AktüelGüncelTürkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘çift maaş’ savunması

Paylaş:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çift maaş alıp almadıkları ile ilgili soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in “yasalara uygun” yanıtını gönderdiği ortaya çıktı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. İLKSAN’a ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını soran Köksal, şu sorulara yanıt aramıştı:

“İLKSAN’ın yönetim kurulu başkanının maaşı 19.781,30 TL, yönetim kurulu üyelerinin maaşı 14.129,50 TL ve denetim kurulu üyelerinin maaşı 8.477,70 TL olduğu doğru mudur?

Ayrıca yönetim kurulu üyesi olan öğretmenlerin bu maaşların yanı sıra öğretmen maaşlarını da aldıkları, yani çift maaş aldıkları doğru mudur?

Doğru ise yaklaşık 450 bin öğretmenin yoksulluk sınırının altında geçim mücadelesi verdiği ve öğretmenlerimizin birçok ekonomik sıkıntı ile boğuştuğu ülkemizde İLKSAN’ın yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bu şekilde maaşlar alması hakkaniyete uygun mudur?”

ANKA’dan Mehtap Belen’in Haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köksal’ın, İLKSAN’a yönelik çeşitli iddialara ilişkin soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in verdiği bilgilerle yanıt verdi. Yanıt, şöyle:

“Aylık huzur hakkı ücreti ödenmektedir”

“İLKSAN Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilen ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan kişiler, 657 Sayılı Kanun gereği yüklendikleri devlet memuriyeti hizmet ve görevlerini aralıksız olarak ifa ettiklerinden dolayı memuriyete ilişkin maaşlarını almaktadırlar. Diğer taraftan kanun ve ana statü gereğince sandık yetkili organlarına seçilmek sureti ile Yönetim ve Denetim işlerini yüklenen bu kişilere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 394. maddesi hükümleri gereği Genel Kurul kararı ile belirlenen ‘aylık huzur hakkı ücreti’ ödenmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 10.05.2010 tarih, 2010/5400 Esas ve 2010/5060 Karar sayılı içtihadında, huzur hakkı ödemelerini; ‘o dönemde çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık, genel kurul kararları ile belirlenen ve yöneticilere genellikle aylık olarak ödenmesi kararlaştırılan bir meblağdır’ şeklinde tanımlamış olup bahse konu aylık huzur hakkı ödemeleri, sandığımızın kuruluş tarihinden bu yana aynı usul ve esaslarla, yasalara uygun.”

İLKSAN yönetiminde yer alan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala, üç yerden maaş aldığı için eleştirilmişti.

Üç günlük toplantıya, 251 bin 680 TL ödemişler

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Selçuk’a ayrıca; şu soruyu sormuştu: “İLKSAN’ın 3 Nisan 2021’de yapılması gereken kongreleri pandemi nedeniyle iptal edilirken 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde bir otelde İLKSAN’ın Temsilciler Kurulu Toplantısı yapması pandemiye uygun mudur?

Bu üç günlük otel toplantısına kaç kişi katılmıştır? Bu toplantı için kaç lira harcanmıştır? Pandemi koşullarında kongreleri iptal edilen LASAN’ın iptal tarihinden 5 gün sonra 3 günlük toplantı yapması çelişki değil midir?”

Bu soruya da yanıt İLKSAN Genel Müdürü Mimtez Şimşek’ten geldi. Şimşek, Antalya’da üç gün süren toplantı için 251 bin 680 TL ödeme yapıldığını belirterek, toplantı hakkında şu bilgileri verdi:

“Yasal zorunluluğa istinaden 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde, Antalya Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2021 tarih ve 2021/19 kararına uygun salon ve konaklama imkânına sahip olan bir tesis ile Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde anlaşma yapılmış ve söz konusu zorunlu Genel Kurul, bu tesiste yapılmıştır. 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantısına 187 Kişi iştirak etmiş, 3 günlük konaklama (572 Konaklama) ve salon hizmetleri karşılığı tesise her şey dahil 251.680-TL ödeme yapılmıştır.”

