Demet Selvi – Vicdanın Kapanmayan Gözü: Horus’un Gözü

Paylaş:

    Horus’un gözü denince akılda bir şey canlaması oldukça güç. Biz genel olarak bu topraklarda Ra’nın Gözü olarak adlandırdığımız bu sembolün derinlerine indiğimizde birçok mite ev sahipliği yaptığını görmüş oluruz. Mısır mitolojisinde Gök Tanrı olan Horus, İsis ile Osiris’in oğluydu. Kötülüğü temsil eden amcası Seth, babası Osiris’i öldürdüğünde Horus, intikam almak üzere Seth ile savaşmak zorunda kalmış ve Seth, bu savaşta Horus’un bir gözünü parçalamıştı. Efsaneye göre bilgelik tanrısı Toth bu gözü büyü gücü ile tamamlamış,  Horus da babasının intikamını alıp, Seth’i öldürerek Mısır tahtına çıkmıştı. Horus artık bütün gücü elinde toplamıştı.

  Peki nedir bu Horus’un Gözü’ndeki sır?

  Horus’un Gözü Antik Mısır’da birçok öğeyi temsil eder. Vicdanın kapanmayan gözü olarak lanse edilen bu gözden hiçbir şeyin kaçmayacağı, insanın aklından geçen her şeyin bir bakış tarafından izlenildiğini anlatılır.Fakat bununla da bitmez Horus’un Gözü’ndeki sır.

  Horus’un gözü, biçimsel anlamıyla, Tanrı’nın tekliğini matematiksel olarak gösteren bir semboldür. Bir bütün ikiye bölündüğünde 1/2 elde edilir. Bu da ikiye bölündüğü takdirde 1/4 elde edilir. İşleme bu şekilde hep ikiye bölme ile devam edilirse sırasıyla, 1/8, 1/16, 1/32 ve 1/64 elde edilir. Bunların tümü toplandığında ise 63/64 bulunur. Buradan şu sonuç çıkar: Bir bütün, sürekli olarak ikiye bölünmeye devam edilirse birliğe ulaşılamaz çünkü bir olan sadece Tanrıdır.

  Aynı zamanda Horus’un gözü 6 parçadan oluşmaktadır ve bu her parçanın özel bir anlamı vardır. Bu parçalardan 5 tanesi 5 duyu organın temsil eder. Sadece 1/8’lik bölge ise düşünceyi temsil etmektedir. 1/32’lik kısım insanın tanrıya ulaşmaktaki çileli yolu gösterirken, 1/64’lük kısım (gözyaşına benziyor) tanrını şefkatini simgeler.

  Horus’un göz sembolü ve insan beynin arasındaki benzerlik de inanılmaz derecede şaşırtıcıdır. Horus’un göz sembolünü inceleyenler insan beynine ait bölümlere çok benzediğini söylemişlerdir. Bazı kişiler için beyin ile ilişkilendirilen bu gözün insanda bulunan Üçüncü Göz’dür. Üçüncü Göz: İç gözümüz olarak da bilinir ve 7 çakradan biridir. Gözlerimizin göremediği şeyleri algılayabildiği söylenen bir gözdür.

  Günümüzde hala, Gözümüzde bulunan iris tabakası OSiris’ten mi gelmekte?, Horus’un Gözü’nün kültürümüzdeki nazar boncuğuyla bağlantısı var mı?, 3.göz olarak adlandırılan bölgeyi  Mısırlılar 4000 yıl önce keşfetmiş olabilirler mi hatta Latin Alfabesinde bulunan ‘R’ harfi Horus’un gözünü mü simgeliyor? gibi konularda merak uyandırmaya devam etmektedir.

 Demet Selvi

Paylaş: