Bu nedenle Kudüs’ün dününü bilmek, bugününü anlamak, yarınını tasavvur etmek milli bir görevdir” dedi.

Yıldırım, Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra inen ‘Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir’ ayetini hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

*Peygamberimiz Medineye hicretinden sonra Kıbleteyn Mescidi’nde öğlen ya da ilkindi namazını sahabe ile eda ettiği sırada ‘Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir’ ayeti nazil olana kadar Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa olmuştur.

*Bu sebeple Kudüs dini hafızası olan önemli bir şehirdir ve bu önemi mutlaka korunmalıdır. Ancak bugün yaşadıklarımız, Kudüs şehrimizin manevi mehabefitini ne yazık ki yansıtmamaktadır.

*İsrail’in, Kudüs’ün manevi kimliği, tarihi hafızasını tek başına sahiplenmeye çalışması elbette kabul edilebilir değil. Bu kutsal mekandan Hristiyanların ve Müslümanların izleri, hatıraları olduğu görülmezden gelinmektedir. Filistin halkının dini, kültürel ve siyasi hakları göz ardı edilmekte, şehrin çok kimlikli varlığının inkar edilmesi ve ihmal edilmesi de başlıca anlaşmazlıkların, çatışmaların kaynağını teşkil etmektedir.

*Kudüs insanlık tarihinin ortak mirasıdır. Şehir, varlığını Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapmadan insanlığın ortak şehri olarak sürdürmeye devam ettirmeli, her dinin mensubu kendini orada özgür ve güvende hissederek ibadetini yapabilmelidir. Şehrin semalarında savaş ve kavga yerine barış, kardeşlik ve dayanışma çağrıları yankılanmalıdır.

*Mescid-i Aksa’nın avlusuna asker, polis postalları asla değmemeli, her inanç mensubu huzur-u kalp ile ibadetini ifa etmelidir.

Grafit Nerelerde Kullanılır?

1. Makina Parçalarında Yağlayıcı Olarak
Makina parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği ile, makina yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması (en az % 95 grafitleşmiş karbon) ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde; yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyalı yataklarda kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

2. Döküm Sanayinde
% 40 – 60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının, asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp, öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku, bu sanayii dalında grafiti ikame edebilmektedir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

3. Kurşun Kalem Ucu Yapımında
Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle, daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında, bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde (kuvars gibi) içermeyen ve % 96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

4. Motor ve Jeneratör Fırçaları İmalinde
Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı % 85’ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında, zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları (bakır veya gümüş) kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

5. Grafitin Diğer Kullanım Alanları
Son senelerde kuru pil sanayiinde, bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü (levhamsı) ve grafit tozu en uygunu olup, en az % 85 grafitik karbon içermesi gereklidir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

DEKTROZ MONOHİDRAT

Dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glikozudur. Nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Saf haliyle 100’lük bir dekstroz eşdeğerine sahiptir , bu da %100 saf dekstrozun başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir.

Anhidrus ve monohidrat olmak üzere iki türü olan dekstrozun monohidrat türü; nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Dekstroz anhidrusun elde edilmesi ise,  60 oC'nin üzerinde ürünün yeniden kristalize edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yüksek glisemik endeksi nedeniyle sindirilmesi kolay , tüketmek için güvenli ve uzun raf ömürlüdür. Fermente olabilen bir karbonhidrat kaynağı olan dekstroz ekonomik bir şeker kaynağıdır.

Fırıncılık ürünlerinde maya besin yeri bileşeni olarak görev yapan dekstrozun olmaması durumunda mayalar, hamurun kalitesine doğrudan etkileyecek şekilde nişasta ve gluteni kendilerine besleyici bileşen olarak kabul etmekte, bu durumda mayalama sürecinde önemli gecikmelere yol açmaktadır. Eğer maya besini olarak şeker kullanılırsa, maya tüketmeden önce bunu dekstroza dönüştürmek ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, daha fazla miktarda maya kullanımına da yol açmakta, sonuçta fırınlama öncesi uzun süreli bekletmeden kaynaklanan ekmek somununun solgun ve tazelik kaybı yaşamasına da neden olmaktadır.

Fermente olabilecek bir karbonhidrat olan dekstroz, karbondioksit için de en ekonomik kaynağı oluşturmaktadır. 

Hazır gıda ürünleri, süt ürünleri, karbone edilmiş içecekler, reçel ve jölede de yaygın şekilde kullanım alanı bulan dekstrozun sukroza göre en büyük avantajı, ılımlı bir tatlılığa sahip olması ve gıdaya özgü aromayı yok etmemesi ve sukroz kadar güçlü koruyucu etki göstermesi sayılabilmektedir. 

Karbonhidratlar içerisinde tek şekerli (monosakkarit) olan dekstroz, yüksek enerji kapasitesi sebebiyle, enerji içeceklerinde ve serumda yüksek oranda kullanılır. Dekstroz, oldukça hızlı emilme ve kana karışma özelliğine sahiptir.

Doktorlar, dekstroz monohidratı küçük çocukların beslenmesi, diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, daha fazla fiziksel faaliyet gösterilen durumlarda kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliklerden dolayı dekstroz monohidrat, uygun vitamin ve minerallerle formüle edilerek fiziksel stres gibi durumlarda kullanılan preparatların bileşiminde yer almaktadır. 

Humektant olması, higroskopitesi ve sıkıştırılabilirlik gibi fonksiyonel özelliklere sahip olan dekstrozun anhidrat türü ise, düşük nem düzeylerinin sürdürülmesi gereken ürünlerde serbest suyu kontrol etmektedir.

Dekstroz, dehidrasyon tedavisinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilip kaybolur ve serbest kalan su, hücre dışı ve hücre içi sıvı kompartmanındaki eksikliği tamamlar. Birincil su eksikliğinde, eksikliğin derecesine göre 3 litre veya daha fazla vermek gerekebilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com-www.nanotozlar.com-www.claypacks.com,www.potasyumsilikat.net

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com,www.magnezyumoksit.com,www.nanomikron.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu