AktüelEkonomiGüncel

Sayıştay’dan, İller Bankası’na ‘risk’ uyarısı:Yüzde 16’ya aldığı kredileri yüzde 9’a kullandırmış!

Paylaş:

Borçluları arasında AKP’li belediyelerin ilk sıralarda yeraldığı İller Bankası, belediyelere kullandırılan ve tahsilatında sorunlar yaşanan krediler dolayısıyla risk ile karşı karşıya kaldı. Yüksek faizle aldığı kredileri düşük faizle belediyelere veren banka, kredi taleplerini karşılamak için emanet fonları da devreye soktu.

Bursa’nın 1 milyar 73 milyon lira ile birinci, Antep’in 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya’nın 805 milyon lira ile üçüncü, Konya’nın 699 milyon lira dördüncü, Antalya’nın 614 milyon lira ile beşinci sırada borçlu olduğu İller Bankası’nda yaşanan sorunlar Sayıştay’ın denetim raporunda gözler önüne serildi. 2017 yılı raporunda bankanın nakit sorunuyla karşı karşıya kalma riskine dikkat çekildi. Bunun gerçekleşmemesi için kaynak ve kullanım dengesine dikkat edilmesi, yüksek faizle kaynak sağlanarak daha düşük faizle kredi verilmesi politikasının gözden geçirilmesi istendi.

Bankayı sıkıntıya sokan sürecin anlatıldığı rapora göre, ocak ayında banka kaynaklarından 6 milyar TL kredi tahsisi öngörüldüğü, ancak bu tutarın kredi taleplerini karşılayamadığı gerekçesi ile Haziran’da 7.5 milyar TL’ye üç ay sonra da 8.5 milyar TL’ye çıkartıldığı bildirildi.

Yerel yönetimlerden gelen yoğun kredi talebi nedeniyle bankanın nakit yönetimi açısından zorlandığı belirtilerek, bunun kurumda hazırlanan raporlara da yansıdığı kaydedildi. Temmuz 2016 Risk Değerlendirme Raporu’nda nakit darboğazında atılacak adımlar için birimlerin hazırlıklı olması istendi. Bu arada, nakit akışındaki dengesizlik dolayısıyla bankanın kullanılabilir likit tutarı negatif düzeylere geriledi ve emanet fonlar kullanılmaya başlandı.

Yüksek kredi tahsisine ve kullandırımına devam edilmesi ve Ağustos 2017’de emanet fonlarının da artık yetmemeye başlamasıyla birlikte bankalararası para piyasasından borçlanılmaya başlandığı raporda vurgulandı.

Bankanın 2015 yılında pozitif olan net nakit dengesi, kredi taleplerinin karşılanmaya devam edilmesinin de etkisiyle 2016’dan itibaren negatife dönerek bu yönde sürdü. Oluşan likidite ihtiyacının karşılanabilmesi için Ağustos 2017’den itibaren bankalararası para piyasasından günlük, haftalık ortalama yüzde 12-14 faizle borçlanıldı.

Bankanın İş Sürekliliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Komitesi, artarak devam eden likidite sıkışıklığı üzerine temmuz ayında toplandı. Toplantıda likidite durumunun negatif yönde ilerlemesinin en önemli nedeninin yerel yönetimlere tahsis edilen kredilerin ve kullandırımların 2015 yılından itibaren artması olduğu vurgulanarak tedbir önerildi.

Bunun üzerine yerel yönetimlerin kredi ihtiyaçlarını bankalardan karşılamaya teşvik edilmesi, bankalararası para piyasasından borçlanmaya ilişkin limitlerde değişikliğe gidilmesi kararı alındı.

Likidite yetersizliği sürdüğünden “kredi tahsislerinin asgaride karşılanması, gayrimenkullerin nakde dönüştürülmesi, Vakıfbank ve Halkbankası’ndan uzun vadeli borçlanılması” gibi kararlar alındı. Banka, Vakıfbank ile 1 milyar TL, Halkbank ile 750 milyon TL için yüzde 14.5-16 faiz oranı ile kredi anlaşması imzaladı. Raporda, “Kaynak temini için katlanılan bu faiz oranlarına karşılık yerel yönetimlere kullandırılan kredilerin faizi ise yüzde 9-9,5 dolaylarındadır” denildi.

Banka’nın Aralık 2017’de kredi taahhüdünün 9,9 milyar TL olduğu belirtilen raporda, “Banka’nın sadece kendi özkaynakları ile kredi kullandırmasının uzun bir süre mümkün olamayacağı ve borçlanma ihtiyacının artarak süreceği anlaşılmaktadır” denildi.

