İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri bölünmeye karşı :’Bakteri değiliz’

Hükümetin Meclis’e sunduğu yasa tasarısıyla İstanbul Üniversitesi de dahil olmak üzere 10 köklü üniversite bölünecek, toplam 15 yeni üniversite kurulacak. Yasa tasarısına karşı çıkan ve üniversitelerinden ayrılmak istemeyen İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademislenleri, Türk Tabipleri Birliği’nin de katılımıyla ortak basın açıklaması düzenledi.

Prof. Dr. Osman Öztürk, basın açıklamasında yaptığı konuşmada bu kanun tasarısına gösterilen tepkilerin hükümeti rahatsız ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

“Meclis’e sesleniyorum. Hiçbir pazarlıkta yokuz, bu tasarı çekilmeden de yerimize oturmayacağız! Eğer tepki gösterilmezse bu hafta içinde tasarının Meclis’ten geçeceğinin altını çizen Öztürk, “190 yıllık tarihi olan fakülteleri, erken seçim kararıyla hepi topu 60 günlük ömrü olan bir hükümet köklerinden koparmaya çalışıyor.”

TTB Merkez Konsey Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi’nin seçilmiş; fakat atanmamış rektörü olan Raşit Tükel ise konuşmasında alınan kararın tepeden inme bir karar olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Bu tasarı hiçbir öğrenciye, akademisyene sorulmadan hazırlanmış tepeden inme bir tasarıdır. Bu tasarı üniversitemizi bölmek istiyor. Peki neden? Yapılan tarihsel bağları koparmak, ortak bir değeri ortadan kaldırmak, kökleriyle oynamaktır. Bunları yaptığınızda onların açısından üniversiteleri daha kolay yönetebilirsiniz. Üniversiteleri istedikleri gibi böl ve yönet mantığıyla yönetme imkânına sahip olacaklar.”

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise İstanbul Üniversitesi’nin taşınması durumunda tüm sağlık araştırmaları imkânlarını yitireceğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Cerrahpaşa’nın köklerinden koparılması durumunda sağlık araştırmalarımız, hasta hizmetleri, öğrenci hizmetlerimiz aksayacak. Bizim öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne çok yüksek puanlar alarak, seçilmiş öğrenciler olarak giriyorlar, bu statü onların elinden alınmış olacak. Öğrencilerimizin eğitim kalitesinin, hastalarımızın bakım hizmetlerinin aksamaması için bu bölünmeye karşıyız.”

İstanbul Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, konuşmasına İstanbul Üniversitesi’nin yok edilmek istendiğini belirterek başladı ve şunları söyledi:

“İstanbul Üniversitesi, 22 bin 755 öğrencisiyle birlikte isminden ve tarihinden kopartılmak isteniyor. Yüzlerce yıllık tarihe sahip fakülteleri bu üniversiteden koparmak, bir ekolün can damarlarını kesmek ve onu kimliksizleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.”

ELİF GUGU/Birgün

Jurnalci.com

ilgili haberler