İLKSAN’ın geçen sene yaptığı 4’üncü Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı ise Antalya Belek’teki 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilirken, 483 bin liraya mal olduğu belirtilmişti.

Öğretmene ikramiye sorusu yanıtsız bırakıldı

Köksal, Selçuk’a yönettiği, “İLKSAN’ın üyelerinden aylık olarak kesilen aidatların emeklilikte ödenen ikramiye ile karşılaştırıldığında öğretmenlerin kaybı büyüktür. Bu yüzden öğretmenlerin İLKSAN’a ödediği aidatların yıllar sonra öğretmenlere değerinde ikramiye olarak verilmesi için bir çalışmanız var mıdır?” sorusu, yanıtsız bırakıldı. İLKSAN Genel Müdürü Şimşek, yapılan yardımları şu şekilde açıklandı:

“İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından 4357 Sayılı Kanunun, 7117 Sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılan üyelerine yapılması gereken karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlar; 22.03.1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Ana Statü hükümleri ile belirlenmiş olup bu hükümler kapsamında; ölüm, maluliyet, cenaze, evlilik, doğum, afet, terör mağduru, sağlık destek, Şehitlik yardımları karşılıksız, emeklilik ve ikraz (kurum içi borçlanma) yardımları ise karşılıklı olmak üzere ödenmektedir.

Kanser sağlık destek yardımı için son aşamaya gelinmiş

İLKSAN, “bir tasarruf ve biriktirme sandığı olmayıp, kuruluş kanunu gereği yardımlaşma ve dayanışma amaçlıdır. Bu itibarla sandığın asli görevi Ana Statüsünde yazılı sosyal yardımları yapmak olup bu görev doğrultusunda son 4 yıl içerisinde Cenaze ve Doğum Yardımı ödemeleri getirilmiş, Kanser Sağlık Destek Yardımı için ise son aşamaya gelinmiştir. Şeklinde konuştu.

 

POTASYUM SİLİKAT NE İŞE YARAR?

 Kutikula tabakasının hemen altında epidermal hücrelerde bir tabaka halinde
toplanır.
 Biotik ve abiotik streslere karşı bitkiyi korur.
 Silisyumun hücre duvarında toplanması ile böceklere karşı mekanik bir
koruma etkisi sağlanır. B öcekler silisyum ile kuvvetlenmiş kutikula
tabakasını geçmekte zorlanır.
 Çeltikte yapılan silisyum uygulama çalışmalarına göre silisyumun çeltik
yapraklarını önemli ölçüde dikleştirmiş ve kontrol (Silisyum uygulanmayan)
bitkilerine göre bitki kuru ağırlığının arttığı gözlenmiştir.
 Silisyum uygulanan bitkilerin daha canlı bir yeşil renge sahip olduğu rahatça
göze çarpar. Bunun sebebi, yaprakların 40–70 derecelik artışları ışıktan
yaralanmayı arttırdığı için bitkilerde fotosentez oranını %36 oranında arttırır
ve bu da bitki kuru ağırlığında artış sağlar.
 Narda Kirazda ve Domateste Çatlamaya SON..!!!
Hububatta Başakların Yatmasına ve Dane Dökümüne SON..!!!
Bitkilerde Aşırı Terleme ile Bitkilerde Su Kaybına SON..!!!
Mısır Bitkisinde Yatma Problemine SON..!!

Kimyadeposu.com
Tarım Kimyasalları,Yem katkıları
Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge
tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet
hayvan yara tozu,parspet hayvan bakım ve yara tozu,badimon yara
tozu,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan
dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan
kovucu,pars lime sülfür,bit-pire kovucu,nangrafi,nano tozlar,metal
tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren
kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan
sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum
oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum
hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum
lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com

Jurnalci.com

Kaynak; t24.com.tr

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu