Siyaset

TBMM Adalet Komisyonu, 9. Yargı Paketini haftaya görüşecek

Paylaş:

TBMM (AA) – Yüksel, 9. Yargı Paketinin komisyon sürecine ve teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 22 yılda “güven veren ve erişilebilir adalet” yaklaşımıyla Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile İnsan Hakları Eylem Planlarının hazırlandığını belirten Yüksel, bu kapsamda çıkarılan kanunlarla önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere çok sayıda alanda düzenlemeler yapıldığını aktaran Yüksel, yargıdaki reform iradesinin devam edeceğini vurguladı.

Cüneyt Yüksel, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve geçici maddeyle 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü hatırlattı.

Alternatif çözüm yollarının alanlarının genişletileceğini, aileyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılacağını anlatan Yüksel, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere gidileceğini aktardı.

“Evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeye gidiyoruz”

Cüneyt Yüksel, “9. Yargı Paketi, yargısal süreçlerin hızlandırılmasından suçla ve suçluyla etkin mücadeleye kadar geniş bir çerçevede önemli düzenlemeleri içermektedir.” dedi.

Anayasa Mahkemesinin “kadının soyadına” ilişkin iptal kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılacağını bildiren Yüksel, şöyle devam etti:

“Evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeye gidiyoruz. Aile, Türk toplumun temelidir ve en önemli değerlerindendir. Soybağının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve kaydedilmesi için devletin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu çerçevede de yapılacak yeni değişiklikle, koca, ana veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Ana doğumdan, çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Ayrıca evlat edinmede ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılabilecek.”

Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme

Sosyal medya üzerinden “hakaret” suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığını dile getiren Yüksel, bu düzenlemeyle suçla daha etkin mücadelenin amaçlandığının altını çizdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, “Sosyal medya üzerinden hakareti, uzlaştırma kapsamından çıkararak önödeme kapsamına alıyoruz. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına dahil edilecek. Ayrıca Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.” diye konuştu.

Ceza alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmanın yargının iş yükünü azalttığını ve başarıyla uygulandığını dile getiren Yüksel, uzlaştırmacılarla ilgili de “hukuk mezunu olma” şartının getirileceğini bildirdi.

Yüksel, şunları ifade etti:

“Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı tanınacak. Böylece, hak arama hürriyeti kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı güvence altına alınacaktır. Hukuk uyuşmazlıklarındaki arabuluculukta yeni uygulamalara gidiyoruz. Bu kapsamda da anlaşma belgesinin taraflarından biri, icra edilebilirlik şerhi verilmesinden sonra tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilecek. Tapu müdürlüğünce taşınmaza ilişkin mevzuatta öngörülen gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra resmi senet düzenlenmeksizin tescil talebi yerine getirilecek. Bunun yanı sıra zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabulucu olabilecek.”

İcra ve İflas Kanunu’ndaki değişiklikle elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışla ilgili yeni uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Yüksel, bu düzenlemeyle de sistemin etkin ve verimli şekilde işlemesinin sağlanacağını vurguladı.

“Sınavların içerik itibarıyla daha kapsayıcı olması hedeflenmektedir”

Daha önce hukuk fakültesi mezunlarının sınavsız hakim ve savcı adaylığı sınavına girebildiğini, avukatlık stajına başlayabildiğini anımsatan Yüksel, bu uygulamanın 2019’da kaldırıldığını dile getirdi. Yüksel, hukuk fakültesi mezunlarına, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından başarılı olma şartının getirildiğini anımsattı.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavının soru sayısının 100’den 120’ye çıkarılacağını bildiren Yüksel, ayrıca bu sınavlarda soru sorulabilecek alanlar arasına “milletlerarası hukuk”, “milletlerarası özel hukuk”, “genel kamu hukuku” ve “sosyal güvenlik hukukunun” ekleneceğini belirtti.

Cüneyt Yüksel, “Bu düzenlemelerle, sınavların içerik itibarıyla daha kapsayıcı olması, ilgililerin hukuk alanındaki yetkinliğinin artırılması ve daha etkin şekilde ölçülmesi hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu.

“Görüşleri ve değerlendirmeleri dinleyeceğiz”

Kanun teklifiyle yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlarla ilgili de düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yüksel, bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde teslim alınmayan araçların ekonomiye kazandırılmasına, ekonomik değerlerini yitirmelerinin önlenmesine ve hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi; hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacaktır.”

Teklifle ilgili düzenlemelerin Adalet Komisyonunda değerlendirileceğini belirten Yüksel, bu konudaki ön hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Cüneyt Yüksel, “9. Yargı Paketini, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız. Teklifte yer alan maddeleri, komisyonumuz üyesi tüm milletvekillerimizle birlikte ele alacağız, görüşleri ve değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Komisyon sürecinin ardından teklif, Genel Kurula sevk edilecektir.” diye konuştu.

Muhabir: Kemal Karadağ

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu