GüncelGündem

Tarım ve Orman Bakanlığı emekçi alımı başvurusu ne vakit, nasıl yapılır?

Paylaş:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında emekçi alınmasında uygulanacak tarz ve temeller hakkında yönetmelik kararları uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım emekçisi alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı toplumsal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım çalışanı alımına ait süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden güzel ve uğurlu olsun” sözlerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE VAKİT?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı müracaat 13 Şubat 2024 Salı günü başlayacak, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat tamamlayacak.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asil ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve evraklar ile öteki her türlü duyurular Bakanlığın (https://www.tarimorman.gov.tr) ve İşçi Genel Müdürlüğünün internet adresinde (https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

3. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel kurallarda belirtilen tahsil ve üst yaş koşullarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen başka dokümanlara ilanın yayımlanmasından evvel sahip olmak.

7. Mesleksel niteliklerde tıpkı vakitte ehliyet kaidesi arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma sistemini, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde vazifesini yerine getirmeye mahzur alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği öteki işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Misyonunu devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına mani olacak akıl ve ruh sıhhati sorunu olmadığını, vazifesini yapmasına pürüz hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi kurallarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sıhhat hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sıhhat heyeti raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek koluna müracaat yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan çalışanların yerleştirildikleri müdürlüklerde gereksinim fazlası olması halinde birebir İl’de bulunan ve muhtaçlık belirten Bakanlığımız başka hizmet ünitelerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak emekçilerin deneme mühleti 90 (doksan) gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. İlan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel evrakları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu şahısların atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen mühlet içerisinde vazifeye başlamayan yahut feragat eden adaylar vazifeye başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere kaideleri sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öteki her türlü duyurular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen evraklar, dokümanların teslim yeri ve tarihleri ile öbür konular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde vazifeye başlamayanlar (doğum, hastalık yahut zorlayıcı sebeple misyona başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere) ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan koşullara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak tezinde bulunamazlar

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu