AktüelEkonomiGüncelGündemTarımTürkiye

Sahte ve Kaçak Bitki Koruma Ürünleri, Tarımın Geleceğini Tehdit Ediyor

Paylaş:

Sürdürülebilir tarım faaliyetlerinde bitki koruma ürünleri büyük önem taşıyor. Bitki koruma ürünlerinin önemi ve doğru kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan Koruma Klor Alkali Tarım Departmanı Teknik Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, ülkemizde ve dünyada her yıl tonlarca yasadışı-sahte bitki koruma ürünü ele geçirildiğini belirtti. Bu ürünlerin kullanımının tarımın geleceğini tehdit ettiğini vurgulayan Baştuğ, bu konuda çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu ürünlerin kullanımının insan sağlığında önemli sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan gıda ürünlerinin üretiminin arttırılması için sürdürülebilir tarım uygulamalarının doğru ve etkili bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor. Nüfus artışı ile gıda ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde, insan sağlığını korumak ve birim alandan yüksek verimlilik elde etmek için tarımsal faaliyetlerde üreticilerin bilinçlendirilmesi en temel konular arasında yer alıyor.

Koruma Klor Alkali Tarım Departmanı Teknik Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, yeni tarım alanlarının açılamaması, mevcut tarımsal alanların gittikçe azalması ve toprak verimliliğinin düşmesi, küresel iklim değişikliği, dünya nüfusunun halen artması gibi sebeplerin yeterli gıda temin edilmesinde problemlere neden olduğunu belirtti.

“BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN DOĞRU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI SON DERECE ÖNEMLİDİR”

Pandemi, savaş gibi son yıllarda dünyayı etkileyen nedenlerle, gıda üretimi ve tedariğinin ne kadar önemli ve stratejik bir konu olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Baştuğ, “Bu durumda en önemli çıkış yolu olarak ‘Birim alandan daha yüksek verim elde etme’ yaklaşımı ön plana çıkmaktadır.” dedi.

“Birim alandan yüksek verim elde etmek için de verimli çeşit seçimi, dengeli sulama ve gübreleme yanında en önemli husus olarak hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele gelmektedir.” diyen Baştuğ, “Söz konusu etmenlerle mücadelede pek çok yöntem bilinse de bitki koruma ürünleri kullanılmadığında %70-80’lere yakın verim kayıpları oluşabilmektedir. Bu kayıpların önlenmesindeki başarıların yanında, bitki koruma ürünlerinin doğru ve sürdürülebilir kullanımı da son derece önemlidir. Nitekim, bitki koruma ürünlerinin öneri ve tavsiye dışı kullanımları pratikte gıdalarda kalıntı, zararlı organizmalarda direnç ve çevredeki hedef dışı organizmalarda istenmeyen yan etkiler gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin bitli koruma ürünü kullanımlarında dikkat etmeleri gereken ilk hususun sadece ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin, ruhsatlı olduğu kültür bitkisi ve etmene karşı kullanılması olduğunu belirten Baştuğ, “Bu ürünlerin doğru zamanda kullanılması gerekiyor. Kullanım sırasında belirtilen doz, doğru su miktarı ve ekipmanlarla tarımsal faaliyetlerin uygulanması büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

“İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR”

Açıklamasında son zamanlarda sahte, kaçak ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin sıklıkla tespit edildiğini belirten Baştuğ, bu ürünlerin içeriklerinin kontrol edilememesinden dolayı hem ürün kaybının yaşandığı hem de insan sağlığına olumsuz etkileri bulunduğunu belirtti. Baştuğ, “Sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri kayıt dışı kazanç sebebiyle ülkenin vergi kaybına ve haksız rekabete yol açmaktadır. Bu ürünlerde hedef etmenler kontrol edilemediği için ürün kayıplarına ya da fitotoksik etki nedeniyle ürünlerin tamamen kaybedilmesi durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yasak aktif maddelerin kalıntıları nedeniyle hem ürünlerin ihracatında problemler yaşanmakta hem de insan sağlığında önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

YILIN İLK 4 AYINDA 1.150 TON YASADIŞI VE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerine yönelik sadece ülkemizde değil dünya genelinde de mücadele verildiğini belirten Baştuğ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Basından da görülebileceği üzere; TC. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığımız tarafından güvenlik güçlerimizin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda birçok ilde tonlarca sahte ürün yakalanmıştır. Bu konu sadece ülkemizde değil, dünya genelinde önemlidir. Bu konudaki son örnek, Europol tarafından koordine edilen Silver Axe VII isimli operasyondur. Söz konusu operasyon ile Ocak-Nisan 2022 tarihleri arasında 31 ülkenin kolluk kuvvetlerinin katılımıyla 10 tutuklama gerçekleştirilmiş ve 1.150 ton yasadışı-sahte pestisit ele geçirilmiştir.

Sahte ve kaçak pestisitlerle mücadele hem sağlığımız hem de çiftçilerimizin emeklerinin korunması adına büyük önem taşımaktadır. Çiftçilerimiz, zarara uğramamak için sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş güvenilir bayilerden alışveriş yapmalı ve şüphe duydukları ürünleri şirketlerimize ve bakanlığımızın il-ilçe tarım teşkilatlarına bildirmelidirler.”

DİMETİL SÜLFAT ( DIMETHYL SULFATE) DMS NEDİR?

 DIMETHYL SULFATE

CAS 77-78-1: Dimethylsulfate, dimetilsülfat, di,metil,sülfat,dimetilsülfat,dimetilsulfat,dimetilsulfat

(Methylsulfate; DMS)

 

Dimetil sülfat, karboksilik asitlerin, alkollerin, fenollerin, laktamların, oksimlerin, hidroksilaminlerin ve hidroperoksitlerinmetilasyonu için güçlü bir metilleme reaktifidir. N-metil alkil- ve arilikameliaminlerin, amidlerin ve kuaterner amonyum tuzlarının hazırlanmasında bir reaktif olarak kullanılabilir.Dimetil sülfat ayrıca sülfür içeren bileşiklerin metilasyonunda sülfitleri ve sülfonyum iyonlarını sentezlemek için kullanılır.

Aynı zamanda bir reaktif olarak da kullanılabilir:

  • 2-dimetilamino etil metakrilatınkuaternizasyonu ile güçlü bir antibakteriyel ajan olarak dörtlü amonyum akrilik monomerin hazırlanması için.
  • Aldehitlerden ve ketonlardan epoksitlerintrimetilsülfonyum katyonu oluşumu yoluyla sentezlenmesi için dimetilsülfoksit ile birlikte.
  • Gliserolünmetilasyonu ile dizel için bir oksijenat katkı maddesi hazırlamak.

DMS, ikame edilmiş oksijen, nitrojen ve sülfür bileşikleri oluşturmak için aktif hidrojen ve alkali metal tuzları ile reaksiyona giren güçlü bir metilleme maddesidir.

 

Dimetil Sülfat, ısıtıldığında zehirli dumanlar yayan soğan benzeri bir kokuya sahip kokusuz, aşındırıcı, yağlı bir sıvıdır. Dimetil sülfat, endüstride birçok organik kimyasalın üretiminde metilleme maddesi olarak kullanılmaktadır. Buharlarına soluma maruziyeti, gözleri ve akciğerleri oldukça tahriş edicidir ve karaciğer, böbrek, kalp ve merkezi sinir sistemine zarar verebilirken, deri teması şiddetli kabarmaya neden olur.

 

Dimetil Sülfat Uygulamaları

DMS yüzey aktif maddeler, kumaş yumuşatıcılar, su arıtma kimyasalları, tarım kimyasalları, ilaçlar ve boyalar oluşturmak için kullanılır. Metile edici bir ajan olarak DMS, oksijen, nitrojen, karbon, sülfür, fosfor ve bazı metallere bir metil grubu katabilir.

 

DMS çoğunlukla bir metilleme ajanı olarak kullanılsa da, bazen sülfonasyondahil olmak üzere başka bağlamlarda, bir katalizör olarak, bir çözücü olarak ve bir stabilizatör olarak da kullanılabilir.

 

Dimetil sülfat, renksiz yağlı bir sıvıdır, soluk soğan benzeri bir kokuya kadar kokusuzdur. Solunduğunda çok zehirlidir. Yanıcı bir sıvıdır ve parlama noktası 182 ° F’dir. Suda hafifçe çözünür ve ısı oluşumu ile sülfürik asit vermek üzere su ile ayrışır. Metaller ve dokular için aşındırıcıdır. Güçlü bir metilleme ajanıdır.

 

Dimetil sülfat, sülfürik asidin dimetil esteridir. Bir alkilleyici ajan ve bir immünosupresif ajan olarak rol oynar.

Dimetil sülfat, kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanıdır. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boya ve finisajda ) kullanılır. Dimetil Sülfat Metanol ve sülfürik asidin reaksiyonu sonucu oluşur. Renksiz ve soğana benzer kokusu ile dikkat çeker.

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır.Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Jurnalci.com

Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu