Kemik iliği verenler kemik kaybı yaşamaz

Çocuklarda kan kanseri (lösemi) hastalığından kurtulma şansı yüzde 70-80 oranındadır. İlk tanı ile birlikte ruhsal çöküntü yaşayan aile ve hasta psikolojik olarak desteklenmelidir. Tedavi sürecine hazırlanmak için bilgilendirilen aile ve çocuk için umut veren ‘Gönüllü Donör’ler yanlış bilinenler yüzünden yeterince yaygın değildir. Halk arasında kemik iliği verenlerin kemik kaybı yaşayacağı endişesi olduğundan kimse gönüllü olmaya yanaşmamaktadır. Oysa donörlerin kemik iliği alındıktan sonra kemikleri kısa sürede yenilenir, kayıp yaşanmaz.

Lösemi hastalığının temel tedavi şekli kemoterapi ve destekleyici tedavidir. Olguların yüzde 20-30’unda kemik iliği nakli gerekir. Lösemili çocuklar için herkesin yapabileceği bir şey vardır. En büyük sıkıntıyı verici bulmakta yaşayan doktor ve hasta aileleri herkesi Gönüllü Donör olmaya bekliyor. Hastanın ailesinde yapılan taramalarda tam uyumlu verici bulma olasılığı yalnızca yüzde 30’dur. Hastaların yüzde 70’i ise Gönüllü Donör beklemektedir. Burada bilinmesi gereken şey ise, kemik iliği vericisi olmanın böbrek-karaciğer vericisi olmaktan farklı olduğudur. Yani vericide herhangi bir organ kaybı yaşanmaz. Verilen ilik hızla yenilenir.

Kemiklerde ağrı, boyunda şişlikler çıkan ve kansızlık bulguları ile hastaneye gelen çocuk, lösemi tanısı konduktan sonra kemik iliği nakli bekler. Nakil sonrası “Verici atak hastalığı” gelişebilmektedir. Çünkü nakil sonrası süreçte vericinin hücreleri hastanın cildine saldırarak bir uyum sorunu oluşturabilmektedir. Bu saldırıyı ilaçlar ile durdurmak mümkün, ancak hastanın yatış süresi saldırıya bağlı olarak uzamaktadır. Bu mücadeleyi kazanıp yaşamlarına kaldıkları yerden eden devam eden çocukların ihtiyacı olan tek şey duyarlı bir toplumdur.

ilgili haberler