Raporda, olağanüstü hallerde kredilerin anapara taksitinin ertelenebildiği anımsatılarak, 2015’de 5 yerel yönetimin 16 milyon TL, 2016’da 14 yerel yönetimin 59 milyon TL ve 2017 yılında 17 yerel yönetimin 141 milyon TL borcunun yapılandırıldığı bildirildi.

Bazı yerel yönetimlerin kredilerini olağanüstü yağış ya da terör nedeniyle yapılandırıldıkları belirtilerek, ancak bazılarının sadece ödeme güçlüğü gerekçesiyle yapılandırma isteklerinin kabul edildiği belirtildi. Raporda, bankanın bu konuda standart bir uygulamasının olmadığının altı çizildi.

Jurnalci.com

Paylaş:

DEKTROZ MONOHİDRAT

Dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glikozudur. Nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Saf haliyle 100’lük bir dekstroz eşdeğerine sahiptir , bu da %100 saf dekstrozun başka maddelerle bir karışımın olmadığını gösterir.

Anhidrus ve monohidrat olmak üzere iki türü olan dekstrozun monohidrat türü; nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilmektedir. Dekstroz anhidrusun elde edilmesi ise,  60 oC'nin üzerinde ürünün yeniden kristalize edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yüksek glisemik endeksi nedeniyle sindirilmesi kolay , tüketmek için güvenli ve uzun raf ömürlüdür. Fermente olabilen bir karbonhidrat kaynağı olan dekstroz ekonomik bir şeker kaynağıdır.

Fırıncılık ürünlerinde maya besin yeri bileşeni olarak görev yapan dekstrozun olmaması durumunda mayalar, hamurun kalitesine doğrudan etkileyecek şekilde nişasta ve gluteni kendilerine besleyici bileşen olarak kabul etmekte, bu durumda mayalama sürecinde önemli gecikmelere yol açmaktadır. Eğer maya besini olarak şeker kullanılırsa, maya tüketmeden önce bunu dekstroza dönüştürmek ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, daha fazla miktarda maya kullanımına da yol açmakta, sonuçta fırınlama öncesi uzun süreli bekletmeden kaynaklanan ekmek somununun solgun ve tazelik kaybı yaşamasına da neden olmaktadır.

Fermente olabilecek bir karbonhidrat olan dekstroz, karbondioksit için de en ekonomik kaynağı oluşturmaktadır. 

Hazır gıda ürünleri, süt ürünleri, karbone edilmiş içecekler, reçel ve jölede de yaygın şekilde kullanım alanı bulan dekstrozun sukroza göre en büyük avantajı, ılımlı bir tatlılığa sahip olması ve gıdaya özgü aromayı yok etmemesi ve sukroz kadar güçlü koruyucu etki göstermesi sayılabilmektedir. 

Karbonhidratlar içerisinde tek şekerli (monosakkarit) olan dekstroz, yüksek enerji kapasitesi sebebiyle, enerji içeceklerinde ve serumda yüksek oranda kullanılır. Dekstroz, oldukça hızlı emilme ve kana karışma özelliğine sahiptir.

Doktorlar, dekstroz monohidratı küçük çocukların beslenmesi, diyabetik hastalarında insülin şoklarına karşı, obezitenin tedavisinde, daha fazla fiziksel faaliyet gösterilen durumlarda kan şekeri düzeyinin ayarlanmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliklerden dolayı dekstroz monohidrat, uygun vitamin ve minerallerle formüle edilerek fiziksel stres gibi durumlarda kullanılan preparatların bileşiminde yer almaktadır. 

Humektant olması, higroskopitesi ve sıkıştırılabilirlik gibi fonksiyonel özelliklere sahip olan dekstrozun anhidrat türü ise, düşük nem düzeylerinin sürdürülmesi gereken ürünlerde serbest suyu kontrol etmektedir.

Dekstroz, dehidrasyon tedavisinde de kullanılır. Vücutta metabolize edilip kaybolur ve serbest kalan su, hücre dışı ve hücre içi sıvı kompartmanındaki eksikliği tamamlar. Birincil su eksikliğinde, eksikliğin derecesine göre 3 litre veya daha fazla vermek gerekebilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com-www.nanotozlar.com-www.claypacks.com,www.potasyumsilikat.net

www.netyerim.net,www.dmrsuren.com,www.magnezyumoksit.com,www.nanomikron.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu