Yerli PISA’da da başarısız olduk

Danıştay’dan Flaş ‘Dershane’ Kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, uluslararası PISA sonuçlarını beğenmeyerek “yerli ve milli” ABİDE araştırmasından da hüsran çıktı. Bakanlığın araştırmasına göre çocukların yüzde 70’i orta ve alt düzeyde kaldı. Çocukların başaramadığı konular eğitim sisteminin eksikliklerini de gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA sonuçlarını eleştirerek kendi geliştirdiği Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) projesi, eğitim sisteminin sorunlara ilişkin bakanlığın itirafı oldu. Türkiye’de 81 il ve 495 ilçede 1299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan değerlendirmede, binlerce öğrenci en alt düzeyde kaldı.

Matematikte dört işlem seviyesindeler

MEB araştırmasına göre, Türkçede çocukların yüzde 3.6’sı fen bilgisinde, yüzde 17.9’u sosyal bilgilerde yüzde 6.3’ü en alt düzeyde kalırken, matematikte bu oran yüzde 26.4’e yükseldi. Yani araştırmaya katılan 10 bin öğrenci matematikte ‘temel altı’ olarak seviyelendirilen dört işlem düzeyinde kaldı. Türkçede öğrencilerin yüzde 70’i, sosyal bilgilerde yüzde 72’si, fen bilgisinde yüzde 85’i ve matematikte de öğrencilerin yüzde 90’a yakını orta ve alt düzeyde yer aldı. Araştırmada çocukların ortalama yüzde 70’inden fazlasını yapamadığı konular da sıralandı. Türkçe testinde çocukların karşılaştırma, açıklama yaparak zıtlıklar ve olumsuzluklardan çıkarımda bulunamadıkları, metinleri günlük hayatla ilişkilendiremedikleri, neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkisi kuramadıkları, problemlere yaratıcı çözüm üretemedikleri, metinlerdeki benzerlikleri, farklılıkları, ayrıntıları, önemsiz detayları, soyut kavramları fark edemedikleri, değerlendiremedikleri ve analiz edemedikleri sonucuna ulaşıldı.

Yorum ve akıl yürütme yapamıyorlar

Matematik değerlendirmesinde ise MEB eğitimi ile çocukların yüzde 90’ının birden fazla işlem gerektiren problemleri çözemedikleri, akıl yürütme ve strateji gerektiren problemlerde gerekli işlemleri yapamadıkları, kendi çözüm yollarını bulamadıkları, yorum ve akıl yürütmelerine bağlı olarak çıkarımlar arasında ilişki kuramadıkları, alternatifler arasında seçim yapamadıkları ve bir çözümün, çıkarımın veya stratejinin doğruluğunu ve geçerliliğini savunmak için matematiksel deliller üretemedikleri belirlendi. Fen bilgisi testinde ise çocukların yüzde 85’inin günlük yaşamdaki bazı olgu ve doğa olaylarından elde ettiği kanıtları karşılaştıramadıkları sonucuna ulaşıldı.

Eğitim hedefi yükseldikçe başarı artıyor; az ödev veren öğretmenlerin öğrencileri daha başarılı

Öğrencilerin eğitim hedefleri yükseldikçe, yani gelecekte üniversite ile yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin hedefi liseyi bitirmek olan öğrencilere göre daha yüksek başarıya ulaştıkları belirlendi. Ayrıca eğitimdeki öğretmen faktörüne bakıldığında da öğretmenin kıdemi arttıkça başarının arttığı, haftada sadece 1-2 kere ev ödevi veren öğretmenlerin öğrencilerinin hiç vermeyen ve fazla verenlere göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşıldı. Öğretmenlerin yüzde 70’inden fazlası da öğrencilerine bire bir ilgilenmek için yeterli zamanı olmadıklarını belirtti.

“Gerçekleri kapatmaya çalışsanız da bilim yanılmaz”

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım:

MEB, uluslararası düzeydeki olumsuz sonuçları kabul etmek istemiyor; o nedenle benzer bir sınavı Türkiye’de yapmak istedi. Ama kendi yaptığı sınavda da, yaşanan bilimsel gerilemenin sonuçları başarı geriliği olarak kendini gösterdi. Her ne kadar Türkiye’deki sınavda kolaycı soru sorma gayretine girilse de sonuç farklı olmadı. Ne kadar gerçekleri kapatma gayretinde olursanız olun bilim yanılmaz.

EğitimSen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan:

MEB’in kendi yaptığı ve bilimsel kriterleri çok da desteklemeyen bu sınavda bile sonuç çok kötü. Çünkü eğitim sistemi plansız bir şekilde sürekli değişime muhatap oluyor. Uzun zaman önce liyakatten vazgeçildi. Görüyoruz ki artık anaokullarında bile mescit zorunluluğu var ama laboratuvarı, kütüphanesi, spor salonu, bilişim sınıfları olmayan okullarımız var. Dini referans alan eğitim sistemine çocuklarımız mahkum edildi.

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:

PISA, TIMSS bunlar hep veri. Ve baktığımızda aslında bakanlığın yaptığı sınav da dahil olmak üzere veriler örtüşüyor. Bizdeki sorun üst dilimlerdeki çocuklarla ilgili değil. Alt dilimdeki çocuklarla ilgili. Matematikte 4 işlemi yapmakta zorlanan öğrenci oranı yüzde 30 küsur. Bu orta kısımda yüzde 50’lere çıkıyor. 21. yüzyılın bilişsel kazanımlarına dönmek zorundayız. Bu da ancak nitelikli ve disiplinli öğretmen anlayışı ile mümkün. Ulusal eğitim planımızı yapmak zorundayız.

(Cumhuriyet)

Jurnalci.com

ilgili haberler