Kuşkucu kişiler bunamaya daha yatkın

Evet yanlış duymadınız. Şüpheci bir karaktere sahip iseniz bunamaya yatkınsınız. Finlandiya’da 10 yıl süren bir araştırma sonuçları böyle diyor. Kuopio Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bur araştırmaya ortalama 70 yaşlarında 1500 kişi katılmış.

Araştırmacılar gönüllülere şu cümleler hakkında ne düşündüklerini sormuşlar: “Çoğu kişinin ilerlemek için yalan söylediğini düşünüyorum”, “Hiç kimseye inanmamak daha güvenli”
Bu cümlelerdeki fikre katılıp katılmadıkları sorulan gönüllüler ayrıca daha sonra hafıza testlerine tabi tutulmuş.

Bilim insanlarından Anna-Maija Tolppanen yaptığı açıklamada kişilerin hayat görüşü ve kişiliklerinin sağlıklarını etkileyeceği sonucunu çıkardıklarını kaydetmiş.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre kuşkucu olmak gibi kişilik özellikleri bunamayı etkiliyor. Hatta kesin olarak varılan sonuç, kuşkucuların bunama riskinin 3 kat daha fazla olduğu yönünde. Anna-Maija Tolppanen buna göre araştırmanın bunama riskini azaltma yöntemlerine ışık tutabileceğini düşünüyor.

ilgili haberler